Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 12/04/2017

Linja-automatkustajien oikeudet

EU on turvannut linja-automatkustajille tiettyjä oikeuksia EU:n alueella. Matkustajalta ei esimerkiksi voi veloittaa matkalipusta korkeampaa hintaa kansallisuuden tai myyntipaikan perusteella.

Linja-automatkustajien oikeuksia sovelletaan lähinnä kaukoliikenteen reittiliikenteessä eli yli 250 km:n matkoilla, joiden lähtö- tai määräpaikka on jossakin EU-maassa. Osaa oikeuksista sovelletaan kaikessa reittiliikenteessä.

EU-maat voivat itse päättää, koskevatko nämä oikeudet myös kotimaanliikenteen reittejä ja sellaisia reittejä, joissa suuri osa matkasta ja vähintään yksi aikataulun mukainen asemalla pysähtyminen tehdään EU:n ulkopuolella.

Peruuntuminen tai myöhästyminen

Jos linja-autovuoro peruutetaan tai se myöhästyy, sinulla on odottaessasi oikeus saada riittävästi ajantasaista tietoa siitä, mitä tapahtuu.

Jos kaukoliikenteen (yli 250 km) vuoro, johon olet ostanut lipun, peruuntuu tai myöhästyy yli 2 tuntia, voit valita jommankumman seuraavista vaihtoehdoista:

  • lipun hinnan palautus ja tarvittaessa maksuton paluumatka linja-auton ensimmäiseen lähtöpaikkaan esimerkiksi silloin, jos myöhästymisen takia matkan tarkoitus jää toteutumatta
  • uudelleenreititys lopulliseen määräpaikkaan vastaavin ehdoin mahdollisimman pian ja lisämaksutta.

Jos näitä vaihtoehtoja ei tarjota heti, voit valittaa asiasta myöhemmin ja vaatia lipun hinnan palautuksen sekä korvauksen, jonka suuruus on 50 % lipun hinnasta.

Jos yli 3 tuntia kestävän kaukoliikenteen (yli 250 km) vuoron lähtö myöhästyy yli 90 minuuttia tai peruutetaan kokonaan, matkustajalla on oikeus saada

  • virvokkeita ja aterioita suhteessa odotusaikaan tai viivästykseen
  • majoitus, jos matkustaja joutuu yöpymään, enintään 2 yöksi, jolloin kustannuksista korvataan enintään 80 euroa/yö. Linja-autoyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan majoitusta, jos myöhästyminen johtui vaikeista sääolosuhteista tai luonnonkatastrofista.

Korvaukset ja apu onnettomuuksien yhteydessä

Jos loukkaannut kaukoliikenteen (yli 250 km) linja-auton joutuessa onnettomuuteen, sinulla on oikeus korvauksiin. Kuolemantapauksessa korvauksia voivat hakea matkustajan huollettavat.

Linja-autoyhtiö on velvollinen maksamaan korvauksia myös silloin, kun matkustajan matkatavaroita tai muuta omaisuutta katoaa tai vahingoittuu linja-auto-onnettomuudessa kaukoliikenteessä.

Tarvittaessa linja-autoyhtiö on velvollinen tarjoamaan välitöntä apua: ensiapua, ruokaa, vaatteita, kuljetuksen ja majoituksen.

Valitukset

Jos katsot, että oikeuksiasi ei ole kunnioitettu, voit tehdä valituksen linja-autoyhtiölle 3 kuukauden kuluessa tapahtuneesta. Yhtiön on vastattava 1 kk:n kuluessa ja annettava lopullinen vastaus 3 kk:n kuluessa valituksen saapumisesta.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit ottaa yhteyttä kansalliseen valvontaelimeen English .

Julkiset kuulemismenettelyt
    Tarvitsetko asiantuntija-apua?
    Apua ja neuvontaa