Tarkistettu viimeksi: 23/06/2022

Työterveys ja työturvallisuus

Työnantajan velvollisuutena on huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä kaikissa työhön liittyvissä tilanteissa. Työnantajan on arvioitava kaikki työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen kohdistuvat riskit ja toteutettava ennalta ehkäiseviä ja suojaavia toimia. Työnantajan on muun muassa varmistettava, että kaikki työntekijät ovat saaneet työterveys- ja työturvallisuuskoulutuksen ja siihen liittyvät tiedot.

Työnantaja voi joutua toteuttamaan lisätoimia vaaratilanteiden ehkäisemiseksi, ja sen on myös huolehdittava ensiapu-, palontorjunta- ja evakuointikoulutuksesta. Lisäksi on nimettävä vähintään yksi henkilöstön jäsen, jolla on tarvittava koulutus ja jonka tehtävänä on varmistaa työterveys- ja työturvallisuussääntöjen noudattaminen.

Riskinarviointi

EU-säännöissä ei säädetä tarkasti siitä, miten riskinarviointi on tehtävä. EU-maiden kansallisessa lainsäädännössä voi kuitenkin olla yksityiskohtaisia vaatimuksia, jotka koskevat riskinarvioinnin sisältöä ja muotoa.

Riskinarviointi käsittää seuraavat vaiheet:

Riskinarviointia tehtäessä on kiinnitettävä huomiota työntekijöihin, jotka ovat erityisen riskialttiita, ja myös muihin yrityksen tiloissa oleviin ihmisiin, kuten urakoitsijoihin ja vierailijoihin.

Kun vaarat ja niiden mahdolliset vaikutukset on tunnistettu, yrityksen on arvioitava riskejä ja priorisoitava ne. Sen on myös tarkistettava, liittyykö riskeihin lakisääteisiä velvollisuuksia, jotka koskevat esimerkiksi riskinarvioinnin tai työntekijöiden kouluttamisen yksityiskohtia ja jotka liittyvät tiettyyn riskiin tai toiminta-alaan.

Työsuojeluasiantuntijat

Jos yrityksessäsi ei ole tarvittavaa osaamista, voit pyytää ulkopuolista työterveys- ja työturvallisuusasiantuntijaa tekemään riskinarvioinnin yrityksesi puolesta ja huolehtimaan sen työsuojelutoimista.

Yrityksen toimialasta (ja riskeistä) riippuen voit tehdä riskinarvioinnin myös ilmaisen verkkotyökalun en avulla.

Riskinarvioinnin dokumentointi

Kun riskinarviointi on tehty, sen tulokset on dokumentoitava.

Kirjallisten tietojen sisällöstä ei ole annettu erityisiä EU-vaatimuksia, mutta niiden olisi hyvä sisältää ainakin seuraavat seikat:

Lisätietoa EU-maiden kansallisista työterveys- ja työturvallisuussäännöistä

Valitse maa

Katso myös

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: