Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Tarkistettu viimeksi : 12/04/2017

Laivamatkustajien oikeudet

Tiesitkö, että sinulla on EU:n turvaamia oikeuksia laivamatkoilla EU:n alueella?

Matkustajalta ei esimerkiksi voi veloittaa matkalipusta korkeampaa hintaa kansallisuuden tai myyntipaikan perusteella.

Matkustajalla on aina tietyt oikeudet myös silloin, jos matkalla tulee ongelmia. Oikeudet koskevat muun muassa myöhästymisiä ja peruutuksia, joiden vuoksi et pääse matkalle.

EU:n turvaamia oikeuksia sovelletaan,

 • kun lähdet EU:ssa sijaitsevasta satamasta minkä tahansa yhtiön laivalla
 • kun saavut EU:ssa sijaitsevaan satamaan minkä tahansa yhtiön laivalla

Oikeuksia ei sovelleta seuraavanlaisilla aluksilla:

 • alukset, joissa voi olla enintään 12 matkustajaa
 • alukset, joissa on enintään 3 hengen miehistö
 • alukset, jotka ajavat yhteen suuntaan alle 500 metrin matkan
 • useimmat historialliset alukset
 • retkillä tai risteilyillä käytettävät alukset, jos niissä ei ole majoitustiloja tai jos aluksella yövytään enintään 2 yötä.

Peruuntuminen tai myöhästyminen

Jos laivavuoro peruutetaan tai se myöhästyy, sinulla on odottaessasi oikeus saada riittävästi ajantasaista tietoa siitä, mitä tapahtuu.

Lähdön peruuntuessa tai myöhästyessä yli 90 minuuttia voit valita jommankumman seuraavista vaihtoehdoista:

 • lipun hinnan palautus ja tarvittaessa maksuton paluumatka ensimmäiseen lähtöpaikkaan esimerkiksi silloin, jos myöhästymisen takia matkan tarkoitus jää toteutumatta
 • uudelleenreititys lopulliseen määräpaikkaan vastaavin ehdoin mahdollisimman pian ja lisämaksutta.

Jos laivan lähtö myöhästyy yli 90 minuuttia, matkustajalle on useimmissa tapauksissa tarjottava

 • virvokkeita ja aterioita suhteessa odotusaikaan
 • majoitus, jos matkustaja joutuu yöpymään.

Jos laiva saapuu määränpäähänsä yli 1 tunnin myöhässä, matkustajalla on oikeus saada korvausta. Myöhästymisen pituuden mukaan korvaus on joko 25 % tai 50 % lipun hinnasta.

Korvausta ei makseta, jos myöhästyminen johtui vaikeista sääolosuhteista tai luonnonkatastrofista.

Valitukset

Jos katsot, että oikeuksiasi ei ole kunnioitettu, voit tehdä valituksen laivayhtiölle 2 kuukauden kuluessa tapahtuneesta. Laivayhtiön on vastattava 1 kk:n kuluessa ja annettava lopullinen vastaus 2 kk:n kuluessa valituksen saapumisesta.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit ottaa yhteyttä kansalliseen valvontaelimeen English .

Onnettomuudet ja vahingot laivaliikenteessä

Jos loukkaannut laivaonnettomuudessa, sinulla on oikeus saada korvaus laivayhtiöltä tai sen vakuutusyhtiöltä. Kuolemantapauksessa korvauksia voivat hakea perilliset.

Laivayhtiö on velvollinen maksamaan korvauksia myös silloin, kun matkustajan matkatavaroita, ajoneuvo tai muuta omaisuutta katoaa tai vahingoittuu laivaonnettomuudessa.

Jos liikuntarajoitteisen matkustajan pyörätuoli tai muu vastaava apuväline katoaa tai vahingoittuu, korvauksen on katettava korjauskustannukset tai korvaavan välineen hankintakulut kokonaisuudessaan.

Laivayhtiö on velvollinen maksamaan ennakkomaksun, joka kattaa välittömät tarpeet, jos kuolemantapauksen tai henkilövahingon syynä on

 • haaksirikko
 • aluksen kaatuminen
 • yhteentörmäys
 • karilleajo
 • aluksessa tapahtunut räjähdys tai tulipalo
 • aluksessa ollut vika.

Valitukset

Laivaonnettomuuden yhteydessä tapahtuneesta henkilö- tai omaisuusvahingosta voi vaatia korvauksia tuomioistuimen välityksellä jossakin seuraavista maista:

 • maa, jossa on laivayhtiön päätoimipaikka tai pysyvä sijoittautumispaikka
 • maa, jossa matkan lähtö- tai määräpaikka sijaitsee
 • matkustajan pysyvä asuinmaa, jos laivayhtiöllä on maassa toimipaikka ja siihen sovelletaan kyseisen maan lainsäädäntöä
 • maa, jossa matkaa koskeva sopimus tehtiin, jos laivayhtiöllä on maassa toimipaikka ja siihen sovelletaan kyseisen maan lainsäädäntöä.

Jos matkatavaraa katoaa tai vahingoittuu, matkustajan on tehtävä laivayhtiölle kirjallinen ilmoitus. Ilmoitus on tehtävä ennen aluksesta poistumista, matkatavaroiden toimittamisen yhteydessä tai viimeistään 15 päivän kuluttua aluksesta poistumisesta tai matkatavaroiden toimittamisesta. Muussa tapauksessa oikeus korvaukseen raukeaa.

Korvauskanne on yleensä nostettava tuomioistuimessa 2 vuoden kuluessa tapahtumasta. Määräajan alkamisaika voi vaihdella menetyksen tai vahingon luonteen mukaan.

Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa