Τελευταίος έλεγχος: 13/05/2022

Κανόνες επισήμανσης τροφίμων

Εάν πωλείτε τρόφιμα ή ποτά στην ΕΕ, πρέπει να παρέχετε βασικές πληροφορίες ώστε οι τελικοί καταναλωτές να μπορούν να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με την αγορά τους.

Οι απαιτούμενες πληροφορίες πρέπει να είναι:

Υποχρεωτικές πληροφορίες για προσυσκευασμένα τρόφιμα

Τι είδους πληροφορίες είστε υποχρεωμένοι να αναφέρετε;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και/ή την εθνική νομοθεσία, ορισμένα τρόφιμα ενδέχεται επίσης να πρέπει να φέρουν ειδικές προειδοποιήσεις που αφορούν, για παράδειγμα, συστατικά που δεν συνιστώνται για κατανάλωση από παιδιά (όπως καφεΐνη).

Κατάλογος συστατικών

Πριν από τον κατάλογο προηγείται επικεφαλίδα που περιλαμβάνει τη λέξη «συστατικά» και πρέπει να περιέχει όλα τα συστατικά του τροφίμου:

Τεχνικοί κανόνες για την ένδειξη των συστατικών – παράρτημα VII<label id="yeb_label_open_external_link" language="el">Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου</label>

Τρόφιμα που ΔΕΝ απαιτούν κατάλογο συστατικών – άρθρο 19<label id="yeb_label_open_external_link" language="el">Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου</label>

Συστατικά τροφίμων που ΔΕΝ απαιτούνται στον κατάλογο συστατικών – άρθρο 20<label id="yeb_label_open_external_link" language="el">Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου</label>

Ποσοτική δήλωση συστατικών – οδηγίες της ΕΕ<label id="yeb_label_open_external_link" language="el">Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου</label>

Ποσότητα ορισμένων συστατικών

Πρέπει να αναφέρετε την ποσότητα (σε ποσοστό) των συστατικών που:

Τρόφιμα για τα οποία ΔΕΝ απαιτείται ποσότητα συστατικών – παράρτημα VIII<label id="yeb_label_open_external_link" language="el">Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου</label>

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα

Τυχόν αλλεργιογόνα που υπάρχουν πρέπει να τονίζονται στον κατάλογο των συστατικών, για παράδειγμα με τη χρήση διαφορετικής γραμματοσειράς, διαφορετικού μεγέθους χαρακτήρων ή χρώματος φόντου.

Ελλείψει καταλόγου συστατικών, η ένδειξη αλλεργιογόνων πρέπει να περιλαμβάνει τη λέξη «περιέχει» ακολουθούμενη από την ονομασία του αλλεργιογόνου.

Πλήρης κατάλογος αλλεργιογόνων – παράρτημα II<label id="yeb_label_open_external_link" language="el">Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου</label>

Αλλεργιογόνα – οδηγίες της ΕΕ <label id="yeb_label_open_external_link" language="el">Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου</label>

Επισήμανση

Οι υποχρεωτικές πληροφορίες πρέπει να εκτυπώνονται με γραμματοσειρά ελάχιστου ύψους x 1,2 mm. Εάν η μεγαλύτερη επιφάνεια συσκευασίας είναι μικρότερη από 80 cm², μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελάχιστο ύψος x 0,9 mm.

Για επιφάνεια συσκευασίας μικρότερη από 10 cm², πρέπει να αναφέρετε τα ακόλουθα:

Οδηγός για το μέγεθος της επισήμανσης – παράρτημα IV<label id="yeb_label_open_external_link" language="el">Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου</label>

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: