Tarkistettu viimeksi: 27/01/2020

Sopimukset ja energiankulutus

Brexitin vaikutukset

Selkeät sopimustiedot

Ennen kuin allekirjoitat energiasopimuksen, energiantoimittajasi on annettava sinulle sopimuksesi perustiedot selvästi, täsmällisesti ja ymmärrettävästi. Sinulle on myös annettava etukäteen tieto sopimukseesi mahdollisesti tehtävistä muutoksista sekä mahdollisuus purkaa sopimus, jos et hyväksy uusia ehtoja.

Peruuttamisoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa uusi sopimus 14 päivän kuluessa, jos sopimus on tehty toimittajan toimitilojen ulkopuolella, verkossa tai puhelimitse.

Tarkat tiedot energiankulutuksestasi

Kuluttajalla on oikeus saada kulutustiedot käyttöönsä ilmaiseksi. Voit pyytää tietojen hallinnoijaa (esim. energiantoimittaja tai verkko-operaattori) antamaan tiedot muiden sähkön- tai kaasuntoimittajien käyttöön, eikä sinua saa laskuttaa tästä palvelusta.

Sinulla on oikeus saada kilpailukykyiseen hintaan tarkka käyttäjäkohtainen mittari sähköä ja/tai kaasua (sekä kaukolämmitystä/-jäähdytystä ja lämmintä vettä) varten, kun uuteen tai peruskorjattuun rakennukseen asennetaan uusi liittymä. Oikeutta saada kilpailukykyiseen hintaan tarkka käyttäjäkohtainen mittari sovelletaan myös muissa tapauksissa, ellei sille ole kansallisella tasolla havaittu olevan teknisiä tai taloudellisia esteitä.

Jos sinulla on älymittari, voit saada ilmaiseksi ja helposti saatavilla olevassa muodossa yksityiskohtaiset tiedot voimassa olevaan toimitussopimukseen perustuvasta energiankulutuksestasi vähintään kahden edeltävän vuoden ajalta. Sinulla on myös oikeus saada tiedot kulutuksestasi vähintään kolmen edeltävän vuoden ajalta tai toimitussopimuksen alkamisesta lähtien, jos siitä on kulunut tätä lyhyempi aika.

Kaasu- ja sähkölaskujesien on perustuttava todelliseen energiankulutukseesi, ja niitä on lähetettävä riittävän usein, jotta voit hallita omaa energiankulutustasi.

Laskujen on oltava selkeitä ja sisällettävä tarpeelliset tiedot. Laskun perusteella voit

  • helposti nähdä, kuinka paljon tosiasiallisesti maksat käyttämästäsi energiasta
  • vertaillaen eri energiantoimittajien tarjouksia,

jotta voit halutessasi vaihtaa energiantoimittajaa.

Energian tehokas käyttö

Sinulla on oikeus saada asianmukaista tietoja siitä, miten paljon energiaa kulutat ja kuinka voit käyttää energiaa tehokkaammin.

Elleivät kansalliset viranomaiset toisin määrää, energialaskuissa, sopimuksissa, tositteissa ja kuiteissa olisi ilmoitettava selkeästi seuraavat tiedot:

EU:n energiatehokkuusmerkintä

Kun ostat uuden jääkaapin, pakastimen, pesukoneen, pyykinkuivaimen, astianpesukoneen, uunin, television, lampun tai ilmastointilaitteen, sinun on saatava tietoa näiden laitteiden energiankulutuksesta. Kauppojen on pidettävä esillä EU:n energiamerkkien ja tuoteseloste, jossa annetaan yksityiskohtaisia tietoja tuotteen suorituskyvystä.

Energiatehokkuustodistus

Kiinteistön ostajalla tai vuokraajalla on oikeus saada tietoja rakennuksen energiatehokkuudesta. Ostajan tai vuokraajan olisi saatava ennen sopimuksen allekirjoittamista energiatodistus, jossa kerrotaan rakennuksen energiatehokkuus. Todistuksessa olisi myös oltava suosituksia energiatehokkuuden parantamiseksi.

Uusiutuvat energialähteet

Joko laitteen toimittajan tai kansallisten viranomaisten on toimitettava sinulle tietoa uusiutuvia energialähteitä käyttävien lämmitys-, jäähdytys- ja sähkölaitteiden ja -järjestelmien kustannuksista, hyödyistä ja energiatehokkuudesta.

Sähköntoimittajan on annettava tietoja sähkön tuotannossa käytetyistä energialähteistä (uusiutuvat energialähteet, ydinvoima jne.) ja niiden ympäristövaikutuksista. Nämä tiedot on esitettävä helppotajuisella tavalla, joka mahdollistaa tietojen vertailun.

Kun suunnittelet asentavasi tai vaihtavasi uusiutuvia energialähteitä käyttävän sähköntuotantolaitteen tai lämmitys-/jäähdytyslaitteen, laitteen toimittajan tai nimetyn kansallisen viranomaisen on annettava sinulle tietoja tällaisen laitteen hyödyistä, kustannuksista ja energiatehokkuudesta.

EU-lainsäädäntö

Lisätietoja säännöistä eri EU-maissa

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: