A szolgáltatás eszközei

Nyelvválasztás

Az EU zászlaja

Navigációs útvonal

Menü

Frissítve : 28/02/2017

Tartási kötelezettségek – családi tartásdíj

A tartási kötelezettség szabályozása országról országra változik, akárcsak az, hogy a tartási kötelezettség milyen mértékű támogatást jelent. Azt az esetet azonban az uniós jog szabályozza, ha a tartás kötelezettje és a tartásra jogosult nem ugyanabban az uniós országban él.

Hol lehet beadni tartási keresetet?

Ön tartásdíjjal kapcsolatban főszabályként az alábbi bíróságokhoz adhat be kérelmet:

  • annak az országnak a bíróságai, ahol az Ön egykori házastársa/élettársa, illetve rokona él;
  • annak az országnak a bíróságai, ahol a tartást igénylő személy él;
  • az Ön családi állapotát (lásd pl.: válás), illetve szülői felelősségét érintő ügyekben hatáskörrel rendelkező bíróságok – ha a tartással kapcsolatos kérelem ilyen ügyekkel áll összefüggésben.

Ha egyetértenek, Ön és volt házastársa/élettársa, illetve rokona – bizonyos feltételek teljesülése esetén – közösen dönthetnek arról, melyik bíróság vizsgálja meg ügyüket. Kivételt képez ez alól az az eset, ha a tartási ügy 18 éven aluli gyermekkel kapcsolatos. 

Melyik ország joga vonatkozik a tartási ügyemre?

A két vagy több uniós országot érintő esetekben a tartási kötelezettség szempontjából nem feltétlenül annak az országnak a joga az irányadó, ahol a tartási keresetet be lehet adni.

Itt utánanézhet annak, hogy melyik ország jogszabályait kell az Ön ügyében alkalmazni, hogyan lehet a jogütközést („kollíziót") feloldani, illetve milyen következményekkel kell számolni.

Ha külföldi bírósághoz kell tartási keresetet benyújtania, segítséget kérhet a tartási kötelezettséggel foglalkozó központi hatóságtól abban az uniós országban, ahol lakik: illetékes központi hatóság keresése.

Tartási ügyben hozott határozat végrehajtása külföldön

Az uniós országok valamelyikében tartási ügyben hozott, és ott végrehajthatónak nyilvánított határozat az összes többi uniós országban végrehajtható.

Kivétel – Dánia

A tartási ügyekben Dániában hozott határozatokat egyszerűsített eljárással nyilvánítják végrehajthatónak.

A tartási követelés behajtásához a lakhelye szerinti uniós ország tartási kötelezettséggel foglalkozó illetékes központi hatóságától kaphat segítséget: illetékes központi hatóság keresése.

Ha megnyitja az alábbi listát, és kiválasztja az Önt érdeklő országot, tájékozódhat a tartási ügyben hozott bírósági határozatok végrehajtását szolgáló tagállami eljárásokról, a végrehajthatóvá nyilvánítás egyszerűsített uniós eljárásáról, valamint az illetékes nemzeti hatóságokról:

Ország kiválasztása:

 

Nyilvános konzultációk
    Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
    Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz