Paskutinį kartą tikrinta 2023-01-02

Jūrų ir vidaus vandenų kelių darbuotojai

Jūrininkai

Darbo laikas ir poilsis

Jei samdote darbuotojus dirbti jūrų laive, jų įprastos darbo valandos yra 8 val. per dieną, jiems suteikiama viena poilsio diena per savaitę ir papildomas poilsio laikas švenčių dienomis.

Pagal nacionalines taisykles turite užtikrinti, kad įgulos nariai paisytų maksimalaus darbo laiko arba minimalaus poilsio laiko:

 • maksimalus darbo laikas neturi viršyti 14 val. per kiekvieną 24 val. laikotarpį ir 72 val. per kiekvieną 7 dienų laikotarpį,
 • minimalus poilsio laikas neturi būti trumpesnis negu 10 val. per kiekvieną 24 val. laikotarpį ir 77 val. per kiekvieną 7 dienų laikotarpį.

Poilsio valandas galima padalyti į ne daugiau kaip dvi dalis. Jei poilsio laiką padalijate, vienas iš dviejų laikotarpių turi būti ne trumpesnis kaip 6 val., o intervalas tarp dviejų poilsio laikotarpių negali viršyti 14 val.

Laivo kapitonas turi teisę prireikus reikalauti, kad įgulos narys dirbtų papildomas valandas, pavyzdžiui, kai reikia tiesiogiai užtikrinti laivo, laive esančių asmenų ir krovinio saugą arba padėti kitiems jūroje nelaimės ištiktiems laivams ar asmenims.

Mokamos kasmetinės atostogos

Turite užtikrinti, kad jūsų darbuotojams būtų suteikta ne mažiau kaip 2,5 kalendorinės dienos mokamų kasmetinių atostogų už darbo mėnesį ir proporcingai už ne visus dirbtus mėnesius. Minimalus kasmetinių mokamų atostogų laikas negali būti pakeistas kompensacija, išskyrus tuos atvejus, kai nutraukiami darbo santykiai.

Duomenų registravimas

Darbdavys privalo registruoti, kiek valandų per dieną įgulos nariai dirba ir ilsisi. Kiekvienam įgulos nariui turėtumėte pateikti registruotų jo duomenų nuorašą, patvirtintą laivo kapitono ir darbdavio.

Sveikatos tikrinimas

Prieš pradėdami dirbti laive įgulos nariai turi gauti galiojantį sveikatos pažymėjimą, patvirtinantį, kad jie gali atlikti savo pareigas.

Išskyrus atvejus, kai reikalaujama trumpesnio laikotarpio, jūsų darbuotojų pažymėjimai galioja ilgiausiai dvejus metus. Jei įgulos nariui dar nėra 18 metų, ilgiausias pažymėjimo galiojimo laikas – vieni metai. Atkreipkite dėmesį į tai, kad pažymėjimas dėl spalvinės regos galioja ilgiausiai šešerius metus.

Skubiais atvejais kompetentinga institucija gali leisti įgulos nariui dirbti be galiojančio sveikatos pažymėjimo (arba tuo atveju, kai jo galiojimo laikas baigiasi kelionės metu) iki kito sustojimo uoste, kur jūrininkas gali gauti kvalifikuoto praktikuojančio gydytojo išduotą sveikatos pažymėjimą. Tai galima daryti, jei:

 • toks leidimas galioja ne ilgiau kaip tris mėnesius;
 • jūsų įgulos narys turi sveikatos pažymėjimą, kurio galiojimas neseniai pasibaigė.

Jei samdote įgulos narius dirbti laivuose, kurie paprastai plaukioja tarptautiniais reisais, sveikatos pažymėjimai turi būti pateikti bent anglų kalba.

Jūsų įgulos narių sveikata turi būti reguliariai tikrinama. Jei budintis darbuotojas turi sveikatos problemų, susijusių su jo darbu per naktinę pamainą, jis turi būti, jei įmanoma, perkeltas dirbti dieninio darbo.

Amžiaus ribos

Darbui laive negalima samdyti jaunesnių kaip 16 metų asmenų.

Jei samdote darbuotojus, kuriems dar nėra 18 metų, jiems negalima dirbti naktį. Naktimi laikomas pagal nacionalines taisykles nustatytas bent 9 valandų iš eilės laikotarpis, į kurį įeina laikas nuo vidurnakčio iki 5 valandos ryto, pavyzdžiui, nuo 10 valandos vakaro iki 7 valandos ryto arba nuo 8 valandos vakaro iki 5 valandos ryto. 16–18 metų darbuotojai gali dirbti naktį tik tuo atveju, jei jie dalyvauja mokymo kursuose, kai kompetentinga institucija padaro išimtį.

Negalima samdyti jaunesnių kaip 18 metų įgulos narių, jei darbas gali pakenkti jų sveikatai arba saugai. Kokio pobūdžio darbas draudžiamas, galima sužinoti iš nacionalinių taisyklių arba kompetentingos institucijos.

Vežimo vidaus vandens keliais sektoriaus darbuotojai

Darbo laikas, kasmetinės mokamos atostogos, naktinė pamaina

Darbuotojai (įgulos nariai arba laivo personalas) gali dirbti 8 valandas per dieną. Galite reikalauti, kad jūsų darbuotojai dirbtų ilgiau, jei per 12 mėnesių laikotarpį jie dirba vidutiniškai 48 val. per savaitę. Per 12 mėnesių laikotarpį jūsų darbuotojai gali dirbti ne daugiau kaip 2304 val. Jei samdote juos trumpesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui, ilgiausias leidžiamas darbo laikas apskaičiuojamas „pro rata".

Darbuotojams negalima dirbti daugiau kaip 14 val. per kiekvieną 24 val. laikotarpį ir 84 val. per kiekvieną 7 dienų laikotarpį. Jei keturių mėnesių laikotarpiu darbo grafike darbo dienų numatyta daugiau nei poilsio dienų, vidutinis savaitės darbo laikas negali būti ilgesnis nei 72 valandos.

Reikia užtikrinti, kad kiekvienam darbuotojui būtų suteiktos bent keturių savaičių mokamos kasmetinės atostogos arba, jei jis įdarbintas trumpiau negu vieniems metams, atitinkama jų dalis. Minimalus kasmetinių mokamų atostogų laikas negali būti pakeistas kompensacija, išskyrus tuos atvejus, kai nutraukiami darbo santykiai.

Jei naktinės pamainos trunka po 7 valandas, darbuotojai naktinį darbą laikotarpiu nuo 11 valandos vakaro iki 6 valandos ryto dirbti ne daugiau kaip 42 val. per savaitę.

Poilsio laikas

Darbuotojams negalima dirbti daugiau kaip 31 dieną iš eilės.

Jei darbo grafike darbo dienų numatyta mažiau negu poilsio dienų, reikia užtikrinti, kad darbuotojams būtų suteikta tiek pat poilsio dienų iš eilės, kiek dienų iš eilės jie dirbo. Pavyzdžiui, jei darbuotojai dirbo 10 dienų iš eilės, būtina jiems suteikti 10 poilsio dienų iš eilės. Darbuotojams galima suteikti mažiau poilsio dienų iš eilės, kai poilsis prasideda iš karto po iš eilės dirbtų darbo dienų, jei laikomasi šių sąlygų:

 • negali būti dirbama ilgiau kaip 31 dieną iš eilės,
 • suteikiama ne mažiau poilsio dienų iš eilės, negu nurodyta toliau pateikiamoje lentelėje,
 • už didesnį skaičių darbo dienų arba už darbo dienų sukeitimo laikotarpį kompensuojama per atskaitos laikotarpį.

Jei darbo grafike darbo dienų numatyta daugiau nei poilsio dienų, turėtumėte suteikti darbuotojams ne mažiau poilsio dienų iš eilės, negu nurodyta toliau pateikiamoje lentelėje.

Darbo dienų iš eilės skaičius Poilsio dienos
Nuo 1 iki 10 0,2 poilsio dienos už kiekvieną darbo dieną
Nuo 11 iki 20 0,3 poilsio dienos už kiekvieną darbo dieną
Nuo 21 iki 31 0,4 poilsio dienos už kiekvieną darbo dieną

Kaip nurodyta pirmiau, reikia sudėti poilsio dienų dalis, į kurias įgyta teisė, ir užtikrinti, kad darbuotojams jos būtų suteiktos. Poilsio dienos suteikiamos tik kaip visos dienos. Pavyzdžiui, jei darbuotojas dirba 12 dienų iš eilės, jam turi būti suteikta 3,6 poilsio dienos. Jis gali ilsėtis 3 dienas ir pridėti 0,6 dienos prie kito poilsio laikotarpio.

Darbuotojai turi ilsėtis ne mažiau kaip:

 • 10 valandų per parą, iš kurių bent šešios valandos yra nepertraukiamo poilsio,
 • 84 valandas per kiekvieną 7 dienų laikotarpį.

Sezoninis darbas

Jei samdote darbuotojus dirbti keleiviniame laive sezono metu (tai ne ilgesnis kaip 9 mėnesių iš eilės laikotarpis per 12 mėnesių laikotarpį), turite paisyti šių darbo laiko apribojimų:

 • 12 valandų per kiekvieną 24 valandų laikotarpį,
 • 72 valandos per kiekvieną 7 dienų laikotarpį.

Savo darbuotojams turite suteikti 0,2 poilsio dienos už kiekvieną darbo dieną. Per kiekvieną 31 dienos laikotarpį jūsų darbuotojai turi ilsėtis bent 2 dienas.

Darbo ir poilsio laiko registravimas

Darbdavys privalo registruoti, kiek kiekvienas darbuotojas dirba ir ilsisi per dieną.

Turite kaupti bent šią informaciją:

 • laivo pavadinimas,
 • darbuotojo vardas ir pavardė,
 • atsakingo laivavedžio vardas ir pavardė,
 • data,
 • darbo ar poilsio diena,
 • dienos darbo ar poilsio laiko pradžia ir pabaiga.

Šiuos įrašus būtina saugoti laive bent iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir reguliariai tikrinti su darbuotojais. Patvirtintų įrašų nuorašą reikia pateikti savo darbuotojams. Šių įrašų nuorašas turi būti saugomas bent vienus metus.

Sveikatos tikrinimas

Visiems savo darbuotojams turite suteikti galimybę kasmet nemokamai pasitikrinti sveikatą. Jiems turi būti užtikrintas duomenų apie sveikatą konfidencialumas. Jei naktimis dirbantis darbuotojas turi sveikatos problemų, susijusių su jo darbu per naktinę pamainą, jis turi būti, jei įmanoma, perkeltas dirbti dieninio darbo.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.

Pasidalyti šiuo puslapiu: