Vállalkozói tevékenység Európában
Utolsó frissítés : 04/09/2018

Az energiaszolgáltatásokhoz való hozzáférés, az energiaszolgáltatások igénybevétele

Villamos energia: hálózati csatlakozás

Uniós polgárként megilleti Önt az a jog, hogy otthona csatlakoztatva legyen a helyi villamosenergia-hálózathoz, és így villamos energiához jusson (ugyanez nem vonatkozik a gázellátásra). A csatlakoztatásról a helyi energetikai infrastruktúra működtetésére kijelölt hálózatüzemeltető gondoskodik (minden helyi hálózatnak csak egy kijelölt üzemeltetője lehet).

A feltételekről és a díjszabásról a nemzeti szabályozó hatóságoken nyújtanak részletes felvilágosítást.

Ez a hatóság ellenőrzi a helyi hálózatüzemeltetők tevékenységét is, így biztosítva a helyi infrastruktúra megfelelő működését.

Konkrét eset

Jack Skócia egyik félreeső vidéki településére költözött, és új házát csatlakoztatni kívánta a villamosenergia-hálózathoz. Több üzemeltetőt is megkeresett, de mindegyiküktől azt a választ kapta, hogy hálózatuk nem fedi le azt a területet, ahol ő lakik. Jack végül megtudakolta a nemzeti szabályozó hatóságnál, ki szolgáltatja a villamos áramot Skóciában. Felvette a céggel a kapcsolatot, az pedig megtette a szükséges lépéseket, hogy Jack új otthona rá legyen csatlakozva a villamosenergia-hálózatra.

Kiszolgáltatott fogyasztók

Az energiaszolgáltató akkor sem kapcsolhatja ki az áramot az Ön otthonában, ha Ön kiszolgáltatott helyzetben van (pl. ha nem tudja kifizetni az energiaszámláit), és ilyen esetben Ön jogosult lehet támogatásra. A hazájában működő központi kapcsolattartóen tájékoztatást nyújt Önnek arról, milyen támogatásra jogosult, illetve milyen más jellegű segítséget vehet igénybe (pl. abban az esetben, ha lakóhelyén hiányzik a megfelelő hálózati infrastruktúra).

Az energiaszolgáltató kiválasztása

Az energiafogyasztók az EU-ban szabadon választhatják meg, hogy a lakóhelyükön szolgáltatást nyújtó uniós villamosenergia-, illetve gázszolgáltatók közül melyikkel kötnek közüzemi szerződést.

Ön akár egy másik tagállamban bejegyzett villamosenergia- vagy gázszolgáltatót is választhat, amennyiben ez a vállalat az Ön térségében is nyújt szolgáltatást és Önnel szerződést köt.

Különbséget kell tenni az uniós energiaszolgáltató és a hálózatüzemeltető között. A szolgáltatót szabadon meg lehet választani, a hálózatüzemeltetőt azonban nem. Maga a hálózatüzemeltető nem kínálhat energiaszolgáltatást, amennyiben azonban egy nagyobb, energiaellátással foglalkozó vállalat részeként működik, egyedi arculatról kell gondoskodnia, hogy ne lehessen összetéveszteni a vállalat energiaellátással foglalkozó részlegével.

Energiaszolgáltató-váltás

Ha úgy dönt, hogy más energia- vagy gázszolgáltatóval kíván szerződni, a váltásért nem kell többletköltséget fizetnie. Amennyiben Ön az eredeti szerződés valamennyi (pl. az értesítési időre és a szerződés minimális időtartamára vonatkozó) rendelkezésének eleget tett, a helyi hálózatüzemeltetőnek három héten belül gondoskodnia kell a szolgáltatóváltás végrehajtásáról. A szolgáltatók nem írhatnak elő olyan aránytalan kötelezettségeket a fogyasztó számára, amelyek akadályozzák a szolgáltatóváltást.

A szolgáltatóváltást követő legfeljebb hat héten belül korábbi energiaszolgáltatója megküldi Önnek a záró elszámolást.

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Kérjen segítséget, illetve tanácsot a hazájában működő Európai Fogyasztói Központtólen

Oldal megosztása: