Senest tjekket: 17/11/2020

Opholdsret

Brexit – hvad nu?

Spørgsmål og svar – rettigheder for EU-borgere og britiske statsborgere som anført i udtrædelsesaftalen

Den 1. januar 2021, ændres reglerne for EU-borgere, der bor i eller flytter til Storbritannen. Reglerne ændres også for britiske statsborgere, der bor i eller flytter til et EU-land.

Jeg har fast bopæl i Storbritannien/EU eller vil få det i løbet af overgangsperioden

I princippet vil du og dine familiemedlemmer fortsat have permanent opholdstilladelse i dit værtsland. Dette omfatter ikke familiemedlemmer fra lande uden for EU. I Storbritannien skal du dog ansøge i henhold til ordningen vedrørende tidsubegrænset opholdsret for at få tildelt en ny opholdstilladelse. I EU skal du hurtigst muligt spørge myndighederne dit værtsland, om det er obligatorisk at ansøge om en ny opholdsstatus.

Jeg er bosiddende i Storbritannien/EU, men har endnu ikke permanent opholdstilladelse

I princippet vil du og dine familiemedlemmer fortsat have din nuværende opholdstilladelse i dit værtsland. Dette omfatter ikke familiemedlemmer fra lande uden for EU. I Storbritannien skal du dog ansøge i henhold til ordningen vedrørende tidsubegrænset opholdsret for at få tildelt en ny opholdstilladelse. I EU skal du hurtigst muligt spørge myndighederne dit værtsland, om det er obligatorisk at ansøge om en ny opholdsstatus.

Jeg vil gerne flytte til Storbritannien/EU

Du og dine familiemedlemmer kan indtil den 31. december 2020 flytte til Storbritannien eller et EU-land i henhold til de nuværende EU-regler. Dette omfatter ikke familiemedlemmer fra lande uden for EU. I Storbritannien skal du dernæst ansøge i henhold til ordningen vedrørende tidsubegrænset opholdsret. I EU skal du spørge myndighederne dit værtsland, om du skal lade dig registrere, og om det er obligatorisk at ansøge om en ny opholdsstatus.

Jeg vil gerne rejse til Storbritannien/EU for et kort ophold

De nuværende regler om anmeldelse af ophold, registrering af ophold i udlandet, registrering af familiemedlemmer fra EU-lande og registrering af familiemedlemmer fra ikke-EU-lande vil fortsat gælde mindst indtil den 31. december 2020.

Jeg har brug for hjælp

Hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til EU-reglerne bliver overtrådt, kan du kontakte vores hjælpetjeneste.

Læs mere om gennemførelsen af udtrædelsesaftalen og borgernes rettigheder

Læs om alt, hvad du skal vide om at bo i et andet EU-land, uanset om du er lønmodtager, studerende, pensionist eller jobsøgende, og særligt om dine rettigheder i dit værtsland, og hvilke administrative formaliteter, du skal være opmærksom på.

Vælg den situation, der er relevant for dig

Som EU-borger har du ret til at flytte til et hvilket som helst EU-land for at bo, arbejde, studere, søge job eller gå på pension.

Du kan bo i et andet EU-land i op til 3 måneder uden at lade dig registrere der, men det kan være, du skal anmelde dit ophold i landet til myndighederne. Det eneste krav er, at du har et gyldigt pas eller ID-kort. Hvis du vil blive i mere end 3 måneder, kan det være, at du skal lade dig registrere.

I mange EU-lande skal du have et ID-kort eller pas på dig hele tiden. I disse lande kan du få en bøde eller blive midlertidigt tilbageholdt, hvis du lader dit Id-kort ligge derhjemme, men du kan ikke blive udvist af den grund alene.

Tjek, om du altid skal have et Id-kort eller pas på dig i dit værtsland:

Spørgsmål om et bestemt land?

Hvis du har boet lovligt i et andet EU-land i fem år i træk, får du automatisk ret til permanent ophold i landet.

Tjek dine rettigheder ud fra din situation:

Jeg ønsker at flytte til et andet EU-land for at:

arbejde

studere

gå på pension

søge job

slutte mig til min familie

gøre noget andet

Hvis du er statsborger i et land uden for EU og ønsker at flytte til et EU-land for at arbejde eller studere, kan du finde alle praktiske informationer på EU's indvandringsportalesfrpten .

Familiemedlemmer i EU

Del denne side: