Tarkistettu viimeksi: 07/10/2020

Linja-automatkustajan oikeudet

Matkustaminen ja koronavirus

EU-lainsäädännön mukaisia linja-automatkustajan oikeuksia sovelletaan lähinnä kaukoliikenteen reittiliikenteessä matkoilla, joiden lähtö- tai määräpaikka on jossakin EU-maassa. Oikeudet koskevat matkustajia, jotka käyttävät linja-autoa säännöllisessä liikenteessä, jossa ajetaan määrätyllä reitillä ja matkustajia otetaan kyytiin ja jätetään kyydistä aikataulun mukaan ennalta vahvistetuissa pysähdyspaikoissa. Kaukoliikenteen reittiliikenne tarkoittaa, että liikennöitävä aikataulun mukainen matka (ei matkustajan yksittäinen matka) on vähintään 250 kilometriä.

Tärkeää

EU-maat voivat itse päättää, koskevatko nämä oikeudet myös kotimaanliikenteen reittejä ja sellaisia reittejä, joissa suuri osa matkasta ja vähintään yksi aikataulun mukainen asemalla pysähtyminen tehdään EU:n ulkopuolella. Tarkista asia ennen kuin ostat linja-autolippusi.

Linja-autoyhtiön on annettava koko matkan ajan selkeää ja paikkansapitävää tietoa matkustajan käyttämästä linja-autovuorosta ja hänen oikeuksistaan. Tiedot on annettava myös esteettömässä muodossa vammaisille matkustajille.

Mikä on ongelmasi?

Miten voit tehdä valituksen ja hakea korvauksia?

Jos katsot, että oikeuksiasi ei ole kunnioitettu, sinun on tehtävä valitus linja-autoyhtiölle 3 kuukauden kuluessa siitä reittiliikenteen aikataulun mukaisesta matkasta, jolla ongelma ilmeni. Linja-autoyhtiön on vastattava kuukauden kuluessa ja annettava lopullinen vastaus 3 kuukauden kuluessa valituksen saapumisesta. Jos et saa tyydyttävää vastausta, voit tehdä valituksen kansalliselle valvontaviranomaisellePdf-asiakirjaen . Kansallisen viranomaisen olisi toimitettava sinulle ei-sitova oikeudellinen lausunto siitä, miten voit edetä valituksesi suhteen.

Voit hakea ratkaisua tapaukseen myös tuomioistuimen ulkopuolisessa sovittelumenettelyssä tai antaa sen vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen (ADR) käsiteltäväksi. Jos ostit linja-autolippusi verkosta, voit tehdä valituksen verkkovälitteisen riidanratkaisusivuston (ODR) kautta. Vaihtoehtoinen ja verkkovälitteinen riidanratkaisu ovat vain EU:ssa asuvien käytettävissä.

Voit turvautua myös oikeustoimiin ja esittää korvausvaatimuksen EU-lainsäädännön eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn mukaisesti. Asian voi myös viedä oikeuteen maassa, johon linja-autoyhtiö on rekisteröitynyt. Oikeusasian vireillepanon määräaika kansallisessa tuomioistuimessa määräytyy kunkin EU-maan sääntöjen mukaan.

Voit myös ottaa yhteyttä lähimpään Euroopan kuluttajakeskukseenen ja saada apua ja neuvoja linja-automatkustajan oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Linja-automatka on peruuntunut

Jos linja-autovuoro viivästyy tai peruuntuu, liikennöitsijän tai terminaalinpitäjän on ilmoitettava tilanteesta kyseiseen vuoroon matkan varanneille matkustajille mahdollisimman pian ja viimeistään 30 minuutin kuluttua aikataulun mukaisesta lähtöajasta. Jos vuoro viivästyy, arvioitu lähtöaika on ilmoitettava heti, kun se on tiedossa.

Jos varaamasi kaukoliikenteen (yli 250 km) linja-automatka peruutetaan ylibuukkauksen vuoksi tai toiminnallisista syistä, linja-autoyhtiön on annettava sinulle mahdollisuus valita jokin seuraavista:

Jos yli 3 tuntia kestävä kaukoliikenteen (yli 250 km) linja-autovuoro peruutetaan, sinulla on lisäksi oikeus saada

Tärkeää

Linja-autoyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan majoitusta, jos vuoron peruuttaminen johtui vaikeista sääolosuhteista tai luonnonkatastrofista.

Linja-automatkan lähtö on viivästynyt

Jos linja-autovuoro viivästyy tai peruuntuu, liikennöitsijän tai terminaalinpitäjän on ilmoitettava tilanteesta kyseiseen vuoroon matkan varanneille matkustajille mahdollisimman pian ja viimeistään 30 minuutin kuluttua aikataulun mukaisesta lähtöajasta. Jos vuoro viivästyy, arvioitu lähtöaika on ilmoitettava heti, kun se on tiedossa.

Jos varaamasi kaukoliikenteen (yli 250 km) linja-automatkan lähtö myöhästyy yli 2 tuntia, voit valita jommankumman seuraavista vaihtoehdoista:

Jos liikennöitsijä ei tarjoa näitä vaihtoehtoja heti kun viivästyminen tapahtuu, voit valittaa asiasta myöhemmin ja vaatia lipun hinnan palautuksen sekä korvauksen, jonka suuruus on 50 % lipun hinnasta.

Jos yli 3 tuntia kestävän kaukoliikenteen (yli 250 km) vuoron lähtö myöhästyy yli 90 minuuttia, sinulla on lisäksi oikeus saada

Tärkeää

Linja-autoyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan majoitusta, jos vuoron peruuttaminen johtui vaikeista sääolosuhteista tai luonnonkatastrofista.

Matkatavarat ovat kadonneet tai vahingoittuneet onnettomuudessa

Linja-autoyhtiö on velvollinen maksamaan korvauksia silloin, kun matkustajan matkatavaroita tai muuta omaisuutta katoaa tai vahingoittuu linja-auto-onnettomuudessa kaukoliikenteessä (yli 250 km). Korvausmäärä määritetään kansallisissa säännöissä. Korvauksen enimmäismäärän on kuitenkin oltava vähintään 1 200 euroa matkatavaraa kohti.

Jos liikuntarajoitteisen matkustajan pyörätuoli tai muu vastaava apuväline katoaa tai vahingoittuu, korvauksen on katettava korjauskustannukset tai korvaavan välineen hankintakulut.

Olen loukkaantunut linja-auto-onnettomuudessa

Jos loukkaannut kaukoliikenteen (yli 250 km) linja-auton joutuessa onnettomuuteen, sinulla on oikeus korvauksiin. Korvausmäärä määritetään kansallisissa säännöissä. Korvauksen enimmäismäärän on kuitenkin oltava vähintään 220 000 euroa matkustajaa kohti.

Liikennöitsijän tulee myös edesauttaa ensiavun antamista (esimerkiksi kutsua ambulanssi) ja tarjota apua, kuten ruokaa, vaatteita ja tarvittaessa majoitus, onnettomuudesta johtuviin matkustajan välittömiin käytännön tarpeisiin.

Olen linja-auto-onnettomuudessa menehtyneen henkilön huollettava

Jos olet linja-auto-onnettomuudessa menehtyneen henkilön huollettava, sinulla on oikeus korvaukseen huoltajasi kuoleman johdosta, mukaan lukien hautauskuluista. Korvausmäärä määritetään kansallisissa säännöissä. Korvauksen enimmäismäärän on kuitenkin oltava vähintään 220 000 euroa matkustajaa kohti.

Usein kysyttyä

EU-lainsäädäntö

Lisätietoja säännöistä eri EU-maissa

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Maassasi toimiva Euroopan kuluttajakeskus auttaa kuluttajaongelmissaen

Lisää neuvontapalveluja

Jaa tämä sivu: