Informacija verslui
Paskutinį kartą tikrinta 2022-11-18

ES darbo kelių transporto sektoriuje taisyklės

Jei esate transporto vairuotojas, turite laikytis tam tikrų ES taisyklių dėl vairavimo trukmės, poilsio laiko ir jų registravimo tvarkos. Šios taisyklės taikomos, jei vairuojate sunkiasvorę transporto priemonę, sveriančią daugiau kaip 3,5 tonos, arba tolimojo susisiekimo ar miesto autobusą, kuriame yra 10 ar daugiau vietų (įskaitant vairuotojo vietą). Šių taisyklių turite laikytis, jei vairuojate tolimais maršrutais arba tiekiate prekes savo šalyje arba užsienyje, nepriklausomai nuo to, kur jūsų transporto priemonė yra registruota ir ar esate savarankiškai dirbantis asmuo ar samdomas darbuotojas.

ES taisyklės dėl vairavimo trukmės en taikomos ne visoms transporto rūšims. Išimtys pateiktos toliau.

Išimtys

ES taisyklės dėl vairavimo trukmės netaikomos:

 • reguliaraus keleivių vežimo paslaugoms maršrutais iki 50 kilometrų
 • daugeliui transporto priemonių, sveriančių iki 7,5 tonos, medžiagoms, įrangai ir kt. vežti vairuotojo profesionaliam naudojimui 100 km atstumu nuo jo bazės
 • transporto priemonėms, kurių didžiausias greitis yra 40 km/h
 • kariuomenei, civilinės gynybos ir priešgaisrinėms tarnyboms
 • pagalbos keliuose transporto priemonėms 100 km atstumu nuo jų stoties
 • specializuotoms transporto priemonėms, naudojamoms humanitarinei pagalbai, ekstremaliosioms situacijoms, gelbėjimo operacijoms arba medicinos tikslais
 • viešosios tvarkos palaikymo pajėgų naudojamoms transporto priemonėms
 • transporto priemonėms, kurios išbandomos keliuose turint tikslą jas techniškai patobulinti, remontuoti ar techniškai prižiūrėti, taip pat naujomis ar suremontuotomis, bet nepradėtomis naudoti transporto priemonėmis
 • transporto priemonėms ar jų junginiams, sveriantiems iki 7,5 tonos, naudojamiems kroviniams vežti nekomerciniais tikslais
 • komercinėms transporto priemonėms, turinčioms teisinį istorinį statusą ES šalyje, kurioje jos vairuojamos, jei jos naudojamos keleiviams ar kroviniams vežti nekomerciniais tikslais
 • transporto priemonėms ar jų junginiams, sveriantiems nuo 2,5 iki 3,5 tonos, naudojamiems prekėms įmonės arba vairuotojo sąskaita vežti (jei vairavimas nėra pagrindinė veikla)
 • kai kuriose ES šalyse taip pat taikomos nacionalinės išimtys en

Atsitikimas

Amatininko vykdomas sunkiosios įrangos ir produktų vežimas

Matthiasas vadovauja medelynų ir sodininkystės įmonei Vokietijoje. Jis garsėja savo dideliais medžiais. Kad galėtų medžius pristatyti ir pasodinti, jis sunkvežimiu ir priekaba gabena medžius ir ekskavatorių, o tai dažnai viršija 3,5 tonos. Tačiau kadangi šis junginys vis dar lengvesnis nei 7,5 tonos, o Matthiasas jį veža tik savo klientams, kurie yra ne toliau kaip 100 km spinduliu nuo jo medelyno, ES vairavimo trukmės taisyklės jam netaikomos.

Ne tik ES šalyse

Profesionalūs vairuotojai turi laikytis šių taisyklių visose ES šalyse, taip pat Šveicarijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Islandijoje. Už šios teritorijos ribų daugelyje Europos šalių ir kai kuriose Vidurinės Azijos šalyse en fr vairuotojai privalo laikytis Europos šalių susitarimo dėl tarptautinių kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo en , vadinamo AETR, taisyklių. Dauguma AETR taisyklių yra suderintos su ES taisyklėmis, tačiau yra keletas išimčių.

AETR ir ES taisyklių skirtumai

AETR skiriasi nuo ES taisyklių šiais aspektais:

 • išimtys transporto priemonėms, vežančioms amatininkų gaminius
 • grįžimas į savo įmonę arba gyvenamąją vietą
 • galimybė pasinaudoti dviem iš eilės sutrumpinto savaitės poilsio laikotarpiais
 • savaitės poilsio laikotarpių pertraukimas

Kiek laiko galiu vairuoti?

Galite vairuoti:

Atminkite, kad darbo laiką sudaro visa kelių transporto veikla, pavyzdžiui:

Jei esate savarankiškai dirbantis vairuotojas, darbo laiku taip pat laikomas bet koks laikas, kurį turite būti savo darbo vietoje / transporto priemonėje pasiekiamas klientui arba vykdydamas transporto veiklą.

Kiek laiko turėčiau ilsėtis?

Turite padaryti pertrauką arba ilsėtis bent:

Įspėjimas

Išimties tvarka galite dirbti iki 60 valandų per savaitę, bet vidutiniškai negalite dirbti daugiau kaip 48 valandas per savaitę per keturių mėnesių laikotarpį.

Atsitikimas

Transporto priemonės vairavimas kelte arba traukinyje poilsio laikotarpiu

Po ilgos kelionės į Graikiją ir atgal Jackas planavo pradėti savo įprastinį savaitės poilsį kelte į Airiją. Tačiau Šerbūre keltas vėluoja 4 valandas. Nieko tokio. Jis gali vis tiek pradėti savo savaitinį poilsį, po 4 valandų jis gali vairuoti savo transporto priemonių junginį į keltą, o atvykęs į Dubliną (praėjus maždaug 19 valandų) gali išvažiuoti iš kelto ir ilsėtis likusias 22 valandas. Leidžiama du kartus iš viso vienai valandai pertraukti įprastinį paros arba sutrumpintą savaitės poilsio laikotarpį, kad būtų galima vykti keltu arba traukiniu, jei vairuotojas vyksta naudodamasis miegamąja kajute (kupe), gultu ar miegamąja vieta. Panašiai įprastinį savaitės poilsio laikotarpį galima pertraukti, jei kelionės trukmė yra bent 8 valandos ir vairuotojas naudojasi miegamąja kajute (kupe)

Bent kartą per 4 savaites turite grįžti į vietą, kurioje yra jūsų darbdavys, arba į vietą, kurioje gyvenate, ir joje turite praleisti įprastinį savaitės poilsio laikotarpį (arba ilgesnį poilsio laikotarpį, kad būtų kompensuotas sutrumpintas poilsio laikotarpis).

Įspėjimas

Jei esate du ar daugiau vairuotojų (vadinamųjų porininkų), paros poilsio laikotarpiu galite pasinaudoti per 30 valandų laikotarpį (vietoje 24 valandų) ir transporto priemonėje galite daryti 45 minučių pertraukas (kas 4 valandas ir 30 minučių).

Kad būtų galima taikyti šias išimtis, nuo antros valandos turi būti du ar daugiau vairuotojų.

įprastas savaitės poilsio laikotarpis

Turite teisę į nepertraukiamą įprastinį bent 45 valandų savaitės poilsio laikotarpį. Šio laiko negalite praleisti transporto priemonėje. Turite turėti galimybę naudotis lyčių požiūriu tinkamu būstu, kuriame yra tinkamos miegamosios bei sanitarinės patalpos. Jūsų savaitės poilsio laikotarpis gali būti sutrumpintas vieną kartą kas dvi savaites, tačiau jis niekada negali būti trumpesnis nei 24 valandos. Bet koks sutrumpinimas turi būti kompensuojamas lygiaverčiu vienkartiniu poilsio laikotarpiu, pridėtu prie kito ne trumpesnio kaip 9 valandų poilsio laikotarpio iki kitos trečios savaitės pabaigos. 

Tarptautinio krovinių vežimo atveju galite pasinaudoti dviem iš eilės sutrumpinto savaitės poilsio laikotarpiais užsienyje, tačiau tik tuo atveju, jei:

Kaip yra kelionių tolimojo susisiekimo autobusais į užsienį atveju?

Jei vežate keleivius į užsienį ir jūsų paslaugos trunka ilgiau kaip 24 valandas iš eilės, galite dirbti iki 12 dienų iš eilės, su sąlyga, kad prieš savo kelionę pasinaudotoje 45 valandų įprastinio savaitės poilsio laikotarpiu ir grįžę pasinaudojate dviem savaitės poilsio laikotarpiais iš eilės (bent 69 valandas). Ši 12 dienų taisyklė taikoma tik tuo atveju, jei transporto priemonėje yra skaitmeninis arba išmanusis tachografas. Nuo 22.00 val. iki 6.00 val. reikalingas antras vairuotojas arba kas 3 valandas (ne kas 4,5 valandos) turite daryti 45 min. pertrauką.

Visuomet naudokitės tachografu

Jei jums taikomos vairavimo trukmės taisyklės, kiekvieną kelionę turite registruoti tachografu. Jūsų darbdavys įrašus turi saugoti bent metus, o paprašius galite gauti jų kopiją. Institucijos gali patikrinti jūsų tachografą bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje kelyje arba įmonės patalpose.

Įspėjimas

Jei tinkamai neužregistruosite vairavimo trukmės, šalys gali jums taikyti baudas arba prieš jus pradėti teismo procesą. Tokiu atveju gausite rašytinius įrodymus, kuriuos turite laikyti transporto priemonėje.

Ar esate komandiruotas vairuotojas?

Jei ribotą laiką dirbate vairuotoju ES šalyse, esančiose už ES šalies, kurioje įsisteigęs jūsų darbdavys, ribų, jūs esate komandiruotas vairuotojas.

Kokiomis sąlygomis esate komandiruotas vairuotojas?

 • kabotažas: vežimas šalies viduje kitoje ES šalyje (ne toje, kurioje įsisteigęs jūsų darbdavys)
 • vežimas kitos šalies kelių transporto priemone: vežimas tarp dviejų šalių, tačiau už ES šalies, kurioje įsisteigęs jūsų darbdavys, ribų
 • nepakrautos transporto priemonės reisai, susiję su kabotažu arba vežimu kitos šalies kelių transporto priemone
 • bet kuri kombinuoto vežimo operacijų dalis, kuri yra kabotažas arba vežimas kitos šalies kelių transporto priemone

Komandiruotiems vairuotojams taikomos specialios taisyklės, susijusios su administraciniais reikalavimais ir priklausančiu darbo užmokesčiu.

Kas nėra komandiruotas darbas?

 • dvišalės operacijos, kurių metu vykstama į užsienį, bet jos prasideda arba baigiasi šalyje, kurioje įsisteigęs jūsų darbdavys
 • ribotas papildomas pakrovimas / iškrovimas šalyse, per kurias vykstate dvišalės operacijos metu
 • tranzitas, t. y. vykimas per šalis be pakrovimo / iškrovimo
 • nepakrautos transporto priemonės reisai, susiję su dvišalėmis operacijomis
 • bet kuri kombinuoto vežimo operacijų dalis, kuri yra dvišalis vežimas

Administraciniai įsipareigojimai komandiruotės metu

Jei atliekamas patikrinimas kelyje, turite galėti pateikti:

Jūsų darbdavys turi įsitikinti, kad turite reikiamus dokumentus. Daugiau bendros informacijos apie komandiruotus vairuotojus.

Koks yra komandiruotų vairuotojų minimalus darbo užmokestis?

Jūsų darbdavys turi užtikrinti, kad jūsų darbo užmokestis atitiktų ES šalies, į kurią esate komandiruotas, vairuotojams taikomas nacionalines taisykles. Tai reiškia, kad jūsų darbo užmokestis turi būti pakoreguotas, jei šalyje, į kurią esate komandiruotas, darbo užmokestis yra didesnis. Darbo užmokesčiai kiekvienoje ES šalyje skiriasi, nes jie priklauso nuo nacionalinės teisės aktų. Nacionalinę informaciją rasite toliau.

Pasirinkite šalį

 • Prancūzijafren
 • Vokietijadeen
 • Graikija*gr
 • Vengrijahuen
 • Airijaieen
 • Italijaiten
 • Latvijalven
 • Lietuvalten
 • Liuksemburgas*lu
 • Мalta*mt
 • Nyderlandainldeennl
 • Lenkijaplen
 • Portugalijapten
 • Rumunija*ro
 • Slovakijasken
 • Slovėnijasien
 • Ispanijaesen
 • Švedijaseensv

* Informacijos dar nėra.

Daugiau informacijos

Taip pat žr.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Jūsų Europos patarėjas

„Jūsų Europos patarėjas" – tai specialistų konsultacijos bet kokiais su ES teise susijusiais klausimais, jums iškylančiais kitoje ES šalyje.

Daugiau pagalbos paslaugų

Pasidalyti šiuo puslapiu: