Senest tjekket: 27/03/2019

Formelt sagsanlæg for forbrugere

Den europæiske småkravsprocedure

Her kan du bruge betalingspåkravsproceduren

Du kan bruge den europæiske småkravsprocedure til at gøre et krav gældende over for en person, en organisation eller en virksomhed, der hører hjemme i et andet EU-land, hvis det drejer sig om et beløb på højst 5 000 euro.

Denne procedure kan ikke benyttes til krav i Danmark.

Du kan anvende proceduren til at kræve at få pengene tilbage for varer eller tjenesteydelser. Du kan f.eks. kræve godtgørelse for et defekt produkt, som du har købt i et andet EU-land eller købt online af en person, der bor i et andet EU-land. Du behøver ikke at søge advokatbistand for at indlede en småkravsprocedure.

Bemærk, at visse civil- og handelsretlige områder ikke er omfattet af proceduren, herunder:

Sådan fremsætter du krav

Småkravsproceduren er primært en skriftlig procedure. For at gøre dit krav gældende skal du udfylde formular A og vedhæfte eventuelle dokumenter, der understøtter dit krav. Når du har udfyldt formularen, skal du indsende den og eventuelle supplerende dokumenter, som f.eks. kvitteringer eller regninger, til en kompetent domstol i dit hjemland eller i det andet EU-land, der er berørt.

Find en kompetent domstol, og tjek reglerne for at fremsætte krav i landet, hvor domstolen ligger.

Husk, at det beløb, du fremsætter krav om, ikke må overstige 5 000 euro, ekskl. renter og omkostninger.

Når domstolen har modtaget dit krav, kontrollerer den formularen og de supplerende dokumenter og afgør, om dit krav hører ind under procedurens anvendelsesområde. Domstolen kan bede dig om at udfylde formular B, hvis der mangler nødvendige oplysninger.

Hvis din sag kan behandles efter småkravsproceduren, vil domstolen kontakte sagsøgte (den person, som du gør dit krav gældende over for). Sagsøgte har 30 dage til at besvare henvendelsen.

Inden for 30 dage efter modtagelse af svar fra sagsøgte (hvis sagsøgte beslutter sig for at svare) vil domstolen enten:

Sådan håndhæves småkravsproceduren

Domstolens afgørelse anerkendes automatisk i de andre EU-lande. Hvis sagsøgte imidlertid ikke efterkommer afgørelsen, kan du kontakte de retshåndhævende myndigheder i dennes land.

Du skal indsende:

De retshåndhævende myndigheder vil håndhæve afgørelsen efter nationale regler.

Omkostninger ved proceduren

Du skal normalt betale et retsgebyr, der vil blive tilbagebetalt, hvis du vinder sagen. Beløbet afhænger af, hvilket landet land domstolen ligger i.

Du kan læse mere om den europæiske småkravsprocedure på e-Justiceportalen.

Det europæiske betalingspåkrav (betalingspåkravsprocedure)

Her kan du bruge betalingspåkravsproceduren

Du kan bruge det europæiske betalingspåkrav til inddrivelse af penge fra et andet EU-land. Proceduren finder anvendelse på ubestridte civil- og handelsretlige krav , f.eks. hvor et en domstol allerede har truffet afgørelse om et krav, og debitoren ikke har anfægtet kravet.

Denne procedure kan ikke benyttes til krav i Danmark.

Sådan fremsætter du krav

Det europæiske betalingspåkrav er udelukkende en skriftlig procedure, så du behøver ikke gå til en domstol for at bruge den.

For at indlede proceduren skal du først udfylde formular A og angive alle oplysninger om de involverede parter, typen af krav og det pågældende beløb. Når du har udfyldt formularen, skal du indsende den til en kompetent domstol.

Domstolen kontrollerer dit krav. Hvis din sag kan behandles efter den europæiske betalingspåkravsprocedure, udsteder domstolen et europæisk betalingspåkrav inden for 30 dage.

I Ungarn er det notarer, der udsteder det europæiske betalingspåkrav. I alle andre EU-lande udstedes det af domstole.

Sådan håndhæves betalingspåkravet

Efter modtagelse af det europæiske betalingspåkrav har debitor (den person, du kræver pengene af) 30 dage til at acceptere eller anfægte dit krav.

Hvis debitor anfægter det europæiske betalingspåkrav, vil sagen overgå til den almindelige civilretlige domstol og blive behandlet efter national lov. Hvis der ikke gøres indsigelse, kan det europæiske betalingspåkrav håndhæves automatisk.

For at få det håndhævet skal du sende en kopi af det europæiske betalingspåkrav (og om nødvendigt en oversættelse) til de retshåndhævende myndigheder i det pågældende EU-land.

Du kan læse mere om det europæiske betalingspåkrav på e-Justieportalen.

Formel retssag

Hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til EU-retten er blevet tilsidesat, og du beslutter at indlede en formel retssag, har du ret til:

Selvom tjenesteudbyderen eller forhandleren har hjemsted i udlandet, kan du føre sagen i dit hjemland, hvis virksomheden driver erhvervsmæssig virksomhed eller erhverv i eller rettet mod dit land.

Hvis du ikke har råd til at betale for et formelt sagsanlæg, bør du være berettiget til retshjælp. Du skal udfylde formularen for ansøgning om retshjælp i et andet EU-land og sende den til domstolen i dit eget land, som så vil videresende den til den kompetente domstol i det andet EU-land.

Disse EU-regler gælder ikke i Danmark. Der findes imidlertid en række aftaler, som sikrer formidling af ansøgninger om retshjælp i visse tilfælde.

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: