Τελευταίος έλεγχος: 03/01/2023

Δικαιώματα επιβατών πλοίων

Δικαιώματα επιβατών σε περίπτωση καθυστερήσεων ή ακυρώσεων

Οι κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών πλοίων ισχύουν όταν ταξιδεύετε με τα περισσότερα οχηματαγωγά και κρουαζιερόπλοια στη θάλασσα ή σε εσωτερικές πλωτές οδούς (ποτάμια, λίμνες ή κανάλια) και εάν:

Οι κανόνες αυτοί δεν ισχύουν για πλοία:

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, η εταιρεία που εκτελεί τη μεταφορά οφείλει να σας παρέχει σαφείς και ορθές πληροφορίες σχετικά με το δρομολόγιο και τα δικαιώματά σας ως επιβάτη, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων πρόσβασης για άτομα με αναπηρία ή με περιορισμένη κινητικότητα. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει επίσης να διατίθενται και σε μορφή προσβάσιμη από άτομα με αναπηρία.

Δικαιώματα επιβατών σε περίπτωση περιστατικού στη θάλασσα

Σε περίπτωση περιστατικού στη θάλασσα, οι κανόνες της ΕΕ καλύπτουν επίσης εσάς, τις αποσκευές σας, το όχημά σας και, ανάλογα με την περίπτωση, τον εξοπλισμό κινητικότητας που διαθέτετε. Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν επίσης τις υποχρεώσεις των μεταφορέων σε τέτοιες περιπτώσεις και ισχύουν για τις εγχώριες θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και για όλες τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, εφόσον:

Ο μεταφορέας οφείλει να σας ενημερώσει κατάλληλα και με σαφήνεια σχετικά με τα δικαιώματά σας προτού ταξιδέψετε, εφόσον αγοράσετε το εισιτήριό σας σε χώρα της ΕΕ, ή το αργότερο κατά την αναχώρηση εάν αναχωρείτε από χώρα εκτός ΕΕ.

Τι πήγε στραβά;

Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας;

Η διέλευση του πλοίου σας ακυρώθηκε

Σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης οχηματαγωγού ή κρουαζιερόπλοιου για το οποίο έχετε αγοράσει εισιτήριο, ο μεταφορέας ή ο φορέας που διαχειρίζεται τον τερματικό σταθμό οφείλει να σας ενημερώσει σχετικά με τη νέα εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης και άφιξης εντός 30 λεπτών από την αρχικά προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Πρέπει επίσης να σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών.

Εάν το δρομολόγιο ακυρωθεί, ο μεταφορέας οφείλει να σας προτείνει τις ακόλουθες επιλογές:

ή

Εάν χάσετε κάποια ανταπόκριση στο πλαίσιο της μεταφοράς σας λόγω ακύρωσης, ο μεταφορέας πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας ενημερώσει για εναλλακτικές ανταποκρίσεις.

Δικαιούστε επίσης βοήθεια με την εξής μορφή:

Δεν δικαιούστε κατάλυμα σε περίπτωση που η ακύρωση οφείλεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Η διέλευση του πλοίου σας καθυστέρησε κατά την αναχώρηση

Σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης οχηματαγωγού ή κρουαζιερόπλοιου για το οποίο έχετε αγοράσει εισιτήριο, ο μεταφορέας ή ο φορέας που διαχειρίζεται τον τερματικό σταθμό οφείλει να σας ενημερώσει σχετικά με τη νέα εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης και άφιξης εντός 30 λεπτών από την αρχικά προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Πρέπει επίσης να σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών.

Σε περίπτωση που το δρομολόγιο καθυστερήσει για πάνω από 90 λεπτά, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε:

ή

Δικαιούστε επίσης βοήθεια με την εξής μορφή:

Δεν δικαιούστε κατάλυμα σε περίπτωση που η ακύρωση οφείλεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Το πλοίο σας έφτασε με καθυστέρηση

Αν η άφιξή σας στον προορισμό σας καθυστερήσει πάνω από 1 ώρα, δικαιούστε αποζημίωση. Το ποσό της αποζημίωσης εξαρτάται από τη διάρκεια της καθυστέρησης - το ελάχιστο ποσό αποζημίωσης είναι το 25 % της τιμής του εισιτηρίου, έως το 50 % που είναι το μέγιστο.

Προειδοποίηση

Δεν δικαιούστε αποζημίωση εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες ή σε έκτακτες περιστάσεις, όπως φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές ή σεισμοί) ή απειλές κατά της ασφάλειας.

Οι αποσκευές σας χάθηκαν, καθυστέρησαν ή υπέστησαν φθορά κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού στη θάλασσα

Σε περίπτωση απώλειας, καθυστέρησης ή φθοράς των αποσκευών ή του οχήματός σας λόγω περιστατικού στη θάλασσα, δικαιούστε αποζημίωση από τον μεταφορέα έως περίπου 2.700 ευρώ για αποσκευές καμπίνας και έως 15.500 ευρώ για το όχημά σας - αυτό καλύπτει και τυχόν αποσκευές μέσα στο όχημα. Δεν δικαιούστε αποζημίωση αν ο μεταφορέας μπορεί να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για το συμβάν. Για απώλεια ή φθορά σε άλλα τιμαλφή (π.χ. χρήματα, κοσμήματα, έργα τέχνης κ.λπ.) δικαιούστε αποζημίωση περίπου 4.100 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι τα καταθέσατε στον μεταφορέα για φύλαξη.

Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας του αναπηρικού σας αμαξιδίου ή άλλου βοηθήματος κινητικότητας, δικαιούστε αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων αντικατάστασης ή επισκευής του.

Προειδοποίηση

Για την απώλεια ή τη φθορά σε χρήματα, διαπραγματεύσιμους τίτλους, χρυσό, ασημικά, κοσμήματα, διακοσμητικά αντικείμενα, έργα τέχνης ή άλλα τιμαλφή ισχύουν ειδικοί κανόνες.

Τραυματιστήκατε σε περιστατικό στη θάλασσα

Εάν τραυματιστείτε σε περιστατικό στη θάλασσα, δικαιούστε αποζημίωση περίπου 300.000 ευρώ από τον μεταφορέα ή τον ασφαλιστικό του φορέα. Σε περιπτώσεις που η απώλεια ή η φθορά υπερβαίνει αυτό το ποσό, η αποζημίωση μπορεί να φτάσει έως το ανώτατο όριο των 490.000 ευρώ περίπου. Έχετε επίσης δικαίωμα σε προκαταβολή, ανάλογα με τις ζημίες που έχετε υποστεί, για την κάλυψη άμεσων αναγκών σε περίπτωση τραυματισμού σας από ναυάγιο, ανατροπή, σύγκρουση, προσάραξη του πλοίου, έκρηξη ή πυρκαγιά στο πλοίο ή βλάβη του πλοίου.

Προειδοποίηση

Δεν δικαιούστε αποζημίωση εάν ο μεταφορέας μπορεί να αποδείξει ότι το συμβάν οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις, όπως φυσικές καταστροφές ή απειλές κατά της ασφάλειας, πέραν του ελέγχου του.

Είστε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας θύματος θανατηφόρου περιστατικού στη θάλασσα

Εάν είστε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας θύματος θανατηφόρου περιστατικού στη θάλασσα, δικαιούστε αποζημίωση περίπου 300.000 ευρώ από τον μεταφορέα ή τον ασφαλιστικό του φορέα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αποζημίωση μπορεί να φτάσει έως το ανώτατο όριο των 490.000 ευρώ περίπου. Έχετε επίσης δικαίωμα σε προκαταβολή, τουλάχιστον 21.000 ευρώ, για την κάλυψη άμεσων αναγκών σε περίπτωση που ο θάνατος του θύματος επήλθε από ναυάγιο, ανατροπή, σύγκρουση, προσάραξη του πλοίου, έκρηξη ή πυρκαγιά στο πλοίο ή βλάβη του πλοίου.

Προειδοποίηση

Δεν δικαιούστε αποζημίωση εάν ο μεταφορέας μπορεί να αποδείξει ότι το συμβάν οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις, όπως φυσικές καταστροφές ή απειλές κατά της ασφάλειας, πέραν του ελέγχου του.

Διεκδικήσεις που σχετίζονται με καθυστερήσεις και ακυρώσεις

Αν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας δεν έχουν γίνει σεβαστά, θα πρέπει να υποβάλετε καταγγελία στην εταιρεία του μεταφορέα εντός 2 μηνών από την ημερομηνία του προγραμματισμένου δρομολογίου, στη διάρκεια του οποίου σημειώθηκε το συμβάν. Ο μεταφορέας πρέπει να αντιδράσει εντός 1 μηνός και να σας δώσει τελική απάντηση το αργότερο έως 2 μήνες από την παραλαβή της καταγγελίας σας. Αν η απάντηση δεν σας ικανοποιήσει, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εθνική αρχή της χώρας σας. en Η εθνική αρχή οφείλει να σας παράσχει μη δεσμευτική νομική γνωμοδότηση σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δώσετε στην καταγγελία σας.

Μπορείτε επίσης να επιχειρήσετε την επίλυση της διαφοράς σας χρησιμοποιώντας τις εξωδικαστικές διαδικασίες ενός φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ). Εάν αγοράσατε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ). Οι διαδικασίες ΕΕΔ και ΗΕΔ είναι διαθέσιμες μόνο για τους κατοίκους χωρών της ΕΕ.

Μπορεί να επιθυμείτε να ακολουθήσετε επίσημη νομική διαδικασία και να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης βάσει των κανόνων της ΕΕ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Μπορείτε επίσης να προσφύγετε στα δικαστήρια της χώρας όπου είναι εγγεγραμμένος ο μεταφορέας. Οι προθεσμίες για την άσκηση προσφυγής κατά μεταφορέα σε εθνικό δικαστήριο καθορίζονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες περί παραγραφής σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το ευρωπαϊκό κέντρο καταναλωτών Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου της χώρας σας για βοήθεια και συμβουλές σχετικά με προβλήματα που αφορούν τα δικαιώματα επιβατών πλοίων.

Διεκδικήσεις που σχετίζονται με περιστατικά στη θάλασσα

Απώλεια ή φθορά αποσκευών και οχημάτων

Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς των αποσκευών ή του οχήματος σας λόγω περιστατικού στη θάλασσα, οφείλετε να ενημερώσετε εγγράφως τον μεταφορέα ή τον πράκτορά του. Ιδανικά, θα πρέπει να το κάνετε πριν φύγετε από το πλοίο ή όταν σας παραδοθούν τελικά οι αποσκευές σας. Το αργότερο, θα πρέπει να ενημερώσετε τον μεταφορέα εντός 15 ημερών από την αποβίβαση ή την παράδοση των αποσκευών σας. Διαφορετικά, θα χάσετε το δικαίωμά σας για αποζημίωση.

Θα πρέπει να προσφύγετε στα δικαστήρια εντός 2 ετών από την ημερομηνία αποβίβασης ή από την ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε να είχε γίνει η αποβίβαση - ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς που προκλήθηκε λόγω περιστατικού στη θάλασσα, μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση δια της δικαστικής οδού, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω χώρες:

  • στη χώρα της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας του μεταφορέα ή της μόνιμης κατοικίας του, ή
  • στη χώρα αναχώρησης ή προορισμού, ή
  • στη χώρα μόνιμης κατοικίας σας εφόσον ο μεταφορέας ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα αυτή και υπόκειται στη δικαιοδοσία της, ή
  • στη χώρα στην οποία συνάφθηκε η ταξιδιωτική σύμβαση, εφόσον ο μεταφορέας ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα αυτή και υπόκειται στη δικαιοδοσία της

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: