Tarkistettu viimeksi: 02/01/2023

Työsopimukset

Työnantajan on noudatettava työsuhteen ehtoja koskevia vähimmäisvaatimuksia, joista säädetään EU:n työlainsäädännössä. Tämä koskee myös henkilöstöä koskevien sopimusten muutoksia ja työntekijöiden kuulemista.

Kokoaikaisten työsopimusten lisäksi työnantaja voi tarjota henkilöstölleen muuntyyppisiä sopimuksia. Epätyypillisissä työsuhteissa on noudatettava tarkoin syrjimättömyyden periaatetta. Epätyypillisiin ja muuntyyppisiin työsuhteisiin voivat sisältyä mm. seuraavat:

Henkilöstön irtisanomistilanteessa ja erityisesti työntekijöiden joukkovähentämisissä työnantajalla on erityisiä velvollisuuksia. Nuorten työntekijöiden palkkaamisen yhteydessä on noudatettava alle 18-vuotiaita työntekijöitä koskevia erityissääntöjä.

Tärkeää

Joissakin EU-maissa voidaan taata parempi suoja työntekijöille. Työnantajan kannattaakin selvittää työsuhteisiin liittyvät velvollisuutensa ottamalla yhteyttä kansalliseen työvoimaviranomaiseen.

Jaa tämä sivu: