Paskutinį kartą tikrinta 2023-01-02

Transporto priemonės draudimas užsienyje

Jeigu užsienyje patektumėte į avariją, būtų taikomi valstybės, kurioje ji įvyko, įstatymai. Tai reiškia, kad draudimo kompensacijos prašymo procedūra gali būti kitokia nei jūsų šalyje.

Jeigu patekote į avariją užsienyje, nepasišalinkite iš jos vietos. Pasikalbėkite su kitu vairuotoju ir, jei reikia, kvieskite policiją ir pagalbos tarnybas.

Būtinai užsirašykite reikiamus kito eismo įvykio dalyvio duomenis ir avarijos aplinkybes.

Pranešimo apie eismo įvykį forma

Pranešimo apie eismo įvykį formą reikėtų užpildyti avarijos vietoje.

Tokią formą jums paprastai duoda draudimo bendrovė. Kai kurios draudikų asociacijos parengė bendrą Europos pranešimo apie eismo įvykį formą. Ji jums padės greitai surinkti visą reikiamą informaciją, ją naudojant bus lengviau tvarkyti draudimo išmokos prašymus.

Jeigu pranešimo apie eismo įvykį formos arba draudimo išmokos prašymo formos neturite, būtinai užsirašykite tokią informaciją:

Jeigu jūs ir kitas vairuotojas sutinkate dėl avarijos aplinkybių, formą turėtumėte pasirašyti. Taip bus lengviau sutvarkyti draudimo reikalus.

Atminkite – neprisiimkite atsakomybės ir pranešimo apie eismo įvykį formą pasirašykite tik tuo atveju, jei ją visiškai suprantate.

Jeigu su kitu vairuotoju susitarti nepavyksta, jūsų ir jo draudimo bendrovės ginčą išspręs tarpusavyje. Draudimo bendrovė reguliuodama žalą remsis policijos pažyma, žalos įvertinimu ar kita informacija.

Savo prašymui pagrįsti turėtumėte pateikti:

Apie eismo įvykį būtina pranešti savo draudimo bendrovei, net jei ir neketinate prašyti atlyginti žalos.

Kokia jūsų padėtis?

Pasirinkite šalį

Europos Komisija nėra atsakinga už išorės svetainių turinį.

Verta pasiteirauti, ar jūsų draudimo įstaiga siūlo neribotą civilinės atsakomybės draudimą, ypač asmens sužalojimo atveju.

ES teisės aktais užtikrinama, kad būtumėte apdraustas didžiausia galima civilinės atsakomybės suma, (žr. toliau pateiktą pavyzdį).

Atsitikimas

ES teisės aktais užtikrinama, kad jūsų civilinės atsakomybės suma būtų didžiausia

Jūsų gyvenamojoje šalyje taikoma ES nustatyta minimali civilinės atsakomybės draudimo suma už materialinę žalą – 1 120 000 EUR. Sukėlėte avariją kitoje ES šalyje, kurioje minimali civilinės atsakomybės draudimo suma yra didesnė – 1 200 000 EUR. Įvertinta, kad materialinė žala dėl avarijos sudaro 1 180 000 EUR – tai 60 000 EUR daugiau, nei jūsų šalyje taikoma civilinės atsakomybės draudimo suma.

Nors su savo draudimo bendrove nesitarėte dėl didesnių draudimo sumų, būsite apdraustas 1 180 000 EUR draudimo suma, nes pagal ES teisės aktus taikomos palankiausios civilinės atsakomybės draudimo sąlygos. Šiuo atveju taikoma šalyje, kurioje įvyko avarija, galiojanti draudimo suma.

Avarijos kaltininkas ne jūs

Jeigu kitas avarijos dalyvis vairuotojas neapdraustas

Praneškite policijai, kad patekote į avariją, kurios kitas dalyvis vairuotojas yra neapdraustas arba pasitraukė iš įvykio vietos. Patarti jums taip pat galės jūsų draudimo bendrovė.

Taip pat galite kreiptis į savo šalies nacionalinę kompensavimo įstaigą en . Ji gali įsikišti, jeigu kito asmens transporto priemonė neapdrausta arba negalima nustatyti draudiko.

Žalos atlyginimo procedūra

Jeigu dėl avarijos patyrėte kokią nors žalą, nuostolius ar sužalojimus, galite reikalauti kompensacijos . Prašymą atlyginti žalą paprastai reikia pateikti per tam tikrą laiką – pasiteiraukite apie tai savo draudimo bendrovėje.

Draudimo išmokos prašymas užsienyje

Prašymą atlyginti žalą turėtumėte pateikti eismo įvykį sukėlusio asmens draudimo bendrovei. en

Draudimo išmokos prašymas grįžus į savo šalį

Prašyti išmokos galima 2 būdais:

1. Pateikti draudimo išmokos prašymą eismo įvykį sukėlusį asmenį apdraudusios draudimo bendrovės atstovybei jūsų šalyje.

Atstovybė patikrins informaciją ir imsis visų reikiamų priemonių susitarti dėl žalos jums atlyginimo. Jei norite sužinoti, ar jūsų šalyje yra tos draudimo bendrovės atstovybė, kreipkitės į nacionalinę žaliosios kortelės įstaigą arba informacinį centrą en .

2. Pateikti draudimo išmokos prašymą savo šalies nacionalinei kompensavimo įstaigai.

Jeigu kitos ES šalies draudimo bendrovės atstovybės jūsų šalyje nėra, kompensacijos prašymą galite nusiųsti savo šalies nacionalinei kompensavimo įstaigai en . Ši įstaiga jums taip pat padės, jeigu kito asmens transporto priemonė neapdrausta arba negalima nustatyti draudiko.

Atsitikimas

Pateikite žalos atlyginimo prašymą ten, kur tai padaryti lengviausia

Ignacijus gyvena Ispanijoje. Atostogaudamas Vokietijoje, jis pateko į avariją, kurią sukėlė vairuotojas vokietis. Kadangi Ignacijus nemoka vokiškai, jam buvo sunku pateikti žalos atlyginimo prašymą Vokietijoje.

Jis nusprendė grįžęs namo tokį prašymą pateikti Ispanijos nacionalinei kompensavimo įstaigai. Tokiu būdu jis išvengė problemų dėl kalbos ir gavo kompensaciją.

3 mėnesiai kompensacijos pasiūlymui arba atsakymui gauti

Jeigu atsakomybė neginčijama ir žala įvertinta, pagrįstą kompensacijos pasiūlymą gauti turėtumėte per 3 mėnesius nuo prašymo pateikimo.

Jeigu avarijos kaltininkas neaiškus arba neaišku, kokio dydžio kompensacija jums turėtų būti išmokėta, turėtumėte gauti pagrįstą atsakymą į prašyme išdėstytus argumentus.

Jeigu per 3 mėnesius negaunate atsakymo arba pasiūlymo, turite teisę į delspinigius nuo draudimo bendrovės pasiūlytos arba teismo priteistos kompensacijos sumos.

DUK.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: