Senest tjekket: 23/06/2022

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Som arbejdsgiver har du pligt til at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i alle forhold, der er forbundet med arbejdet. Det betyder, at du skal vurdere alle de risici, dine medarbejdere kan blive udsat for, og sørge for forebyggende og beskyttende foranstaltninger. Det kan bl.a. være at sikre, at alle ansatte får den nødvendige information om og uddannelse i sundhed og sikkerhed.

I nogle tilfælde skal du træffe yderligere forholdsregler. Det kan f.eks. gå ud på at forebygge farlige situationer og sørge for kurser i førstehjælp, brandslukning og evakuering af kolleger. Du skal også udpege mindst én medarbejder, der har gennemgået et sikkerhedskursus, til at sikre, at alle forholdsregler bliver overholdt.

Risikovurdering

Der findes ingen EU-regler, der beskriver nøjagtigt, hvordan man udfører risikovurderinger, men i nogle lande indeholder de nationale regler mere specifikke krav til indholdet og udformningen af risikovurderinger.

Der er visse foranstaltninger, der skal træffes, når man foretager en risikovurdering. Man skal:

Når du foretager en risikovurdering, skal du også være opmærksom på medarbejdere, der er særligt sårbare, og udefrakommende, der besøger din virksomhed, f.eks. leverandører eller gæster.

Efter at have identificeret farerne og deres mulige konsekvenser skal du evaluere og prioritere risiciene. Du skal også kontrollere, om der er nogen lovbestemte forpligtelser. Disse kan være beskrevet nærmere i specifikationerne for risikovurdering eller indgå i kurser for medarbejderne i håndtering af specifikke risici eller aktiviteter.

Specialist i sikkerhed og sundhed

Hvis du ikke har de nødvendige kompetencer til at foretage en risikovurdering eller sørge for forebyggende og beskyttende foranstaltninger, skal du bede en ekstern specialist i sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen om at gøre det for dig.

Afhængigt af hvilken slags virksomhed du har, kan du også lave risikovurderingen ved hjælp af et gratis onlineværktøj en .

Sådan dokumenterer du risiciene

Når du har foretaget risikovurderingen, skal du dokumentere resultaterne.

Der er ingen specifikke EU-krav, men det anbefales, at dokumentet som minimum indeholder følgende:

Læs mere om, hvad du skal gøre i et bestemt EU-land, i de nationale arbejdsmiljøregler.

Vælg land

Se også

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: