Paskutinį kartą tikrinta 2020-05-13

Europos rinkimai

Paveikė „Brexit’as“?

ES piliečiai turi teisę balsuoti ir kandidatuoti Europos rinkimuose.

Jūsų teisė balsuoti

Jeigu gyvenate savo šalyje, galite balsuoti tik už jūsų šalyje kandidatuojančius asmenis.

Jei esate registruoti ir gyvenate kitoje ES šalyje, galite:

Balsuoti Europos rinkimuose galima tik vieną kartą.

Prieš rinkimus jums gali tekti užsiregistruoti rinkėju savo gyvenamosios šalies nacionalinėse valdžios institucijose. Kai kuriose ES šalyse ši registracija atliekama automatiškai, kai ten užregistruojate savo gyvenamąją vietą.

Jeigu jums reikia užsiregistruoti, iš anksto susižinokite registracijos priimančiojoje šalyje terminus, nes įvairiose šalyse jie skiriasi.

Pasirinkite jums tinkančias aplinkybes ir pageidavimą, kaip balsuoti, ir sužinokite, ar jums reikia registruotis rinkėjų sąrašuose

Gyvenant už ES ribų, paprastai galima balsuoti ES rinkimuose savo šalies ambasadoje arba konsulate.

Bulgarijos, Kipro, Danijos, Graikijos, Italijos piliečiai neturi galimybių balsuoti už savo šalies ribų.

Pasirinkite šalį

 • Austrijaatdeen
 • Belgijabeen
 • Bulgarijabgen
 • Kroatijacren
 • Kiprascyen
 • Čekijaczen
 • Danijadken
 • Estijaeeen
 • Suomijafifisven
 • Prancūzijafren
 • Vokietijadeen
 • Graikijagren
 • Vengrijahuen
 • Airijaieen
 • Italijaiten
 • Latvijalven
 • Lietuvalten
 • Liuksemburgasluen
 • Мaltamten
 • Nyderlandainlen
 • Lenkijaplen
 • Portugalijapten
 • Rumunijaroen
 • Slovakijasken
 • Slovėnijasien
 • Ispanijaesesen
 • Švedijaseen
 • Jungtinė Karalystėuken

Daugumoje ES šalių jų gyventojai automatiškai įtraukiami į rinkėjų sąrašus.

Kipro (iki 2019 m. balandžio 1 d.) ir Airijos (iki 2019 m. gegužės 9 d.) piliečiams reikia iš anksto užsiregistruoti, kad galėtų balsuoti.

Daugiau informacijos apie Europos rinkimus jūsų šalyje:

Pasirinkite šalį

* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos

Jei gyvenate savo šalyje, bet norite balsuoti kitoje ES šalyje, jums reikia kreiptis į savo nacionalinę rinkimų komisiją ir pasiteirauti, kokios taisyklės taikomos.

Daugiau informacijos apie nacionalines taisykles:

Pasirinkite šalį

* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos

Jei gyvenate kitoje ES šalyje ir norite balsuoti už kandidatus į Europos Parlamentą, kurie balotiruojasi jūsų šalyje, jums reikėtų pasitikrinti, ar vis dar esate rinkėjų sąrašuose ir jums nereikia iš naujo užsiregistruoti.

Skirtingos ES šalys užsienyje gyvenantiems rinkėjams suteikia skirtingas galimybes. Priklausomai nuo savo šalies, jūs galite būti:

Savo šalyje nebegyvenantys Čekijos, Airijos, Maltos, Slovakijos piliečiai gali nebeturėti galimybės balsuoti Europos rinkimuose savo šalyje.

Prieš balsuojant jums gali teikti užsiregistruoti savo šalies valdžios institucijose. Balsuoti galima grįžti į savo šalį arba atvykti į jos ambasadą arba konsulatą priimančiojoje šalyje.

Pasirinkite šalį

 • Austrijaatdeen
 • Belgijabeen
 • Bulgarijabgen
 • Kroatijacren
 • Kiprascyen
 • Čekijaczen
 • Danijadken
 • Estijaeeen
 • Suomijafifisven
 • Prancūzijafren
 • Vokietijadeen
 • Graikijagren
 • Vengrijahuen
 • Airijaieen
 • Italijaiten
 • Latvijalven
 • Lietuvalten
 • Liuksemburgasluen
 • Мaltamten
 • Nyderlandainlen
 • Lenkijaplen
 • Portugalijapten
 • Rumunijaroen
 • Slovakijasken
 • Slovėnijasien
 • Ispanijaesesen
 • Švedijaseen
 • Jungtinė Karalystėuken

Jei norite balsuoti Europos rinkimuose gyvenamojoje ES šalyje, turite pateikti prašymą būti įtraukti į tos šalies rinkėjų sąrašus.

Airijoje arba Kipre tokį prašymą reikia pateikti kiekvieną kartą, kai norite balsuoti, o kitose ES šalyse tai pakanka padaryti vieną kartą.

Kai kuriose ES šalyse, prieš įgyjant teisę balsuoti, reikia pragyventi tam tikrą laikotarpį.

Sužinokite, kokios taisyklės ir registracijos terminai taikomi jūsų priimančiojoje šalyje:

Pasirinkite šalį

* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos

Minėtos galimybės nėra išsamios. Kai kurios ES šalys gali pasiūlyti ir kitų balsavimo būdų.

Daugiau informacijos apie 2019 m. Europos rinkimus pateikiama Europos rinkimų portale.

Balsavimo sąlygos kitoje ES šalyje

ES piliečiai kitoje ES šalyje gali balsuoti tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir vietiniai tos ES šalies piliečiai. Jei reikalaujama, kad piliečiai būtų gyvenę šalyje tam tikrą laiką, kad galėtų balsuoti, ta pati sąlyga bus keliama ir kitiems ES piliečiams. Jiems gali reikėti pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad jie nėra teisti už baudžiamuosius nusikaltimus.

Vertinant, ar šis reikalavimas vykdomas, turėtų būti atsižvelgta į laikotarpius, kuriuos jie gyveno kitose nei savo ES šalyse.

Liuksemburge galioja specialios taisyklės, nes šios šalies pilietybės neturintys gyventojai sudaro daugiau kaip 20 % visų rinkėjų, todėl Liuksemburgui leidžiama nustatyti ilgesnį gyvenimo šalyje laikotarpį, kad būtų įgyta teisė balsuoti. Šiuo metu tai yra 5 metai.

Privalomas balsavimas

Jei šalyje balsavimas Europos rinkimuose yra privalomas ir jūs įtraukti į tos šalies rinkėjų sąrašą, balsuoti privalote, kaip ir tos šalies piliečiai.

Belgijoje, Bulgarijoje, Kipre, Graikijoje ir Liuksemburge balsavimas yra privalomas.

Teisė kandidatuoti

Kad galėtumėte kandidatuoti Europos rinkimuose, turėsite pateikti deklaraciją, kad jums nebuvo atimta teisė to daryti ir kad nekandidatuojate jokioje kitoje ES šalyje. Jums gali reikėti pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad nesate teisti už baudžiamuosius nusikaltimus.

Europos rinkimuose galima balsuoti ir kandidatuoti tik vienoje šalyje.

Jei nusprendėte balsuoti arba kandidatuoti priimančiojoje šalyje, kurioje gyvenate, to paties daryti savo gimtojoje šalyje negalima.

Kandidatavimo sąlygos

Kitų ES šalių piliečiai kandidatuoti gali tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir vietiniai jų gyvenamosios šalies piliečiai. Jei reikalaujama, kad piliečiai būtų gyvenę šalyje tam tikrą laiką, kad galėtų kandidatuoti Europos rinkimuose, ta pati sąlyga bus keliama ir kitiems ES piliečiams.

Vertinant, ar šis reikalavimas vykdomas, turėtų būti atsižvelgta į laikotarpius, kuriuos jie gyveno kitose nei savo ES šalyse.

Liuksemburge galioja specialios taisyklės, nes šios šalies pilietybės neturintys gyventojai sudaro daugiau kaip 20 % visų rinkėjų, todėl Liuksemburgui leidžiama nustatyti ilgesnį gyvenimo šalyje laikotarpį, kad būtų įgyta teisė kandidatuoti. Šiuo metu tai yra 5 metai.

Daugiau informacijos apie kandidatavimą priimančiojoje šalyje:

Pasirinkite šalį

* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos

DUK.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: