Paskutinį kartą tikrinta 2020-11-17

Ekonomiškai neveiklūs ES piliečiai

Paveikė „Brexit’as“?

Klausimai ir atsakymai. ES ir JK piliečių teisės, paskelbtame susitarime dėl išstojimo

2021 m. sausio 1 d. pasikeis taisyklės ES piliečiams, gyvenantiems Jungtinėje Karalystėje arba persikeliantiems į ją. Tas pats taikoma ir Jungtinės Karalystės piliečiams, gyvenantiems ES šalyje arba persikeliantiems į ją.

Turiu nuolatinę gyvenamąją vietą Jungtinėje Karalystėje / ES arba ją įgysiu pereinamuoju laikotarpiu.

Iš esmės jūs ir jūsų šeimos nariai ir toliau turėsite nuolatinio gyventojo teises priimančiojoje šalyje. Tai galioja ir ES pilietybės neturintiems šeimos nariams. Tačiau Jungtinėje Karalystėje reikia teikti paraišką pagal nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą, kad būtų suteiktas naujas nuolatinio gyventojo statusas. Europos Sąjungoje kuo greičiau pasiteiraukite savo priimančiosios šalies institucijų, ar privaloma prašyti naujo nuolatinio gyventojo statuso.

Gyvenu Jungtinėje Karalystėje / ES, tačiau dar neturiu teisės į nuolatinio gyventojo statusą

Iš esmės jūs ir jūsų šeimos nariai ir toliau turėsite esamas gyventojo teises priimančiojoje šalyje. Tai galioja ir ES pilietybės neturintiems šeimos nariams. Tačiau Jungtinėje Karalystėje reikia teikti paraišką pagal nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą, kad būtų suteiktas naujas nuolatinio gyventojo statusas. Europos Sąjungoje kuo greičiau pasiteiraukite savo priimančiosios šalies institucijų, ar privaloma prašyti naujo nuolatinio gyventojo statuso.

Noriu persikelti į Jungtinę Karalystę / ES.

Jūs ir jūsų šeimos nariai galite keltis į Jungtinę Karalystę arba į ES šalį pagal dabartines ES taisykles iki 2020 m. gruodžio 31 d. Tai galioja ir ES pilietybės neturintiems šeimos nariams. Tačiau Jungtinėje Karalystėje jums reikės pateikti paraišką pagal nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą. Europos Sąjungoje kuo greičiau pasiteiraukite savo priimančiosios šalies institucijų, ar jums reikia registruotis ir ar privaloma prašyti naujo nuolatinio gyventojo statuso.

Noriu nuvykti į JK / ES trumpam laikui

Dabartinės pranešimo apie neilgą buvimą šalyje, gyvenamosios vietos užsienyje registravimo, šeimos narių ES piliečių registravimo, ES pilietybės neturinčių šeimos narių registravimo taisyklės toliau taikomos bent iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Man reikia pagalbos

Jeigu manote, kad buvo nepaisyta ES teisės aktais jums suteikiamų teisių, kreipkitės į mūsų pagalbos tarnybas.

Išsami informacija apie Susitarimo dėl išstojimo įgyvendinimą ir piliečių teises

ES piliečiai turi teisę persikelti į bet kurią ES šalį laikotarpiui iki 3 mėnesių, jeigu tik turi galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą. Jeigu asmuo nori apsigyventi kitoje ES šalyje, bet neketina ten dirbti arba mokytis, jis turi įrodyti, kad:

Pranešimas apie buvimą šalyje ir gyvenamosios vietos registravimas

Per pirmuosius 3 buvimo naujoje šalyje mėnesius ES piliečių negali būti reikalaujama pateikti prašymo išduoti teisę gyventi toje šalyje patvirtinantį dokumentą, nors kai kuriose šalyse atvykus reikia iškart pranešti apie savo buvimą joje.

Po 3 mėnesių naujojoje šalyje gali tekti užregistruoti savo gyvenamąją vietą atitinkamoje valdžios institucijoje (dažnai savivaldybėje arba vietos policijos skyriuje) ir gauti registracijos liudijimą.

Reikės pateikti galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą ir:

Reikalavimas išvykti iš šalies arba deportacija

Asmuo kitoje ES šalyje gali gyventi tol, kol atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jeigu taip jau nebėra, nacionalinės institucijos gali pareikalauti, kad jis išvyktų.

Išimtiniais atvejais priimančiosios šalies valdžios institucijos gali išsiųsti asmenį iš šalies, tačiau tik tuomet, jei gali įrodyti, kad jis kelia tikrą, faktinę ir pakankamai rimtą grėsmę vienam ar keliems pagrindiniams visuomenės interesams.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba reikalavimas išvykti turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos išsiuntimo iš šalies priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Teisė nuolat gyventi šalyje

Jeigu asmuo 5 metus be pertraukos teisėtai, atitikdamas buvimo šalyje sąlygas, gyveno kitoje ES šalyje, jis automatiškai įgyja teisę nuolat joje gyventi. Tai reiškia, kad jis galės likti šalyje tiek, kiek norės, ir turės teisę į tokias pačias sąlygas kaip ir tos šalies piliečiai, be to, jis bus labiau apsaugotas nuo deportacijos. Jis gali prašyti išduoti nuolatinio gyventojo statusą patvirtinantį dokumentą.

Gyvenimo šalyje tęstinumui įtakos neturi:

Asmuo gali netekti teisės nuolat gyventi šalyje, jei joje negyvena daugiau kaip 2 metus iš eilės.

Jeigu asmuo ekonomiškai neveiklus, bet vyksta gyventi kartu su šeimos nariu, kuris yra ES pilietis, teisėtai gyvenantis priimančiojoje ES šalyje, toks asmuo gali ten gyventi kaip minėto ES piliečio išlaikomas asmuo.

Dar žr.:

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: