Utolsó frissítés: 17/11/2020

Álláskeresők – tartózkodási jog

Önt is érinti a brexit?

Kérdések és válaszok – a brit és uniós polgárok jogai az Egyesült Királyság uniós kilépéséről szóló megállapodás szerint

2021. január 1-jétől változni fognak az Egyesült Királyságban élő vagy odaköltöző uniós polgárokra alkalmazandó szabályok. Ugyanez vonatkozik az EU valamelyik tagállamban élő, illetve odaköltöző brit állampolgárokra is.

Huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezem az Egyesült Királyságban/az EU-ban, vagy az átmeneti időszakban meg fogom kapni azt.

Elviekben Ön és családtagjai továbbra is állandó lakosok maradnak a fogadó országban. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban élő uniós polgároknak azonban az uniós polgárok letelepedésével foglalkozó, újonnan létrehozott rendszeren (EU Settlement Scheme) keresztül új huzamos tartózkodási jogállásért kell folyamodniuk. Az EU-ban élő brit állampolgároknak azt tanácsoljuk, hogy minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódjanak arról, hogy kell-e új tartózkodási engedélyt kérelmezniük.

Az Egyesült Királyságban/az EU-ban élek, de még nem vagyok jogosult huzamos tartózkodásra.

Elviekben Ön családtagjaival együtt továbbra is jogosult lesz az országban való tartózkodásra az aktuális jogállásuknak megfelelően. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban élő EU-polgároknak azonban az uniós polgárok letelepedésének intézésére létrehozott EU Settlement Scheme rendszeren keresztül új tartózkodási jogállásért kell folyamodniuk. Az EU-ban élő brit állampolgároknak azt tanácsoljuk, hogy minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódjanak arról, hogy kell-e új tartózkodási engedélyt kérelmezniük.

Az Egyesült Királyságba/az EU-ba tervezek költözni.

Az uniós polgárok és családtagjaik 2020. december 31-ig jogosultak a hatályos uniós szabályok szerint az Egyesült Királyságba költözni, és ugyanez érvényes az EU-ba költöző brit polgárokra. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban az odaérkezett uniós polgároknak a letelepedésük intézésére létrehozott EU Settlement Scheme rendszeren keresztül kell tartózkodási engedélyért folyamodniuk. Az EU-ba az odaérkezett brit állampolgároknak érdemes felvenniük a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódniuk arról, hogy be kell-e jelentkezniük, és kell-e új tartózkodási jogállást kérelmezniük.

Rövid távú tartózkodás céljából az Egyesült Királyságba/az EU-ba tervezek utazni.

A hatósági bejelentkezésre, a külföldi tartózkodás bejelentésére, az uniós családtagok bejelentésére és a nem uniós családtagok bejelentésére vonatkozó szabályok legalább 2020. december 31-ig hatályban maradnak.

Segítségre van szükségem.

Ha úgy gondolja, hogy az uniós jog értelmében Önt megillető jogokat nem tartják tiszteletben, kérjük, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz.

Részletes információk a kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtásáról és a polgárok jogairól

Európai uniós tagország állampolgáraként (uniós polgárként) Önt megilleti a jog, hogy más EU-tagállamba utazzon, s ott próbáljon meg állást találni magának.

Ha Ön uniós polgárként egy másik EU-országban vállal munkát, és elveszti az állását, vagy önfoglalkoztató, és nem kap elég megbízást, bizonyos feltételek teljesülése esetén nem veszti el a jogot, hogy továbbra is az országban tartózkodjon.

Válassza ki, melyik állítás igaz Önre:

Az első 6 hónap

A hatóságok tájékoztatása

Önnek álláskeresőként az első hat hónapban nem kell bejelentkeznie a fogadó országban.

Egyes EU-tagországok azonban megkövetelik, hogy a területükre beutazó uniós polgárok a megérkezésüket követően kellően rövid időn belül tájékoztassák az illetékes hatóságokat (rendszerint az önkormányzati hivatalt vagy a rendőrséget) a jelenlétükről.

Álláskeresőként történő regisztrálás a foglalkoztatási szolgálatnál

Ha Ön álláskeresési járadékot kap a hazájától, a fogadó országban nyilvántartásba kell vetetnie magát az illetékes munkaügyi központnál. Ön és családtagjai továbbra is hazájuk társadalombiztosítási rendszerében maradnak biztosítva – így például az otthoni társadalombiztosító fedezi majd egészségügyi ellátásuk költségeit is.

Még akkor is elképzelhető, hogy Ön az otthoni társadalombiztosítási rendszer tagja marad a kinttartózkodás során, ha nem részesül hazájától álláskeresési járadékban. Tudakozódjon erről saját hazájának társadalombiztosítójánál.

Ha hazai egészségbiztosítója fedezi a külföldi tartózkodás során szükségessé váló egészségügyi ellátás költségeit, az adminisztratív tennivalók szempontjából könnyebbséget jelenthet, ha Ön rendelkezik érvényes európai egészségbiztosítási kártyávalKülső honlaphoz vezető link .

Konkrét eset

Nem kell azonnal bejelentkeznie a hatóságoknál

Marta portugál állampolgár, aki négy hónappal ezelőtt Spanyolországba költözött, hogy ott keressen állást. Kinttartózkodása során spanyol barátainál szállt meg. A spanyol rendőrség felszólította, hogy jelentkezzen be az önkormányzati hivatalban, és igazolja, hogy rendelkezik az önfenntartáshoz szükséges anyagiakkal.

A szabályok értelmében azonban Martát álláskeresőként megilleti a jog, hogy legalább hat hónapig Spanyolországban tartózkodjon anélkül, hogy bejelentkezne ott. Egyedül azt kell igazolnia, hogy el akar helyezkedni az országban, és ennek érdekében aktívan állást keres. A spanyol hatóságok nem követelhetik meg tőle, hogy igazolja, miszerint rendelkezik az önfenntartáshoz szükséges anyagi eszközökkel.

Álláskeresés a kinttartózkodás első 6 hónapját követően

Az Ön tartózkodási jogának elbírálása

Ha Ön nem talál állást a kinttartózkodás első hat hónapja során, a fogadó tagállam hatóságai elbírálhatják, hogy jogában áll-e ezt követően is az országban tartózkodni. Az eljárás során Önnek igazolnia kell, hogy:

Feltétlenül őrizze meg az álláskeresés során beadott jelentkezési lapok másolatát, a potenciális munkaadóktól kapott válaszokat, az állásinterjúkkal kapcsolatos értesítéseket stb.

A tartózkodás helye szerinti új országban nem kell nyilvántartásba vetetnie magát az illetékes munkaügyi központnál, kivéve ha hazája álláskeresési járadékot folyósít Önnek a külföldi tartózkodás ideje alatt. Ennek ellenére hasznos lehet regisztráltatnia magát, így ugyanis könnyebben bizonyíthatja, hogy aktívan állást keres az adott országban.

Kitoloncolhatják-e Önt a hatóságok, illetve felszólíthatják-e, hogy távozzon az országból?

A fogadó ország hatóságai felszólíthatják Önt, hogy hagyja el az ország területét, ha Ön nem tudja bizonyítani, miszerint reális esélye van annak, hogy el tud majd helyezkedni.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból – kitoloncolja Önt a területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy az Ön ottléte komoly veszélyt jelent.

A kitoloncolási határozatot, illetve az ország elhagyására vonatkozó felszólítást a hatóságoknak írásban kell Önnek megküldeniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük a kitoloncolás összes okát, és tájékoztatniuk kell Önt arról, hogyan és meddig fellebbezhet a határozat ellen.

Egyenlő bánásmód

Álláskeresőként Önt ugyanolyan elbánás illeti meg, mint a fogadó ország állampolgárait az alábbiak tekintetében:

Elképzelhető, hogy a fogadó ország csak azt követően biztosítja Önnek az elhelyezkedést segítő pénzügyi támogatások egyes típusait, hogy igazolást nyer, miszerint Önt tényleges kapcsolat fűzi a helyi munkaerőpiachoz. Ezek közé a támogatástípusok közé tartoznak többek között a munkanélkülieknek képzési célokra nyújtott, kedvezményes kamatozású hitelek. Tényleges kapcsolat meglétének minősülhet az az eset, ha Ön kellően hosszú ideje tartózkodik és keres munkát az adott országban.

Álláskeresőként azonban nem illeti meg Önt a jog, hogy kinttartózkodása során nem járulékalapú szociális ellátásban részesüljön.

Ha Ön uniós polgárként egy másik EU-országban vállal munkát, és elveszti az állását, vagy önfoglalkoztató, és nem kap elég megbízást, bizonyos feltételek teljesülése esetén nem veszti el a jogot, hogy továbbra is az országban tartózkodjon.

Az, hogy pontosan mennyi ideig maradhat az országban, annak a függvénye, hogy mennyi ideig dolgozott ott, és milyen típusú munkaszerződéssel rendelkezett, mielőtt elveszítette az állását.

Ha betegség vagy baleset miatt átmenetileg munkaképtelenné válik, mindaddig az országban maradhat, amíg meg nem változik az állapota, és újra képessé nem válik munkavégzésre.

Egyenlő bánásmód

Ha Ön a munkahelye elvesztése után a fogadó országban marad, továbbra is ugyanazok a jogok illetik meg, mint az adott ország állampolgárait, pl. a következők tekintetében:

Kitoloncolhatják-e Önt a hatóságok, illetve felszólíthatják-e, hogy távozzon az országból?

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból – kitoloncolja Önt a területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy az Ön ottléte komoly veszélyt jelent. A kitoloncolási határozatról a hatóságoknak írásban kell Önt értesíteniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük a kitoloncolás összes okát, és tájékoztatniuk kell Önt arról, hogyan és meddig fellebbezhet a határozat ellen.

Nézzen utána, milyen jogok illetik meg Önt egyéni helyzetétől függően:

Ha Ön állandó vagy 1 évnél rövidebb időre szóló munkaszerződéssel dolgozott az országban, és még a teljes év letelte előtt elvesztette állását, jogában áll még legalább 6 hónapig a fogadó országban maradni, amennyiben aktívan munkát keres.

A 6 hónapos időszak akkor veszi kezdetét, amikor a munkaszerződés megszűnik.

Önnek regisztráltatnia kell magát a nemzeti munkaügyi központ nyilvántartásában olyan személyként, aki önhibáján kívül lett munkanélküli (kényszerű munkanélküliség), és el kell kezdenie állást keresni.

Konkrét eset

Nem kell elhagynia a fogadó országot, miután elvesztette ott az állását

Sabrina német állampolgár, aki Görögországban vállalt munkát egy kis szállodában. Munkaszerződése 9 hónapra szólt, de a munkaadója 4 hónap után felmondott neki. Sabrina regisztráltatta magát a görög munkaügyi központ nyilvántartásában olyan személyként, aki önhibáján kívül vesztette el állását, és engedélyt kapott arra, hogy – amennyiben aktívan állást keres – további 6 hónapon át az országban maradjon.

Ha Ön azt követően veszíti el az állását a fogadó országban, hogy már több mint 1 éve ott dolgozik, jogában áll az országban maradni, amennyiben regisztráltatja magát álláskeresőként, és teljesíti azokat a feltételeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy hivatalosan álláskereső személynek minősüljön.

Ahhoz, hogy továbbra is jogosult legyen a fogadó országban élni, amikor munkanélkülivé válik, vagy amikor (önfoglalkoztatóként) már nem végez szakmai tevékenységet, felvételét kell kérnie az álláskeresők nyilvántartásába a fogadó ország munkaügyi központjánál.

Mindaddig az országban maradhat, amíg a nemzeti munkaügyi központ nyilvántartja álláskeresőként, és amíg teljesíti az álláskereső személyekre vonatkozó feltételeket.

Ha Ön önhibáján kívül válik munkanélkülivé (lásd: kényszerű munkanélküliség), és szakmai képzésre iratkozik be, jogában áll a fogadó országban maradni mindaddig, amíg a képzés be nem fejeződik.

Ha Ön „önkéntes munkanélkülinek" minősül, a képzés teljes időtartama alatt jogában áll a fogadó országban maradni, de csak abban az esetben, ha a kérdéses képzés azzal a munkakörrel kapcsolatos, amelyben Ön a munkaviszony megszűnését megelőzően dolgozott.

Ha nem ez a helyzet, ugyanolyan feltételekkel maradhat munkanélküliként a fogadó országban, mint amilyen feltételek a diákokra vonatkoznak.

Tájékozódjon bővebben a diákokat megillető jogokról és a velük szemben támasztott feltételekről.

Annak érdekében, hogy a fogadó országban maradhasson a szakképzés teljes időtartama alatt, regisztráltatnia kell magát az álláskeresők nyilvántartásában a fogadó ország hatóságainál. Ez azokra a személyekre is vonatkozik, akik „önkéntes munkanélkülinek" minősülnek.

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: