Τελευταίος έλεγχος: 01/04/2022

Ταξινόμηση

Αν μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ μαζί με το αυτοκίνητό σας, ίσως χρειαστεί να το ταξινομήσετε στη νέα σας χώρα. Για την ταξινόμηση αυτοκινήτου ισχύουν ειδικοί όροι, ανάλογα με τη χώρα όπου μετακομίζετε καθώς και με τη διάρκεια της διαμονής σας στη χώρα αυτή.

Περισσότερες πληροφορίες:

Βλέπε επίσης:

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: