Senest tjekket: 29/04/2019

Forretningshemmeligheder

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Hvis du ligger inde med værdifulde oplysninger on teknologi eller andre aspekter af din forretning, kan du beskytte dem som en forretningshemmelighed, hvis følgende betingelser er opfyldt:

Hvilke oplysninger kan være beskyttet som forretningshemmelighed?

Forretningshemmeligheder kan omfatte en bred vifte af oplysninger og viden, som ikke kan beskyttes, heller ikke gennem patenter, såsom:

Oplysninger, som er beskyttet som forretningshemmeligheder, kan have strategisk betydning på lang sigt, f.eks. opskrifter eller kemiske forbindelser, eller i kortere perioder, f.eks. resultaterne af markedsundersøgelser, navnet, prisen eller lanceringsdatoen for et nyt produkt eller den pris, der tilbydes i en udbudsprocedure.

Sådan fungerer beskyttelse af forretningshemmeligheder

Det faktum, at du har en forretningshemmelighed, betyder ikke, at du har eneret til de pågældende oplysninger. Hvis en anden selv kommer frem til de samme oplysninger, må vedkommende frit bruge dem.

Men du er beskyttet mod uhæderlig adfærd: f.eks. hvis nogen får adgang til dokumenter vedrørende dine hemmelige oplysninger uden bemyndigelse, kopierer dem til egen brug eller giver dem videre til andre. Du er også beskyttet, hvis nogen bryder en hemmeligholdelsesaftale og videregiver oplysningerne til andre.

I tilfælde af uhæderlig adfærd har du ret til skadeserstatning og andre afhjælpende foranstaltninger. F.eks. kan en retsafgørelse forbyde den person, som uretmæssigt har skaffet sig, anvendt eller videregivet forretningshemmeligheden, at anvende eller yderligere videregive den.

Du kan læse mere i faktabladet om forretningshemmelighederpdfen fra den europæiske helpdesk vedrørende intellektuelle ejendomsrettighederen (EHD).

Relaterede emner

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Kontakt en lokal erhvervsstøttepartner

Lokal erhvervsstøtte - Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: