Τελευταίος έλεγχος: 05/06/2019

Ταξινόμηση

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Αν μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ μαζί με το αυτοκίνητό σας, ίσως χρειαστεί να το ταξινομήσετε στη νέα σας χώρα. Για την ταξινόμηση αυτοκινήτου ισχύουν ειδικοί όροι, ανάλογα με τη χώρα όπου μετακομίζετε καθώς και με τη διάρκεια της διαμονής σας στη χώρα αυτή.

Περισσότερες πληροφορίες:

Βλέπε επίσης:

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: