Paskutinį kartą tikrinta 2023-02-02

Sutuoktiniai ir vaikai, kurie nėra ES piliečiai

ES taisyklėmis užtikrinama, kad su ES piliečiais, kurie gyvena, dirba, studijuoja arba ieško darbo kitoje nei savo ES šalyje, susituokusiems arba registruotą partnerystę sudariusiems asmenims būtų lengviau prie jų toje šalyje prisijungti. Šiame puslapyje pateikiama informacija taip pat taikoma vaikams ir anūkams, prisijungiantiems prie savo šeimos narių, kurie yra ES piliečiai, užsienyje.

Norint prisijungti prie sutuoktinių arba registruotų partnerių, kurie yra ES piliečiai, jų kilmės šalyje ir prieš tai kartu negyvenus kitoje ES šalyje, bus taikomos tik nacionalinės taisyklės.

Jei asmuo yra susituokęs su tos pačios lyties asmeniu ir jie persikelia į kitą ES šalį, priimančioji šalis privalo pripažinti jo teises gyventi šalyje. Ši taisyklė taikoma net ir tuo atveju, kai tos pačios lyties asmenų santuokos priimančiojoje šalyje nepripažįstamos.

Pasitikrinkite, kokias teises turite, ir procedūras, kurių jums gali reikėti laikytis priklausomai nuo jūsų padėties.

Pasirinkite

Kai kuriose ES šalyse civiliniams ir registruotiems partneriams taikomos tos pačios taisyklės kaip ir sutuoktiniams. Tokiu atveju derėtų patikrinti, kokios yra sutuoktinių, kurie nėra ES piliečiai, teisės gyventi tose šalyse ir kokios sąlygos jiems taikomos.

Kitos ES šalys civilinės ir registruotos partnerystės nelaiko lygiaverte santuokai. Tokiu atveju derėtų patikrinti, kokios yra kitų giminaičių, kurie nėra ES piliečiai, teisės gyventi tose šalyse ir kokios sąlygos jiems taikomos.

Informacija apie civilinės partnerystės pripažinimą Europoje

Šiuo atveju paprastai taikomos nacionalinės imigracijos taisyklės. Jei reikėtų daugiau informacijos, kreipkitės į imigracijos institucijas atitinkamoje ES šalyje.

Ne ES piliečiai, susituokę su ES piliečiais, gali prisijungti prie savo sutuoktinių ES šalyse, kuriose šie gyvena.

Buvimas užsienyje iki 3 mėnesių

Jei šalyje būnama trumpiau kaip 3 mėnesius, tereikia galiojančio paso ir, priklausomai nuo kilmės šalies, vizos.

Pasitikrinkite atvykimo vizos reikalavimus ir išimtis ES.

Prieš išvykstant reikėtų pasiteirauti šalies, į kurią vykstama, konsulato, ar reikės vizos ir kiek laiko užtruks ją gauti.

Buvimas užsienyje ilgiau kaip 3 mėnesius

Jei sutuoktinio priimančiojoje šalyje būnama ilgiau kaip 3 mėnesius, reikia prašyti leidimo gyventi šalyje kortelės ir pranešti apie savo buvimą šalyje atitinkamoms institucijoms.

Leidimo gyventi šalyje kortelė

Per 3 mėnesius nuo atvykimo priimančiosios ES šalies valdžios institucijų (dažnai savivaldybės arba vietos policijos poskyrio) būtina paprašyti leidimo gyventi šalyje dokumento.

Pranešimas apie buvimą šalyje

Kai kuriose ES šalyse reikalaujama, kad per pagrįstą laikotarpį nuo atvykimo būtų pranešta apie savo buvimą šalyje atitinkamoms valdžios institucijoms. To nepadarius laiku, gali tekti sumokėti baudą.

Prieš vykstant į priimančiąją ES šalį nacionalinių valdžios institucijų verta pasiteirauti apie pranešimo apie buvimą šalyje terminus ir atitinkamas sąlygas.

Su savimi visuomet reikėtų turėti pasą.

Kai kuriose ES šalyse pamiršus pasą galima gauti baudą arba būti laikinai sulaikytam, bet vien dėl to asmuo negali būti priverstas grįžti į savo šalį.

Jei sutuoktiniai, kurie yra ES piliečiai, yra darbuotojai

Jei sutuoktiniai, kurie yra ES piliečiai, teisėtai dirba kitose ES šalyse, galima jose su jais būti ir tam netaikomos jokios sąlygos.

Jei sutuoktiniai, kurie yra ES piliečiai, yra pensininkai

Jei sutuoktiniai, kurie yra ES piliečiai, yra pensininkai, gyvenantys kitose ES šalyse, galima jose su jais būti, jei jie turi pakankamai pajamų gyventi be pajamų paramos ir visapusišką sveikatos draudimą visai šeimai toje šalyje.

Jei sutuoktiniai, kurie yra ES piliečiai, yra studentai

Jei sutuoktiniai, kurie yra ES piliečiai, yra studentai, gyvenantys kitose ES šalyse, galima jose su jais būti:

Kas atsitinka su teisėmis gyventi šalyje, jei sutuoktinis miršta?

Jei teisėtai gyvenama kitoje ES šalyje ir sutuoktinis, kuris yra ES pilietis, miršta dar neįgijęs teisės nuolat gyventi toje šalyje, sutuoktinis, kuris nėra ES pilietis, gali joje likti, jei joje gyveno ne trumpiau kaip 1 metus iki sutuoktinio mirties.

Kad būtų galima likti gyventi šalyje, dar būtina atitikti tokias pačias gyvenimo kitoje ES šalyje sąlygas, kokios taikomos ES piliečiams.

Pasitikrinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Kas atsitinka su teisėmis gyventi šalyje, jei išsiskiriama?

Jei išsiskiriama su sutuoktiniu, kuris yra ES pilietis, prieš jam gaunant leidimą nuolat gyventi priimančiojoje šalyje (tam paprastai reikia joje būti pragyvenus 5 metus), sutuoktinis, kuris nėra ES pilietis, joje gali pasilikti:

Jis gali joje pasilikti ir tuo atveju, jeigu turi:

Jei jis turi teisę matytis su nepilnamečiu vaiku, jis gali pasilikti priimančiojoje ES šalyje tiek, kiek to reikia.

Kad būtų galima pasilikti šalyje, būtina atitikti tokias pačias gyvenimo kitoje ES šalyje sąlygas, kokios taikomos ES piliečiams. Pasitikrinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Vienodos sąlygos

Buvimo priimančiojoje šalyje laikotarpiu turėtų būti taikomos tokios pačios sąlygos kaip tos šalies piliečiams, visų pirma galimybių įsidarbinti, užmokesčio, išmokų, priėmimo į mokyklas ir kitais klausimais.

Net jei asmuo šalyje būna kaip turistas, jis neturėtų, pavyzdžiui, mokėti brangiau už muziejų ar transporto bilietus.

Pensininkų sutuoktinių atveju, kai kurios ES šalys gali nuspręsti jiems ir jų šeimai neskirti paramos pirmus 3 jų buvimo toje šalyje mėnesius.

Išsiuntimas iš šalies

Išimtiniais atvejais naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti asmenį išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad asmuo kelia rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies asmeniui turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos išsiuntimo iš šalies priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Teisė nuolat gyventi šalyje

Teisė nuolat gyventi šalyje įgyjama, jei asmuo priimančiojoje ES šalyje teisėtai be pertraukos gyveno 5 metus.

Jis gali pasilikti joje tiek, kiek nori, net jei nedirba ir jam reikia finansinės paramos. Jis turėtų turėti tokias pačias teises, galėti naudotis tokiomis pačiomis privilegijomis ir išmokomis, kaip ir ES piliečiai.

Gyvenimo šalyje tęstinumui įtakos neturi:

Asmuo gali netekti teisės nuolat gyventi šalyje, jei joje negyvena daugiau kaip 2 metus iš eilės.

DUK.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: