Τελευταίος έλεγχος: 23/11/2018

Ταξινόμηση

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

Αν μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ μαζί με το αυτοκίνητό σας, ίσως χρειαστεί να το ταξινομήσετε στη νέα σας χώρα. Για την ταξινόμηση αυτοκινήτου ισχύουν ειδικοί όροι, ανάλογα με τη χώρα όπου μετακομίζετε καθώς και με τη διάρκεια της διαμονής σας στη χώρα αυτή.

Περισσότερες πληροφορίες:

Βλέπε επίσης:

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: