Τελευταίος έλεγχος: 26/04/2019

Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

H νομοθεσία της ΕΕ περιέχει βασικούς κανόνες σχετικά με την εξασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιεινού εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και γενικές αρχές αναφορικά με:

Για παράδειγμα, θα πρέπει να λάβετε μέτρα για την αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων και την παροχή των πρώτων βοηθειών - και να διορίσετε ένα ή περισσότερα εκπαιδευμένα μέλη του προσωπικού σας τα οποία θα μεριμνούν για την εφαρμογή των μέτρων αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε σε μια συγκεκριμένη χώρα της ΕΕ, συμβουλευθείτε τους εθνικούς κανόνες για την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

Βλέπε επίσης:

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: