Τελευταίος έλεγχος: 12/11/2020

Ταξινόμηση

Σας επηρεάζει το Brexit;

Οι πληροφορίες στην παρούσα σελίδα δεν ισχύουν για υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν στην ΕΕ και για υπηκόους της ΕΕ που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται εθνικοί κανόνες.

Αν μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ μαζί με το αυτοκίνητό σας, ίσως χρειαστεί να το ταξινομήσετε στη νέα σας χώρα. Για την ταξινόμηση αυτοκινήτου ισχύουν ειδικοί όροι, ανάλογα με τη χώρα όπου μετακομίζετε καθώς και με τη διάρκεια της διαμονής σας στη χώρα αυτή.

Περισσότερες πληροφορίες:

Βλέπε επίσης:

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: