Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Paskutinį kartą tikrinta 2018-05-07

Oro uostų ir oro vežėjų saugumas

Kūno skenerių naudojimas ES oro uostuose

Bet kuriame ES oro uoste keleiviai gali būti tikrinami naudojant kūno skenerius. Jie gali būti naudojami kaip pagrindinė keleivių patikros priemonė arba kaip papildomas būdas nustatyti pavojaus signalo priežastis.

Kiekviena ES šalis savo nuožiūra gali spręsti, ar naudoti šiuos skenerius, tačiau tai daryti nusprendusios šalys privalo laikytis ES taisykliųEnglish. Jei ketinama jus tikrinti naudojant tokį skenerį, turėtumėte žinoti kai kuriuos dalykus:

 • jums turi būti suteikta galimybė atsisakyti patikros naudojant kūno skenerį. Tokiu atveju patikra bus atlikta kitu būdu, būsite bent jau apieškotas rankomis;
 • prieš patikrą jums turi būti suteikta išsami informacija apie naudojamą technologiją;
 • galite paprašyti, kad jūsų kūno atvaizdą nagrinėtų jūsų pasirinktos lyties žmogus;
 • žmogaus atvaizdų analizuotojas turi būti atskiroje patalpoje, kad negalėtų jūsų matyti;
 • atvaizdas bus neaiškus, kad jūsų nebūtų galima atpažinti, ir atvaizdų negalima kopijuoti, saugoti arba spausdinti;
 • gali būti naudojami tik skeneriai be jonizuojančiosios spinduliuotės.

Oro transporto bendrovės, kurioms uždrausta skraidyti ES

Visos oro transporto bendrovės, siūlančios skrydžius iš ES arba į ES, turi atitikti tam tikrus saugos standartus. Kai kurios oro transporto bendrovės veikia europinių saugos standartų neatitinkančiomis sąlygomis ir dėl to joms gali būti:

 • apskritai uždrausta teikti paslaugas Europos oro erdvėje arba
 • leidžiama veikti tik tam tikromis konkrečiomis sąlygomis.

Jei nerimaujate dėl skrydžio saugos, galite peržiūrėti ES oro transporto bendrovių, kurioms draudžiama veikti ES, sąrašą.

Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai