Gyvenimas ir kelionės
Paskutinį kartą tikrinta 2022-06-23

Viešųjų pirkimų konkursų paieška ir dalyvavimas juose

Dalyvavimo viešuosiuose pirkimų konkursuose procedūrų skirtumus lemia sutarties rūšis ir vertė. Paprastai sutartys skiriamos konkurso tvarka. Taikant konkurso tvarką, gali būti naudojamos įvairių rūšių pirkimo procedūros .

Viešojo konkurso paieška

Kur bus paskelbta apie konkursą, priklauso nuo sutarties vertės arba, jei konkursų vertė nesiekia tam tikrų ribų (mažesnės vertės konkursai), – nuo pirkėjo buvimo vietos.

Konkursai, kuriems taikomos ES taisyklės

Jeigu tai didesnės vertės konkursai, valdžios institucijos privalo apie juos paskelbti portale „Tenders Electronic Daily" (TED). Svarbiausia informacija skelbiama 24 oficialiomis ES kalbomis, tačiau išsamius skelbimus apie pirkimus reikia skelbti tik viena oficialia ES kalba.

Konkursai, kuriems ES taisyklės netaikomos

Jeigu tai mažesnės vertės konkursai, konkursą rengianti valdžios institucija paprastai apie jį paskelbia tik nacionaliniuose viešųjų pirkimų portaluose. Jeigu norėtumėte dalyvauti tokiuose konkursuose, turėtumėte tikrinti jus dominančių šalių interneto portalus. Galite nustatyti priminimo funkciją, jeigu tokia galimybė yra.

ES institucijų rengiami konkursai

Vidutinės ir didesnės vertės konkursai, kuriuos rengia ES institucijos, agentūros arba kitos įstaigos, skelbiami portale „Tenders Electronic Daily" (TED). Visi ES institucijų skelbimai yra skelbiami oficialiomis ES kalbomis ir nesutrumpinami.

Portalas „Tenders Electronic Daily" (TED)

Portalas „Tenders Electronic Daily" (TED) – ES oficialiojo leidinio priedo, kuriame skelbiami visi didesnės vertės Europos viešųjų pirkimų konkursai, el. versija. Portale galite naršyti, ieškoti ir rūšiuoti skelbimus apie pirkimus pagal dalyką, šalis, pirkėjus ir kitus parametrus, o užsiregistravę jame gali išsaugoti asmeninės paieškos rezultatus ir nustatyti priminimo funkciją.

Skelbimus TED skelbiančios perkančiosios organizacijos ir subjektai privalo naudoti bendrame viešųjų pirkimų žodyne nurodytą klasifikaciją. Naudojamas klasifikacinis numeris gali padėti jums rasti dominančius skelbimus.

Pasiūlymų teikimas

Dalyvaudami TED paskelbtame viešajame konkurse savo pasiūlymą dažniausiai turite pateikti el. būdu.

Vykstant pirkimo procedūrai pirkėjai gali paprašyti atsiųsti tam tikrus dokumentus dėl jūsų padėties ir patirties. Naudodamiesi informaciniu portalu „e-Certis" en galite išsiaiškinti, kokie sertifikatai reikalingi kitos ES valstybės narės perkančiajai institucijai. „e-Certis" platformos funkcijos aprašytos visomis ES kalbomis, tačiau pavyzdiniai dokumentai yra parengti tik šalies, kurioje ji naudojama, kalba.

Patvirtinamieji dokumentai dėl jūsų profesinės padėties

Kai teikiate paraišką dalyvauti TED paskelbtame konkurse, užpildydami skaitmeninę formą, vadinamą Europos bendruoju viešųjų pirkimų dokumentu (EBVPD)Atidaryti kaip išorės nuorodą, turite patvirtinti, kad jūsų įmonė turi visas profesines ir finansines galimybes įvykdyti sutartį, kurią prašote skirti.

Pasiūlymo teikimo metu neprivalote pateikti dokumentų dėl jūsų profesinės padėties, tačiau nepamirškite, kad, laimėję konkursą, turėsite pateikti juos kaip įrodymą.

Pajėgumų telkimas

Jeigu jūsų bendrovei trūksta patirties, kuri reikalinga teikiant pasiūlymus konkursui, turite galimybę pateikti pasiūlymą sutelkdami savo ir verslo partnerių bendrus pajėgumus.

Klaidos, daromos teikiant pasiūlymus

Rengdami pasiūlymą turite įsitikinti, kad būtų įvykdyti visi konkurso dokumentuose nurodyti reikalavimai, nes pateiktas klaidingas arba ne visus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas gali būti atmestas. Jeigu pasiūlymas pateikiamas praleidus terminą, išimtys netaikomos.

Paraiškų pateikimo terminai

Pirkėjai turėtų nustatyti tokį terminą, kuris jums suteiktų pakankamai laiko pasiūlymams parengti; minimalus terminas gali skirtis priklausomai nuo pirkimo procedūros rūšies.

Atviras konkursas

Jeigu išankstinis informacinis skelbimas nebuvo paskelbtas, pasiūlymui pateikti turite mažiausiai 30 dienų nuo skelbimo apie konkursą paskelbimo dienos. Jeigu išankstinis informacinis skelbimas buvo paskelbtas, terminas neturėtų būti trumpesnis kaip 15 dienų.

Ribotas konkursas

Paraiškai dalyvauti konkurse pateikti turite mažiausiai 30 dienų nuo skelbimo apie konkursą paskelbimo dienos.

Jeigu išankstinis informacinis skelbimas nebuvo paskelbtas, atrinkti kandidatai savo pasiūlymams pateikti turi mažiausiai 25 dienas nuo kvietimo pateikti pasiūlymą išsiuntimo datos. Jeigu išankstinis informacinis skelbimas buvo paskelbtas, terminas neturėtų būti trumpesnis kaip 10 dienų.

Konkurso procedūra su derybomis

Paraiškai dalyvauti konkurse pateikti turite mažiausiai 30 dienų nuo skelbimo apie konkursą paskelbimo dienos. Atrinkti kandidatai savo pirminiams pasiūlymams pateikti turi mažiausiai 30 dienų.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.

Pasidalyti šiuo puslapiu: