Tarkistettu viimeksi: 08/06/2022

Työnhakijoiden oleskeluoikeus

Jos olet EU-kansalainen, sinulla on oikeus hakea töitä toisesta EU-maasta.

Jos olet työskennellyt toisessa EU-maassa ja jäät ilman työtä (työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana), voit tietyin edellytyksin jäädä maahan asumaan.

Valitse vaihtoehto:

Ensimmäiset 6 kuukautta

Oleskelusta ilmoittaminen

Koska olet työnhakija, sinun ei tarvitse rekisteröityä kyseiseen maahan asukkaaksi ensimmäisten 6 kuukauden aikana.

Jotkin EU-maat kuitenkin edellyttävät, että muiden maiden kansalaiset ilmoittavat maassa oleskelustaan viranomaisille kohtuullisen ajan kuluessa saapumisestaan. Ilmoitus on yleensä tehtävä kunnanvirastossa tai poliisiasemalla.

Työvoimapalveluihin rekisteröityminen

Jos saat kotimaassasi työttömyysetuuksia, sinun on ilmoittauduttava uuden asuinmaasi työvoimaviranomaisten rekisteriin. Sinä ja perheesi kuulutte edelleen kotimaasi sosiaaliturvajärjestelmän piiriin esimerkiksi terveydenhoitokulujen osalta.

Vaikka et saisikaan kotimaastasi työttömyysetuuksia, saatat silti edelleen pysyä kotimaasi sosiaaliturvan piirissä. Tarkista asia oman maasi sosiaaliturvaviranomaiselta.

Niin kauan kuin olet kotimaasi sairausvakuutuksen piirissä, voi terveysasioiden hoitamisen kannalta olla yksinkertaisempaa, jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC)Linkki johtaa toiselle sivustolle .

Esimerkkitapaus

Oleskelua ei tarvitse rekisteröidä välittömästi

Portugalilainen Marta on muuttanut Espanjaan työnhakuun 4 kuukautta sitten. Tällä hetkellä hän asuu ystävänsä luona. Espanjan poliisi kehotti häntä rekisteröitymään kunnantalolla ja osoittamaan, että hänellä on riittävästi varallisuutta elättää itsensä Espanjassa.

Martalla on kuitenkin oikeus oleskella Espanjassa vähintään 6 kuukautta rekisteröitymättä asukkaaksi. Hänen on vain todistettava hakevansa töitä aktiivisesti. Espanjan viranomaiset eivät voi vaatia Martalta todistusta hänen taloudellisesta tilanteestaan.

Työnhaku 6 kuukauden jälkeen

Oleskeluoikeuden arviointi

Jos et ole löytänyt työtä puolen vuoden kuluessa, uuden asuinmaasi viranomaiset arvioivat, voiko sinulla olla oikeus oleskella pidempään. Tätä varten he pyytävät sinua todistamaan, että

Pidä aina tallessa kopiot työhakemuksistasi, työnantajilta saaduista vastauksista, työhaastattelukutsuista ja vastaavista todisteista.

Sinun ei tarvitse rekisteröityä uuden asuinmaasi työvoimatoimistossa, jollet saa työttömyyskorvausta kotimaastasi. Rekisteröityminen auttaa sinua kuitenkin osoittamaan, että haet töitä aktiivisesti.

Voidaanko sinua pyytää poistumaan maasta tai voidaanko sinut karkottaa?

Sinua voidaan pyytää sinua poistumaan maasta, jos et voi osoittaa, että sinulla olisi siellä realistiset mahdollisuudet työllistyä siellä.

Poikkeustapauksissa sinut voidaan päättää karkottaa maasta, jos todistettavasti olet vakava uhka yleiselle järjestykselle, turvallisuudelle tai kansanterveydelle.

Karkotuspäätös tai poistumiskehotus on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Yhdenvertainen kohtelu

Työnhakijana sinua on kohdeltava samalla tavoin kuin maan omia asukkaita, kun

Uuden asuinmaasi viranomaiset voivat odottaa, että sinulle muodostuu tosiasiallinen yhteys paikallisiin työmarkkinoihin, ennen kuin voit saada tietyntyyppisiä rahaetuuksia (esim. työttömien kouluttautumista tukevat halpakorkoiset lainat). Riittävänä yhteytenä voidaan pitää sitä, että olet ollut kyseisessä maassa kohtuullisen pitkään työnhakijana.

On syytä muistaa, että työnhakija ei ole oikeutettu nk. "maksuihin perustumattomiin sosiaalietuuksiin".

Jos olet työskennellyt toisessa EU-maassa ja jäät ilman työtä (työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana), voit tietyin edellytyksin jäädä maahan asumaan.

Se, kuinka pitkäksi aikaa voit jäädä, riippuu siitä, kuinka kauan olet ollut maassa töissä ja minkätyyppinen työsopimus sinulla oli ennen työttömäksi joutumista.

Jos olet tilapäisesti työkyvytön sairauden tai tapaturman takia, voit oleskella maassa niin kauan kunnes työkyvyttömyys päättyy.

Yhdenvertainen kohtelu

Kun oleskelet asuinmaassasi työpaikan menettämisen jälkeen, sinulla on edelleen samat oikeudet kuin maan omilla kansalaisilla esimerkiksi seuraavien asioiden suhteen:

Voidaanko sinua pyytää poistumaan maasta tai voidaanko sinut karkottaa sieltä?

Poikkeustapauksissa sinut voidaan päättää karkottaa maasta, jos todistettavasti olet vakava uhka yleiselle järjestykselle, turvallisuudelle tai kansanterveydelle. Karkotuspäätös on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Tarkista, mitkä ovat oikeutesi:

Jos sinulla on ollut vakinainen työsopimus tai vuotta lyhyempi määräaikainen työsopimus ja olet joutunut työttömäksi alle vuoden kuluessa, sinulla on oikeus oleskella maassa vielä vähintään 6 kuukautta sillä edellytyksellä, että haet työtä.

6 kuukauden ajanjakso alkaa siitä, kun työsopimuksesi päättyy.

Sinun on rekisteröidyttävä työvoimatoimistossa työnhakijaksi, joka on joutunut työttömäksi tahtomattaan, ja etsittävä töitä.

Esimerkkitapaus

Voit asua ulkomailla, vaikka menetät työpaikkasi

Saksalainen Sabrina meni Kreikkaan töihin pieneen hotelliin. Hänellä oli työsopimus 9 kuukaudeksi, mutta hänen työnantajansa katkaisi työsuhteen jo 4 kuukauden jälkeen. Sabrina rekisteröityi työnhakijaksi, joka on tahtomattaan jäänyt työttömäksi, ja sai jäädä maahan vielä 6 kuukaudeksi etsimään töitä.

Jos jäät työttömäksi työskenneltyäsi uudessa asuinmaassasi yli vuoden ajan, sinulla on oikeus edelleen asua siellä sillä edellytyksellä, että olet rekisteröitynyt työnhakijaksi ja täytät työnhakijoille asetetut ehdot.

Jotta oleskeluoikeus asuinmaassasi säilyy, sinun on rekisteröidyttävä työnhakijaksi maan työvoimatoimistossa.

Voit oleskella maassa niin kauan kuin olet rekisteröityneenä työnhakijaksi ja täytät työnhakijoille asetetut ehdot.

Jos olet jäänyt tahtomattasi työttömäksi ja aloittanut ammatillisen koulutuksen, sinulla on oikeus oleskella asuinmaassasi koulutuksesi ajan.

Jos olet omasta tahdostasi työtön, sinulla on oikeus oleskella asuinmaassasi koulutuksesi ajan ainoastaan, jos koulutus liittyy aiempaan työhösi.

Jos koulutus ei liity aiempaan työhön, voit oleskella uudessa maassasi samoilla ehdoilla kuin opiskelijat yleensä.

Lue lisää opiskelijoita koskevista säännöistä ja oikeuksista.

Jotta sinulla säilyy oikeus oleskella asuinmaassasi ammatillisen koulutuksen koko keston ajan, sinun on rekisteröidyttävä työnhakijaksi tuon maan työvoimatoimistossa. Sama koskee myös omasta tahdostaan työttömiä.

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: