Utolsó frissítés: 14/12/2022

A vásárlókat megillető jogok

Az EU fogyasztóvédelmi szabályai értelmében az EU-ban a fogyasztókat áruk és szolgáltatások vásárlásakor egyértelműen tájékoztatni kell az általuk megvenni kívánt áruról vagy szolgáltatásról, annak áráról, a szállítási/kézbesítési díjról, valamint az őket probléma esetén megillető jogokról.

Átláthatóság az interneten Fogyasztóként Önnek joga van ahhoz, hogy tisztában legyen az online eladók jogállásával. Az online piactereknek fel kell tüntetniük, hogy az eladó kereskedő (bejegyzett vállalkozás vagy egyéni vállalkozó) vagy magánszemély. Ez fontos tudnivaló, mert az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok csak akkor védik Önt, ha kereskedőtől vásárol. A piactérnek figyelmeztetnie kell a vásárlót erre, amikor magánszemélytől származó ajánlatot választ.

Felhasználóbarát eszközünk segítségével könnyen utánanézhet annak, milyen fogyasztói jogok illetik meg Önt az EU-ban.

Az EU-ban vásárolta-e a kérdéses termék(ek)et?

Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok az EU területén vásárolt termékekre és szolgáltatásokra vonatkoznak. Ha azonban Ön olyan nem uniós online kereskedőtől vásárolt, amely kifejezetten az uniós fogyasztókat célozza meg, akkor Ön elvileg az uniós szabályozás hatálya alá tartozik – ennek ellenére nem lesz egyszerű érvényt szerezni jogainak egy olyan kereskedővel szemben, akinek a székhelye az EU-n kívül található.

Tájékozódjon részletesebben a szavatossággal és a visszavétellel kapcsolatos fogyasztói jogokról.

További segítségre van szüksége?

Új vagy használt árut vásárolt?

Ha Ön új árut vásárol a kereskedőtől, az EU fogyasztóvédelmi szabályozásának védelmét élvezi, ha a kérdéses termék hibásnak bizonyul. E szabályozás értelmében Önt minimum 2 éves szavatossági idő illeti meg.

Hol vásárolta az árut?

Az uniós fogyasztóvédelmi szabályozás – ezen belül a 2 éves szavatossági idő és a 14 napos elállási időszak előírása is – a kereskedőktől vásárolt használt árukra is vonatkozik. Egyes uniós országokban az eladó és a vevő 2 évnél rövidebb szavatossági időben is megállapodhat, de 1 évnél rövidebb időtartam ilyenkor sem köthető ki. Fontos továbbá, hogy a kereskedő ezt a vásárlás időpontjában tisztázza Önnel.

Hol vásárolta az árut?

A magánszemélytől vásárolt használt áruk nem tartoznak az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatálya alá. Ha azonban az eladó egy aukciós honlapon úgy működik, mintha cég lenne, tehát például abból él meg, hogy használt mobiltelefonokat újít fel és ad el, akkor hivatásos kereskedőnek minősül, és a tőle vásárolt használt áru az uniós szabályozás hatálya alá tartozik.

Tájékozódjon részletesebben a szavatossággal és a visszavétellel kapcsolatos fogyasztói jogokról.

További segítségre van szüksége?

Mikor kapta meg az árut?

Milyen problémába ütközött?

Milyen problémába ütközött?

Milyen problémába ütközött?

Nincs olyan uniós szabály, melynek alapján Ön visszavihetné a boltban vásárolt árut csupán azért, mert meggondolta magát.

Sok üzlet azonban lehetőséget biztosít a vásárlóknak arra, hogy a vásárlási bizonylat birtokában bizonyos időn belül visszavigyék vagy kicseréltessék az árut. Érdemes ezért tájékozódni az üzlet áruvisszavételi feltételeiről. Elképzelhető, hogy az erre vonatkozó információk a számlán is fel vannak tüntetve.

Bővebben a vásárlással kapcsolatos jogokról

További segítségre van szüksége?

Önnek 14 napig joga van ahhoz, hogy bármely okból, indoklás nélkül elálljon a vásárlástól és visszaküldje az árut. Az ún. „elállási időszak” 14 napig tart, és a megrendelt áru átvételének napján (illetve szolgáltatás esetében a szolgáltatási szerződés megkötése napján) veszi kezdetét.

A 14 napos elállási időszak joga azonban nem minden árucikk esetében alkalmazandó. Nem alkalmazandó például a következők esetében:

Figyelem: ez a felsorolás nem kimerítő jellegű.

Tájékozódjon részletesen arról, hogyan állhat el a vásárlástól a 14 napos elállási időszak alatt, a termék árának visszatérítésével.

További segítségre van szüksége?

Ha az Ön által az Európai Unióban vásárolt termékek valamelyike hibás, nem úgy néz ki vagy nem úgy működik, ahogy azt megvételre kínálták, a kereskedőnek kötelessége azt ingyen megjavíttatni vagy kicserélni, vagy a termék vételárának egy részét vagy egészét Önnek visszafizetni. Általános szabály, hogy csak akkor lehet a vételár részleges vagy teljes megtérítését kérni, ha a javításra, illetve a cserére nincs lehetőség.

Az uniós szabályozás értelmében a fogyasztókat az Európai Unióban vásárolt termékek tekintetében legalább 2 éves szavatossági idő illeti meg, méghozzá díjmentesen, akár boltban vett, akár az interneten, akár távértékesítés valamely formájának igénybevételével, például katalógusból vagy telefonon megrendelt áruról van szó. A kétéves garanciát minimumjogként írja elő az uniós szabályozás – előfordulhat tehát, hogy abban az országban, ahol Ön él, hosszabb a szavatossági idő.

Bővebben arról, milyen szabályok vonatkoznak a szavatosságra és a visszavételre az egyes országokban

Figyelmeztetés

Előfordulhat, hogy Ön nem jogosult vételár-visszatérítésre, ha jelentéktelen problémáról van szó, például ha karcolást fedez fel a megvásárolt CD borítóján.

A kereskedőnek a javításra vagy cserére észszerű időn belül sort kell kerítenie, mégpedig anélkül, hogy az jelentős kényelmetlenséget okozna Önnek.

Kiegészítő garancia (a kereskedő által vállalt jótállás)

Előfordul, hogy egyes üzletek vagy gyártók kiegészítő garanciát (ún. jótállást) kínálnak – vagy külön díj fejében, vagy úgy, hogy ennek árát a termék vételára már tartalmazza. Ez további védelmet jelent a fogyasztónak, de semmiképp sem lép a 2 éves szavatosság helyébe, és nem csökkentheti le annak időtartamát – minimum kétéves szavatosságra ugyanis Ön mindenképpen jogosult az uniós szabályozás értelmében.

Hasonlóképpen, ha egy üzlet olcsóbban kínál egy bizonyos terméket azon az alapon, hogy nem vállal rá garanciát, ez pusztán annyit jelent, hogy a jogszabályban előírt szavatosságon felül Ön nem részesül jótállás révén további védelemben. Önt minden esetben díjmentesen megilleti a 2 éves szavatossági jog arra az esetre, ha a termék hibás vagy nem úgy néz ki, illetve nem úgy működik, ahogy azt megvételre kínálták.

Mikor hibásodott meg az Ön által vásárolt termék?

Ha a termék a vásárlást követő első évben hibásodik meg, abból kell kiindulni, hogy a probléma már az áru átvételének időpontjában fennállt – kivéve, ha a kereskedő bizonyítani tudja ennek ellenkezőjét. Ezért Önnek joga van kérni, hogy a kereskedő gondoskodjon a termék ingyenes javításáról vagy cseréjéről, ha pedig ez túl nehéznek vagy költségesnek bizonyul, Ön árengedményre vagy teljes vételár-visszatérítésre jogosult.

Egyes országokban a fogyasztó maga dönthet arról, hogy a különböző lehetőségek közül melyiket választja. A kereskedő mindig köteles valamilyen megoldással szolgálni. Egyes EU-tagországokban a gyártótól is kérhető, hogy orvosolja a problémát.

Bővebben arról, milyen szabályok vonatkoznak a szavatosságra és a visszavételre az egyes országokban

További segítségre van szüksége?

Önnek ebben az esetben is joga van kérni, hogy a kereskedő ingyen megjavíttassa vagy kicserélje a hibás terméket, illetve bizonyos feltételekkel jogosult lehet arra, hogy visszakapja a termék vételárának egy részét vagy egészét. Előfordulhat azonban, hogy Önnek be kell bizonyítania: a probléma a termék átvételekor már fennállt, például kimutatva, hogy a problémát a termék gyártásához használt anyagok gyenge minősége okozta.

Ha ez megtörtént, a kereskedő köteles valamilyen megoldással szolgálni. Egyes EU-tagországokban a gyártótól is kérhető, hogy orvosolja a problémát.

Bővebben arról, milyen szabályok vonatkoznak a szavatosságra és a visszavételre az egyes országokban

További segítségre van szüksége?

Az uniós jogszabályok értelmében Önt nem illeti meg jogvédelem. Ennek ellenére érdemes lehet felvenni a kapcsolatot az eladóval vagy a gyártóval, mert lehet, hogy hajlandóak segíteni.

Egyes uniós országokban a nemzeti szabályozás további jogokat, például hosszabb szavatossági időt biztosít.

Bővebben arról, milyen szabályok vonatkoznak a szavatosságra és a visszavételre az egyes országokban

További segítségre van szüksége?

Az árunak, amelyet Ön kézhez kap, úgy kell kinéznie, illetve úgy kell működnie, ahogy azt a kereskedő megvételre kínálta, vagy ahogy arról Ön a kereskedővel megállapodott, tehát Önnek a megvenni kívánt terméket kell megkapnia. Ha a kézhez kapott termék nem felel meg a megrendelésnek – például nem megfelelő a szín vagy a méret, vagy bizonyos funkciók hiányoznak –, akkor a kereskedő köteles ingyen megjavíttatni vagy kicserélni Önnek a terméket, vagy vissza kell fizetnie a vételár egy részét vagy egészét.

Néha nem derül ki rögtön, hogy az átvett termék nem felel meg a megrendelésnek. Előfordulhat például, hogy Ön új laptopot vásárol online, és csak néhány hónappal később veszi észre, hogy a memóriakapacitás nem akkora, mint amekkorát megrendelt. Ön ebben az esetben is jogosult az ingyenes javításra vagy cserére, hogy a kézhez kapott termék összhangba kerüljön az Ön megrendelésével, illetve ha e két megoldás egyikére sincs lehetőség, akkor Önnek vissza kell kapnia a vételár egy részét vagy egészét.

Ezeket a megoldásokat minimumjogként írja elő az uniós szabályozás – előfordulhat tehát, hogy az az ország, ahol Ön él, ennél tágabb körű védelmet biztosít.

Bővebben arról, milyen szabályok vonatkoznak a szavatosságra és a visszavételre az egyes országokban

További segítségre van szüksége?

Az árunak, amelyet Ön kézhez kap, úgy kell kinéznie, illetve úgy kell működnie, ahogy azt a kereskedő megvételre kínálta, vagy ahogy arról Ön a kereskedővel megállapodott, tehát Önnek a megvenni kívánt terméket kell megkapnia. Ha a kézhez kapott termék nem felel meg a megrendelésnek – például nem megfelelő a szín vagy a méret, vagy bizonyos funkciók hiányoznak –, akkor a kereskedő köteles ingyen megjavíttatni vagy kicserélni Önnek a terméket, vagy vissza kell fizetnie a vételár egy részét vagy egészét.

Ha Ön nem hagyományos boltban vásárolta a terméket, hanem például online vagy katalógusból, mindenképp joga van azt visszaküldeni a 14 napos elállási időszakra vonatkozó szabályok értelmében, akkor is, ha csak meggondolta magát. A kereskedőnek ebben az esetben a teljes vételárat vissza kell térítenie Önnek. A termék visszaküldésének költségét azonban rendszerint Önnek kell viselnie.

Tájékozódjon részletesebben a vásárlástól való elállásról és a megvett termék visszaküldéséről.

Néha nem derül ki rögtön, hogy az átvett termék nem felel meg a megrendelésnek. Előfordulhat például, hogy Ön új laptopot vásárol online, és csak néhány hónappal később veszi észre, hogy a memóriakapacitás nem akkora, mint amekkorát megrendelt. Ön ebben az esetben is jogosult az ingyenes javításra vagy cserére, hogy a kézhez kapott termék összhangba kerüljön az Ön megrendelésével, illetve ha e két megoldás egyikére sincs lehetőség, akkor Önnek vissza kell kapnia a vételár egy részét vagy egészét.

Ezeket a megoldásokat minimumjogként írja elő az uniós szabályozás – előfordulhat tehát, hogy az az ország, ahol Ön él, ennél tágabb körű védelmet biztosít.

Bővebben arról, milyen szabályok vonatkoznak a szavatosságra és a visszavételre az egyes országokban

További segítségre van szüksége?

Ha Ön nem viszi el azonnal a boltból a megvásárolt terméket, vagy ha a boltban házhoz szállítást rendel, a szabályok értelmében a kereskedőnek 30 napon belül le kell szállítania az árut, hacsak nem állapodik meg Önnel más szállítási határidőben.

Ha Ön nem kapja kézhez az árut 30 napon belül vagy azon az időszakon belül, amelyben a kereskedővel megállapodott, figyelmeztetnie kell a kereskedőt arra, hogy a kézbesítés elmaradt, és észszerű haladékot kell adnia neki az áru kiszállításához.

Ha a kereskedő a meghosszabbított határidőn belül sem szállítja le a terméket, Ön jogosult arra, hogy felbontsa a szerződést, és a lehető leghamarabb visszatérítésben részesüljön. Önnek nem kell hosszabb határidőt felajánlania a kereskedőnek akkor, ha az megtagadja a teljesítést, vagy ha az az időpont, amelyben a kereskedővel megállapodott, döntő fontosságú, például ha az adott termékre meghatározott időpontban tartandó eseményen van szüksége (pl. esküvőre megrendelt ruha).

Bővebben a kiszállításról és a kézbesítésről

További segítségre van szüksége?

Ha Ön nem viszi el a megvásárolt terméket, vagy ha házhoz szállítást rendel, a szabályok értelmében a kereskedőnek 30 napon belül le kell szállítania az árut, hacsak nem állapodik meg Önnel más szállítási határidőben.

Ha Ön nem kapja kézhez az árut 30 napon belül vagy azon az időszakon belül, amelyben a kereskedővel megállapodott, figyelmeztetnie kell a kereskedőt arra, hogy a kézbesítés elmaradt, és észszerű haladékot kell biztosítania neki az áru kiszállításához.

Ha a kereskedő a meghosszabbított határidőn belül sem szállítja le a terméket, Ön jogosult arra, hogy felbontsa a szerződést, és a lehető leghamarabb visszatérítésben részesüljön. Önnek nem kell hosszabb határidőt felajánlania a kereskedőnek akkor, ha az megtagadja a teljesítést, vagy ha az az időpont, amelyben a kereskedővel megállapodott, döntő fontosságú, például ha az adott termékre meghatározott időpontban tartandó eseményen van szüksége (pl. esküvőre megrendelt ruha).

Bővebben a kiszállításról és a kézbesítésről

További segítségre van szüksége?

A termék esetleges károsodásáért a felelősség – a feladástól egészen az áru átvételéig – a kereskedőt terheli.

Ha tehát az Ön által boltban megrendelt, házhoz szállított áru hibás vagy nem működik rendeltetésszerűen, Önnek jogában áll, hogy a termék javítását vagy cseréjét kérje a kereskedőtől, ha pedig egyik sem lehetséges, Ön árengedményre vagy a teljes vételár visszatérítésére jogosult.

Ne feledje, hogy Önt mindig megilleti a díjmentes 2 éves szavatossági idő. A kétéves garanciát minimumjogként írja elő az uniós szabályozás – előfordulhat tehát, hogy abban az országban, ahol Ön él, hosszabb a szavatossági idő.

Bővebben arról, milyen szabályok vonatkoznak a szavatosságra és a visszavételre az egyes országokban

További segítségre van szüksége?

A termék esetleges károsodásáért a felelősség – a feladástól egészen az áru átvételéig – a kereskedőt terheli.

Ha tehát az Ön által online, katalógusból vagy telefonon rendelt, házhoz szállított áru hibás vagy nem működik rendeltetésszerűen, Önnek jogában áll a termék javítását vagy cseréjét kérnie a kereskedőtől, ha pedig egyik sem lehetséges, Ön árengedményre vagy a teljes vételár visszatérítésére jogosult.

Ne feledje, hogy Önt mindig megilleti a díjmentes 2 éves szavatossági idő. A kétéves garanciát minimumjogként írja elő az uniós szabályozás – előfordulhat tehát, hogy abban az országban, ahol Ön él, hosszabb a szavatossági idő.

Bővebben arról, milyen szabályok vonatkoznak a szavatosságra és a visszavételre az egyes országokban

További segítségre van szüksége?

Ha problémája merül fel a megvásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, először forduljon ahhoz a kereskedőhöz, aki eladta Önnek a kérdéses terméket vagy szolgáltatást. Ha a kereskedőnél nem sikerül jogainak érvényt szereznie, vegye fel a kapcsolatot a megfelelő fogyasztói szervezettel vagy a rendelkezésére álló segítségnyújtási szolgáltatások valamelyikével:

Több európai uniós vitarendezési eszköz is létezik, amely segíthet megoldani a nézeteltérést a kereskedővel, akkor is ha más EU-országbeli kereskedőről van szó.

Bővebben a fogyasztói jogviták rendezéséről

Kapcsolódó weboldalak

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: