Paskutinį kartą tikrinta 2022-07-11

Oficialios teisinės priemonės, kuriomis gali naudotis vartotojai

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra

Kada naudotis?

Galite naudotis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, kad pateiktumėte ne didesnį kaip 5000 eurų ieškinį prieš asmenį, organizaciją arba įmonę, įsikūrusius kitoje ES šalyje.

Įspėjimas

Ši procedūra netaikoma ieškiniams Danijoje.

Procedūra galite naudotis, kad pareikalautumėte grąžinti pinigus už prekes arba paslaugas. Pavyzdžiui, galite pateikti ieškinį dėl kitoje ES šalyje įsigyto arba internetu iš kitoje ES šalyje gyvenančio asmens nusipirkto nekokybiško produkto. Kad pateiktumėte ieškinį, jums nereikia naudotis advokato paslaugomis.

Nepamirškite, kad procedūra taikoma ne visoms civilinėms ir komercinėms byloms. Ji netaikoma:

Kaip pateikti ieškinį?

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra daugiausia yra rašytinė procedūra. Kad pateiktumėte ieškinį, turėtumėte užpildyti A formąAtidaryti kaip išorės nuorodą ir pridėti visus dokumentus, kurie gali pagrįsti jūsų ieškinį. Užpildytą formą ir visus patvirtinamuosius dokumentus, tokius kaip kvitai arba sąskaitos faktūros, turėtumėte pateikti savo šalies arba kitos susijusios ES šalies kompetentingam teismui.

Ieškokite kompetentingo teismo ir pasitikrinkite teismo šalies taisykles, kaip pateikti ieškinį.

Įspėjimas

Atminkite, kad prašoma suma negali būti didesnė negu 5000 eurų, neįskaičiavus palūkanų ir išlaidų.

Gavęs jūsų ieškinį, teismas formą ir patvirtinamuosius dokumentus patikrins ir nuspręs, ar jūsų ieškinys patenka į procedūros taikymo sritį. Jei trūktų būtinos informacijos, teismas gali jūsų paprašyti užpildyti B formąAtidaryti kaip išorės nuorodą.

Jei jūsų byla priimtina pagal ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, teismas kreipsis į atsakovą (asmenį, prieš kurį pateikiate ieškinį). Atsakovas gali atsakyti per 30 dienų.

Per 30 dienų nuo atsakymo iš atsakovo gavimo (jeigu jis nuspręs atsakyti) teismas:

Vykdymas

Teismo sprendimas automatiškai pripažįstamas kitose ES šalyse. Tačiau jeigu atsakovas sprendimo nesilaiko, galite kreiptis į jo šalies vykdomąsias institucijas.

Jums reikės pateikti:

Vykdomosios institucijos užtikrins sprendimo vykdymą laikydamosi nacionalinių taisyklių.

Procedūros išlaidos

Paprastai turėsite sumokėti teismo mokesčius, kurie bus grąžinti, jei laimėsite bylą. Mokėtina suma priklauso nuo teismo šalies.

Daugiau informacijos apie Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą pateikiama Europos e. teisingumo portale.

Europos mokėjimo įsakymas (mokėjimo įsakymo procedūra)

Kada naudotis?

Galite naudotis Europos mokėjimo įsakymu, kad būtų išieškoti jūsų piniginiai reikalavimai kitoje ES šalyje. Procedūra taikoma neginčytiniems civiliniams ir komerciniams reikalavimams, pavyzdžiui, kai dėl reikalavimo jau buvo priimtas teismo sprendimas ir su juo sutiko skolininkas.

Įspėjimas

Ši procedūra netaikoma reikalavimams Danijoje.

Kaip pateikti reikalavimą?

Europos mokėjimo įsakymas – tik rašytinė procedūra, todėl, kad juo pasinaudotumėte, jums į teismą kreiptis nereikia.

Kad pradėtumėte procedūrą, pirmiausia turite užpildyti A formąAtidaryti kaip išorės nuorodą ir nurodyti visus atitinkamų šalių duomenis, savo reikalavimo pobūdį ir sumą. Užpildytą formą turėtumėte išsiųsti kompetentingam teismui.

Tuomet teismas jūsų reikalavimą patikrins. Jei jūsų byla priimtina pagal Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, teismas Europos mokėjimo įsakymą išduos per 30 dienų.

Įspėjimas

Vengrijoje Europos mokėjimo įsakymą išduoda notarai, bet visose kitose ES šalyse jį išduoda teismai.

Vykdymas

Gavęs Europos mokėjimo įsakymą, skolininkas (asmuo, iš kurio reikalaujate pinigų) per 30 dienų gali su jūsų reikalavimu sutikti arba jį užginčyti.

Jei skolininkas užginčija Europos mokėjimo įsakymą, jūsų byla bus perduota nagrinėti įprastiems civilinių bylų teismams ir bus nagrinėjama pagal nacionalinę teisę. Jei skolininkas prieštaravimo nepareikš, Europos mokėjimo įsakymas automatiškai taps vykdytinu.

Kad jis būtų vykdomas, nusiųskite Europos mokėjimo įsakymo kopiją ir prireikus vertimą atitinkamos ES šalies vykdomosioms institucijoms.

Daugiau informacijos apie Europos mokėjimo įsakymą pateikiama Europos e. teisingumo portale.

Oficiali teismo procedūra

Jei manote, kad buvo pažeistos ES teisės aktais jums suteikiamos teisės ir nusprendėte pradėti oficialią teismo procedūrą, turite teisę:

Net jeigu paslaugų teikėjas arba prekybininkas yra įsisteigęs užsienyje, jūsų byla gali būti nagrinėjama jūsų šalyje, jei įmonė joje užsiima komercine arba profesine veikla.

Jeigu imtis oficialių teisinių veiksmų jums per brangu, turėtumėte galėti pasinaudoti teisine pagalba. Jums reikia užpildyti teisinės pagalbos prašymo kitoje ES šalyje formą ir ją pateikti savo vietos teismui. Šis ją išsiųs kitos ES šalies kompetentingam teismui.

Įspėjimas

Šios visoje ES galiojančios taisyklės netaikomos Danijoje, tačiau yra keletas susitarimų, kuriais užtikrinamas teisinės pagalbos prašymų perdavimas tam tikrais atvejais.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: