Senest tjekket: 26/08/2022

Forretningshemmeligheder

Hvis du ligger inde med værdifulde oplysninger on teknologi eller andre aspekter af din forretning, kan du beskytte dem som en forretningshemmelighed, hvis følgende betingelser er opfyldt:

Hvilke oplysninger kan være beskyttet som forretningshemmelighed?

Forretningshemmeligheder kan omfatte en lang række informationer og viden, som ikke kan beskyttes, heller ikke gennem patenter, såsom:

Oplysninger, som er beskyttet som forretningshemmeligheder, kan have strategisk betydning på lang sigt, f.eks. opskrifter eller kemiske forbindelser, eller i kortere perioder, f.eks. resultaterne af markedsundersøgelser, navnet, prisen eller lanceringsdatoen for et nyt produkt eller den pris, der tilbydes i en udbudsprocedure.

Sådan fungerer beskyttelse af forretningshemmeligheder

Det faktum, at du har en forretningshemmelighed, betyder ikke, at du har eneret (Indehavere af intellektuel ejendomsret (også kaldet IPR) kan udelukke andre fra at bruge den pågældende ejendomsret) til de pågældende oplysninger. Hvis en anden selv kommer frem til de samme oplysninger, må vedkommende frit bruge dem.

Men du er beskyttet mod uhæderlig adfærd: f.eks. hvis nogen får adgang til dokumenter vedrørende dine hemmelige oplysninger uden bemyndigelse, kopierer dem til egen brug eller giver dem videre til andre. Du er også beskyttet, hvis nogen bryder en hemmeligholdelsesaftale og videregiver oplysningerne til andre.

I tilfælde af uhæderlig adfærd har du ret til skadeserstatning og andre afhjælpende foranstaltninger. F.eks. kan en retsafgørelse forbyde den person, som uretmæssigt har skaffet sig, anvendt eller videregivet forretningshemmeligheden, at anvende eller yderligere videregive den.

Læs mere på den europæiske helpdesk for IPR's en side om forretningshemmeligheder en .

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Den europæiske helpdesk for IPR (helpdesken vedrørende intellektuel ejendomsret)

Gratis rådgivning om og uddannelse i forvaltning af intellektuel ejendomsret i forbindelse med samfinansierede EU-projekter og tværnationale forretninger.

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: