Tarkistettu viimeksi: 21/06/2022

Kaksinkertainen verotus

Tulojasi saatetaan verottaa kahteen kertaan, jos kahdella maalla on oikeus verottaa tuloasi esimerkiksi seuraavista syistä:

Vaikka asuinmaasi verosäännöt koskevat aina sinua, sinun on näissä tilanteissa ehkä maksettava veroja myös toisessa maassa.

Useimmilla mailla on kuitenkin kaksinkertaista verotusta koskevat sopimukset . Nämä sopimukset estävät yleensä kaksinkertaisen verotuksen.

Huomaa, että työskentely- ja asuinmaan verokannat ovat todennäköisesti erilaiset. Jos työskentelymaasi veroprosentti on suurempi, joudut maksamaan veroa sen mukaan – vaikka kyseisessä maassa maksamasi vero hyvitettäisiin asuinmaassasi maksettavasta verosta tai jos asuinmaasi vapauttaa sinut lisäveroista.

Jotta voit hakea vapautusta kaksinkertaisesta verotuksesta, sinun on mahdollisesti todistettava asuinpaikkasi ja se, että olet jo maksanut veroa tuloistasi. Tarkista veroviranomaisilta , mitä todisteita ja asiakirjoja sinun on niille toimitettava.

Tärkeää

EU-maiden viranomaiset vaihtavat säännöllisesti verotietoja varmistaakseen, että veronmaksajat noudattavat velvoitteitaan. Tietojenvaihdolla torjutaan myös veropetoksia ja veronkiertoa.

Tällä sivulla kuvaillaan yleisimpiä sääntöjä kaksinkertaista verotusta koskevissa sopimuksissa, jotka on laadittu OECD:n malliverosopimuksen en mukaisesti. Tarkista tilanteeseesi sovellettavan verosopimuksen yksityiskohdat. 

Mitä sääntöjä sovelletaan, jos olet jokin seuraavista:

Rajatyöntekijä

Jos asut yhdessä EU-maassa ja työskentelet toisessa, tuloihisi sovellettavat verotussäännöt riippuvat kansallisesta lainsäädännöstä ja kyseisten maiden välisistä verosopimuksista. Säännöt voivat erota huomattavasti niistä, jotka määrittävät, mikä maa vastaa sosiaaliturvakysymyksistä.

Kaksinkertaista verotusta koskevan verosopimuksen mukaan sinun on ehkä maksettava veroja sekä työskentelymaassasi että asuinmaassasi.

Jos olet töissä toisen palveluksessa, työskentelymaasi verottaa useimmissa tapauksissa tuloja, jotka ansaitset sen alueella.

Jos olet itsenäinen ammatinharjoittaja ja rekisteröitynyt sellaiseksi asuinmaassasi mutta tarjoat palveluja myös ulkomailla, sinun on yleensä maksettava tuloveroa maassa, jossa tarjoat palveluita, jos perustat sinne "kiinteän toimipisteen" tai "pysyvän toimipaikan" (kuten toimiston tai kaupan). Tarkista veroviranomaisilta, mitä sääntöjä kohdallasi sovelletaan.

Jos asut yhdessä EU-maassa mutta ansaitset kaikki tai lähes kaikki tulosi toisessa maassa ja maksat veroja sinne, maan, jossa ansaitset tulosi, on kohdeltava sinua kuten maassa asuvia henkilöitä. Sen on siis annettava sinulle samat verohelpotukset, verovapautukset ja kaikki muut veroetuudet, kuten henkilökohtaiset vähennykset, kuin maassa asuville henkilöille. Sen on myös annettava mahdollisuus tehdä yhteinen veroilmoitus puolisosi kanssa.

Oman alueesi EURES-raja-aluekumppanuuksienLinkki johtaa toiselle sivustolle avulla saat selville, onko käytössä rajatyöntekijöitä koskevia erityisverojärjestelyjä, jotka koskevat sinua.

Ulkomaankomennukselle lähetetty työntekijä

Jos olet lyhytaikaisella ulkomaankomennuksella (enintään 2 vuotta), pysyt kotimaasi sosiaaliturvajärjestelmän piirissä. Siitä huolimatta ulkomaankomennuksen aikana ansaittuja tuloja saatetaan verottaa isäntämaassa.

Kun yrityksesi on lähettänyt sinut ulkomaankomennukselle, sinun ei ehkä tarvitse maksaa veroja työskentelymaassasi komennuksen aikana ansaitsemistasi tuloista, jos

  • oleskelet ulkomailla alle kuusi kuukautta vuodesta ja
  • työnantajasi (kotipaikassasi) maksaa palkkasi suoraan eikä sivuliike tai toinen yritys, joka työnantajallasi on työskentelymaassasi.

Yrityksen johtaja tai hallituksen jäsen

Jos asut yhdessä maassa ja olet jonkin yrityksen johtokunnan jäsen toisessa, maa, johon yritys on sijoittautunut, saattaa verottaa tähän tehtävään liittyviä palkkioita ja tuloja.

EU-maat voivat katsoa, että palkkioosi kuuluvat kaikki mahdolliset luontoisetuudet (esimerkiksi osakeoptiot tai työsuhdeauto), joita saat johtokunnan jäsenenä.

Jos johtokunnan jäsenyyden lisäksi työskentelet saman yrityksen palveluksessa neuvonantajana, konsulttina tai tavallisena työntekijänä, näistä toimista saamiisi tuloihin sovelletaan todennäköisesti samaa verokohtelua kuin muihinkin rajatyöntekijöihin (katso edellä).

Työntekijä, joka työskentelee yhdessä EU-maassa toiseen maahan sijoittautuneen yrityksen palveluksessa

Jos asut yhdessä EU-maassa ja työskentelet siellä toiseen EU-maahan sijoittautuneen yrityksen palveluksessa, olet yleensä, useimpien verosopimusten mukaisesti, verovelvollinen ainoastaan asuinmaassasi.

Liikkuva taiteilija tai ammattiurheilija

Kun työskentelet toisessa EU-maassa (verotuksellisen asuinmaasi ulkopuolella) viihdetyöntekijänä (muusikkona, teatteri-, elokuva-, radio- tai televisiotaiteilijana) tai ammattiurheilijana, ansaitsemiasi tuloja voidaan verottaa työskentelymaassa. Tuloja voidaan verottaa, vaikka palkka maksettaisiin välillisesti toisen henkilön tai yrityksen kautta (esim. ohjelmatoimisto/manageriasioita hoitava yritys, tiimi, teatteriryhmä tai orkesteri).

Ulkomailla oleskelusi kestoa ja sitä, onko sinulla siellä kiinteää toimipaikkaa, ei yleensä oteta huomioon. Ratkaiseva tekijä on esiintyminen tai urheilusuoritukset kyseisessä maassa.

Jos esiintymistä tai tapahtumaa kuitenkin tuetaan yksinomaan tai pääasiassa julkisista varoista tai jos korvaus on vähäinen, jotkin maat eivät verota tällaista tuloa. Tuloihisi sovelletaan kuitenkin edelleen kotimaasi (verotuksellisen asuinmaasi) verosääntöjä.

Kotimaasi antaa sinulle useimmiten

  • vapautuksen verosta sellaisen tulon osalta, joka on ansaittu esiintymisistä tai tapahtumista toisessa EU-maassa.
  • verohelpotusta veroista, jotka on maksettu tulon lähteellä ulkomailla ansaituista tuloista.

Jotta voisit hakea tällaista veronpalautusta tai verohelpotusta asuinmaassasi, sinun on todennäköisesti esitettävä asiakirjoja, jotka todistavat sinun maksaneen veroa ulkomailla ansaitsemistasi tuloista. Voit joutua toimittamaan auktorisoidut käännökset hakemuksesi tueksi esittämistäsi asiakirjoista.

Ulkomailla työskentelevä virkamies

Jos sinut on lähetetty ulkomaankomennukselle virkamiehenä tai jos asut yhdessä EU-maassa mutta työskentelet virkamiehenä toisessa, sinuun sovelletaan yleensä seuraavia ehtoja:

  • maksat edelleen veroa työstäsi virkamiehenä ansaitsemistasi tuloista ainoastaan sen julkishallinnon sijaintimaassa, jonka palveluksessa olet
  • maksat tuloveroa ainoastaan työskentelymaahasi, jos asut siellä ja
    • olet kyseisen maan kansalainen tai
    • muutollesi on ollut muitakin syitä kuin virkamiehenä työskentely (olet esimerkiksi asunut maassa jo ennen kuin sait työpaikan virkamiehenä).

Ulkomailta töitä hakeva työtön

Jos oleskelet lyhyen aikaa ( alle kuusi kuukautta vuodessa) toisessa EU-maassa etkä tee siellä töitä, verottaja ei todennäköisesti pidä sinua kyseisen maan asukkaana. Tällöin siirrettyjä työttömyysetuuksia verotetaan ainoastaan maassa, joka maksaa etuudet.

Jos oleskelet yli kuusi kuukautta vuodessa toisessa EU-maassa, verottaja saattaa pitää sinua kyseisen maan asukkaana. Toisesta maasta siirrettyjä työttömyysetuuksia saatetaan verottaa siellä. Useiden kahdenvälisten verosopimusten nojalla työttömyysetuudet ovat veronalaisia ainoastaan verotuksellisessa kotipaikassa.

Tärkeää

Jos sinulla kuitenkin on pysyvä asunto kotimaassasi ja vahvat henkilökohtaiset ja taloudelliset siteet sinne, kotimaatasi saatetaan silti pitää verotuksellisena kotipaikkanasi, vaikka oleskelisit ulkomailla yli kuusi kuukautta vuodessa. Tällaisessa tapauksessa toisella EU-maalla ei välttämättä ole oikeutta verottaa työttömyysetuuksiasi.

Ulkomailla asuva eläkeläinen

Jos olet siirtynyt eläkkeelle toiseen EU-maahan ja oleskelet siellä yli kuusi kuukautta vuodessa, verottaja saattaa pitää sinua kyseisen maan asukkaana. Tässä tapauksessa sinun on ehkä maksettava veroa kyseiseen maahan mistä tahansa maailman maasta saamistasi kokonaistuloista – myös eläkkeistä, joita saat muista EU-maista.

Poikkeus: julkisen sektorin eläkkeitä verotetaan yleensä vain sinut työllistäneen julkishallinnon sijaintimaassa.

Lisätietoa saat seuraavista lähteistä:

Tämä on ainoastaan tiivis esitys yleisimmistä tapauksista. Jos haluat selvittää, mitä sääntöjä sinun kohdallasi sovelletaan,

Usein kysyttyä

EU-lainsäädäntö

Lisätietoja säännöistä eri EU-maissa

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: