Paskutinį kartą tikrinta 2022-06-23

Siuntinių pristatymo paslaugos

Jeigu teikiate tarptautines ir vidaus siuntinių (iki 31,5 kg) pristatymo paslaugas, privalote pateikti toliau nurodytus duomenis ES šalies, kurioje įsteigta jūsų bendrovė, nacionalinei reguliavimo institucijai (toliau – NRI):

Toliau pateiktame sąraše galite rasti savo šalies reguliavimo instituciją.

Pasirinkite šalį

Informacijos atnaujinimas

Iki kiekvienų kalendorinių metų birželio 30 d. privalote pateikti toliau nurodytus duomenis (jeigu to reikalauja nacionaliniai reikalavimai, gali būti prašoma pateikti papildomos informacijos) NRI naudodamiesi standartine forma (ją rasite puslapio apačioje skyriuje „Nuorodos") arba, NRI paprašius, kitu būdu:

Atvejai, kai informacijos pateikti nereikia

Jeigu teikiate siuntinių pristatymo paslaugas ir jūsų bendrovė:

NRI informacijos pateikti neprivalote.

Siuntinių pristatymo paslaugų pasikeitimai

ES bendrovės, teikiančios tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugas, turi kasmet pateikti viešą kainoraštį; šis kainoraštis skelbiamas ES informavimo priemonėje. Šia priemone galite pasinaudoti tikrindami, kokiomis siuntinių pristatymo paslaugomis galite naudotis siųsdami siuntinius ES. Joje nenurodomi standartinio dydžio laiškai ir korespondencija, o tik mažiau kaip 5 kg sveriantys siuntiniai.

Norėdami pasižiūrėti, kokios paslaugos siūlomos ir už kokią kainą (be PVM), pasirinkite šalį, iš kurios siunčiamas siuntinys, šalį, į kurią jis siunčiamas, ir siuntinio rūšį.

Įspėjimas

Visuomet derėtų pasiteirauti siuntinių pristatymo bendrovės tikslios galutinės kainos, nes tiksliai kainai nustatyti gali reikėti tikslios informacijos, pvz., pašto kodo šalyje, į kurią siunčiamas siuntinys. Informacija apie kainas atnaujinama kasmet kovo 31 d.

Daugiau informacijos apie siuntinių paslaugoms taikomas taisykles galima rasti GD GROW interneto svetainėje en.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.

Pasidalyti šiuo puslapiu: