Senest tjekket: 26/04/2019

Sikkerhed på arbejdspladsen

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

EU's regler fastsætter mindstekrav til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, blandt andet generelle principper om:

Du skal for eksempel indføre foranstaltninger til at forebygge farlige situationer og sørge for førstehjælp - samt udpege 1 eller flere særligt uddannede ansatte til at sikre, at foranstaltningerne overholdes.

Læs mere om, hvad du skal gøre i et bestemt EU-land, i de nationale arbejdsmiljøregler.

Se også:

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Lokal erhvervsstøtte - Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: