Paskutinį kartą tikrinta 2022-06-13

Ekonomiškai neveiklūs ES piliečiai

ES piliečiai turi teisę persikelti į bet kurią ES šalį laikotarpiui iki 3 mėnesių, jeigu tik turi galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą. Jeigu asmuo nori apsigyventi kitoje ES šalyje, bet neketina ten dirbti arba mokytis, jis turi įrodyti, kad:

Pranešimas apie buvimą šalyje ir gyvenamosios vietos registravimas

Per pirmuosius 3 buvimo naujoje šalyje mėnesius ES piliečių negali būti reikalaujama pateikti prašymo išduoti teisę gyventi toje šalyje patvirtinantį dokumentą, nors kai kuriose šalyse atvykus reikia iškart pranešti apie savo buvimą joje.

Po 3 mėnesių naujojoje šalyje gali tekti užregistruoti savo gyvenamąją vietą atitinkamoje valdžios institucijoje (dažnai savivaldybėje arba vietos policijos skyriuje) ir gauti registracijos liudijimą.

Reikės pateikti galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą ir:

Reikalavimas išvykti iš šalies arba deportacija

Asmuo kitoje ES šalyje gali gyventi tol, kol atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jeigu taip jau nebėra, nacionalinės institucijos gali pareikalauti, kad jis išvyktų.

Išimtiniais atvejais priimančiosios šalies valdžios institucijos gali išsiųsti asmenį iš šalies, tačiau tik tuomet, jei gali įrodyti, kad jis kelia tikrą, faktinę ir pakankamai rimtą grėsmę vienam ar keliems pagrindiniams visuomenės interesams.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba reikalavimas išvykti turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos išsiuntimo iš šalies priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Teisė nuolat gyventi šalyje

Jeigu asmuo 5 metus be pertraukos teisėtai, atitikdamas buvimo šalyje sąlygas, gyveno kitoje ES šalyje, jis automatiškai įgyja teisę nuolat joje gyventi. Tai reiškia, kad jis galės likti šalyje tiek, kiek norės, ir turės teisę į tokias pačias sąlygas kaip ir tos šalies piliečiai, be to, jis bus labiau apsaugotas nuo deportacijos. Jis gali prašyti išduoti nuolatinio gyventojo statusą patvirtinantį dokumentą.

Gyvenimo šalyje tęstinumui įtakos neturi:

Asmuo gali netekti teisės nuolat gyventi šalyje, jei joje negyvena daugiau kaip 2 metus iš eilės.

Jeigu asmuo ekonomiškai neveiklus, bet vyksta gyventi kartu su šeimos nariu, kuris yra ES pilietis, teisėtai gyvenantis priimančiojoje ES šalyje, toks asmuo gali ten gyventi kaip minėto ES piliečio išlaikomas asmuo.

Dar žr.:

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: