Tarkistettu viimeksi: 02/05/2019

Työnhakijoiden oleskeluoikeudet

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

Jos olet EU-kansalainen, sinulla on oikeus hakea töitä toisesta EU-maasta.

Jos olet työskennellyt toisessa EU-maassa ja jäänyt ilman työtä (työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana), voit tietyin edellytyksin jäädä maahan asumaan.

Oletko muuttanut ulkomaille ja haet työtä?

Jos olet EU-kansalainen, sinulla on oikeus hakea töitä toisesta EU-maasta.

Ensimmäiset 6 kuukautta

Pidä kansallinen henkilökortti tai passi helposti saatavilla

Jos olet työnhakijana toisessa EU-maassa enintään 6 kuukautta, tarvitset voimassaolevan kansallisen henkilökortin tai passin.

Useissa EU-maissa on aina pidettävä mukana henkilöllisyystodistusta tai passia.

Jos henkilöllisyyspaperit unohtuvat tällaisessa maassa kotiin, voit saada sakon tai joutua pidätetyksi, mutta se ei ole riittävä peruste sille, että sinut voitaisiin määrätä palaamaan kotimaahasi.

Tarkista, onko asuinmaassasi aina pidettävä mukana henkilökorttia tai passia:

Valitse maa

* Kansalliset viranomaiset eivät ole toimittaneet tietoa

Oleskelusta ilmoittaminen

Koska olet työnhakija, sinun ei tarvitse rekisteröityä kyseiseen maahan asukkaaksi ensimmäisten 6 kuukauden aikana.

Jotkin EU-maat kuitenkin edellyttävät, että muiden maiden kansalaiset ilmoittavat maassa oleskelustaanmassa oleskelusta ilmoittamisesta viranomaisille kohtuullisen ajan kuluessa saapumisestaan. Ilmoitus on yleensä tehtävä kunnanvirastossa tai poliisiasemalla.

Lue lisää maassa oleskelusta ilmoittamisesta.

Työvoimapalveluihin rekisteröityminen

Jos saat kotimaassasi työttömyysetuuksia, sinun on ilmoittauduttava uuden asuinmaasi työvoimaviranomaisten rekisteriin. Kotimaasi sosiaaliturvajärjestelmä kattaa edelleen sinut ja perheesi esimerkiksi terveydenhoitokulujen osalta.

Olet mahdollisesti kotimaasi sosiaaliturvan piirissä, vaikka et saisikaan siellä työttömyysetuuksia. Asia kannattaa tarkistaa kotimaan viranomaisilta.

Niin kauan kuin olet kotimaasi sairausvakuutuksen piirissä, voi asioiden hoitamisen kannalta olla yksinkertaisempaa, jos sinulla on voimassaoleva eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC).

Esimerkkitapaus

Portugalilainen Marta on muuttanut Espanjaan työnhakuun neljä kuukautta sitten. Tällä hetkellä hän asuu ystävänsä luona. Espanjan poliisi kehotti häntä rekisteröitymään kunnantalolla ja osoittamaan, että hänellä on riittävästi varallisuutta elättää itsensä Espanjassa.

Martalla on kuitenkin oikeus oleskella Espanjassa vähintään 6 kuukautta rekisteröitymättä asukkaaksi. Hänen on vain todistettava hakevansa töitä aktiivisesti. Espanjan viranomaiset eivät voi vaatia häneltä todistusta hänen taloudellisesta tilanteestaan.

Työnhaku 6 kuukauden jälkeen

Oleskeluoikeuden arviointi

Jos et ole löytänyt työtä puolen vuoden kuluessa, uuden asuinmaasi viranomaiset arvioivat oikeutesi jatkaa oleskelua.

Tätä varten he pyytävät sinua todistamaan, että

  • haet töitä aktiivisesti
  • sinun on mahdollista työllistyä.

Pidä aina tallessa kopiot työhakemuksistasi, työnantajilta saaduista vastauksista, työhaastattelukutsuista ja vastaavista todisteista.

Sinun ei tarvitse rekisteröityä uuden asuinmaasi työvoimatoimistossa, jollet saa työttömyyskorvausta kotimaastasi. Mutta rekisteröityminen auttaa sinua osoittamaan, että haet töitä aktiivisesti.

Poistumiskehotus ja karkotus

Asuinmaasi voi myös pyytää sinua poistumaan maasta, jos et voi osoittaa, että sinulla olisi siellä realistiset mahdollisuudet työllistyä siellä.

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi voi päättää karkottaa sinut maasta, jos todistettavasti olet vakava uhka yleiselle järjestykselle, turvallisuudelle tai kansanterveydelle.

Karkotuspäätös tai poistumiskehotus on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut karkotukselle ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Yhdenvertainen kohtelu

Työnhakijana sinua on kohdeltava samalla tavoin kuin maan omia asukkaita, kun

  • haet töitä
  • tarvitset työvoimapalvelujen tukea työnhaussa

Uusi asuinmaasi voi odottaa, että sinulle muodostuu tosiasiallinen yhteys paikallisiin työmarkkinoihin, ennen kuin voit saada tietyntyyppisiä rahaetuuksia (esim. työttömien kouluttautumista tukevat halpakorkoiset lainat). Riittävänä yhteytenä voidaan pitää sitä, että olet ollut kyseisessä maassa kohtuullisen pitkään työnhakijana.

On syytä muistaa, että työnhakija ei ole oikeutettu nk. "maksuihin perustumattomiin sosiaalietuuksiin".

Työttömäksi jääminen ulkomailla

Jos olet työskennellyt toisessa EU-maassa ja jäänyt ilman työtä (työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana), voit tietyin edellytyksin jäädä maahan asumaan.

Se, kuinka pitkäksi aikaa voit jäädä, riippuu siitä, kuinka kauan olet ollut maassa töissä ja minkätyyppinen työsopimus sinulla oli ennen työttömäksi joutumista.

Jos olet tilapäisesti työkyvytön sairauden tai tapaturman takia, voit oleskella maassa niin kauan kunnes työkyvyttömyys päättyy.

Alle vuoden työskentely

Jos sinulla on ollut vakinainen työsopimus tai vuotta lyhyempi määräaikainen työsopimus ja olet joutunut työttömäksi alle vuoden kuluessa, sinulla on oikeus oleskella maassa vielä vähintään 6 kuukautta sillä edellytyksellä, että haet työtä.

6 kuukauden ajanjakso alkaa siitä, kun työsopimuksesi päättyy.

Sinun on rekisteröidyttävä työvoimatoimistossa työnhakijaksi, joka on joutunut työttömäksi tahtomattaan, ja etsittävä töitä.

Esimerkkitapaus

Saksalainen Sabrina meni Kreikkaan töihin pieneen hotelliin. Hänellä oli työsopimus 9 kuukaudeksi, mutta hänen työnantajansa katkaisi työsuhteen jo 4 kuukauden jälkeen. Sabrina rekisteröityi työnhakijaksi, joka on tahtomattaan jäänyt työttömäksi, ja sai jäädä maahan vielä 6 kuukaudeksi etsimään töitä.

Yli vuoden työskentely

Jos jäät työttömäksi työskenneltyäsi uudessa asuinmaassasi yli vuoden ajan, sinulla on oikeus edelleen asua siellä sillä edellytyksellä, että olet rekisteröitynyt työnhakijaksi ja täytät työnhakijoille asetetut ehdot.

Jotta oleskeluoikeus asuinmaassasi säilyy, sinun on rekisteröidyttävä siellä työnhakijaksi työvoimatoimistossa.

Voit oleskella maassa niin kauan kuin olet rekisteröityneenä työnhakijaksi ja täytät työnhakijoille asetetut ehdot.

Ammatillinen koulutus

Jos olet jäänyt tahtomattasi työttömäksi ja aloittanut ammatillisen koulutuksen, sinulla on oikeus oleskella asuinmaassasi koulutuksesi ajan.

Jos olet omasta tahdostasi työtön, sinulla on oikeus oleskella asuinmaassasi koulutuksesi ajan ainoastaan, jos koulutus liittyy aiempaan työhösi.

Jos koulutus ei liity aiempaan työhön, voit oleskella uudessa maassasi samoilla ehdoilla kuin opiskelijat.

Lue lisää opiskelijoita koskevista säännöistä ja oikeuksista.

Jotta sinulla säilyy oikeus oleskella asuinmaassasi ammatillisen koulutuksen koko keston ajan, sinun on rekisteröidyttävä työnhakijaksi tuon maan työvoimatoimistossa. Sama koskee myös omasta tahdostaan työttömiä.

Yhdenvertainen kohtelu

Sinä aikana, jonka saat oleskella asuinmaassasi työpaikan menettämisen jälkeen, sinulla on edelleen samat oikeudet kuin maan omilla kansalaisilla esimerkiksi sosiaalietuuksien, työnsaannin, palkkauksen ja työllistymisen tukitoimien suhteen.

Karkotus

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi voi päättää karkottaa sinut maasta, jos todistettavasti olet vakava uhka yleiselle järjestykselle, turvallisuudelle tai kansanterveydelle.

Karkotuspäätös on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut karkotukselle ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

EU-lainsäädäntö

Lisätietoja säännöistä eri EU-maissa

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: