Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Atnaujinta 2017-07-28

Sutuoktiniai ir vaikai, kurie nėra ES piliečiai

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

JK kol kas yra visavertė ES narė, tad joje ir jai tebetaikomos visos teisės ir pareigos.

 • Klausimai ir atsakymai, remiantis 2017 m. gruodžio 8 d. ES ir JK bendra ataskaitaEnglish
 • ES leidiniai apie BrexitEnglish
 • Jungtinės Karalystės vyriausybės informacija ir patarimai Brexit klausimaisEnglish

Jei esate ES pilietis, persikeliantis į kitą ES šalį gyventi, dirbti arba studijuoti, dėl ES taisyklių jūsų šeimos nariams lengviau išvykti gyventi kartu su jumis. Šiame puslapyje galite sužinoti, kaip sutuoktiniai, vaikai ir anūkai gali vykti kartu, net jeigu jie nėra ES piliečiai.

Tačiau, jei esate ES pilietis ir visą laiką gyvenate tik savo, o ne kitoje ES šalyje, bus taikomos tik nacionalinės taisyklės.

Gyvenimas užsienyje iki 3 mėnesių

Sutuoktiniai, vaikai ir anūkai, kurie nėra ES piliečiai, gali su jumis gyventi kitoje ES šalyje. Jei jie būna šalyje trumpiau kaip 3 mėnesius, jiems tereikia turėti galiojantį pasą ir, kai kuriais atvejais, priklausomai nuo jų kilmės šalies, vizą.

Sužinokite daugiau apie vizos reikalavimus ir išimtis.

Prieš išvykdami pasiteiraukite šalies, į kurią vykstate, konsulato, ar jūsų šeimos nariams, kurie nėra ES piliečiai, reikės vizos ir kiek laiko užtruks ją gauti.

Pranešimas apie buvimą šalyje

Kai kuriose ES šalyse reikalaujama, kad sutuoktiniai, vaikai ir anūkai, kurie nėra ES piliečiai, per pagrįstą laikotarpį nuo atvykimo atitinkamoms institucijoms praneštų apie savo buvimą šalyje, o to nepadarius, jiems gali būti taikomos sankcijos, pavyzdžiui, skiriama bauda.

Prieš vykdami į priimančiąją šalį nacionalinių valdžios institucijų pasiteiraukite apie pranešimo apie buvimą šalyje terminus ir atitinkamas sąlygas.

Sutuoktiniai, vaikai ar anūkai su savimi visuomet turėtų turėti pasą.

Kai kuriose ES šalyse dėl to, kad pamiršo pasą, jie gali gauti baudą arba būti laikinai sulaikyti, bet vien dėl to jie negali būti priversti grįžti į savo šalį.

Vienodos sąlygos

Sutuoktiniams, vaikams ir anūkams buvimo priimančiojoje šalyje laikotarpiu turėtų būti taikomos tokios pačios sąlygos kaip tos šalies piliečiams, visų pirma dėl galimybių ir pagalbos įsidarbinti, užmokesčio, priėmimo į mokyklas.

Net jei jie apsistoja kaip turistai, jie neturėtų, pavyzdžiui, mokėti brangiau už muziejų ar transporto bilietus.

Išimtis: jei esate pensininkas, kai kurios ES šalys gali nuspręsti jums ir jūsų šeimai neskirti paramos pirmus 3 jūsų buvimo toje šalyje mėnesius.

Išsiuntimas iš šalies

Išimtiniais atvejais naujoji šalis gali nuspręsti sutuoktinius, vaikus ir anūkus, kurie nėra ES piliečiai, išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos sumetimais, bet tik tuo atveju, jei gali įrodyti, kad jie kelia rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies jiems turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos išsiuntimo iš šalies priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Buvimas šalyje ilgiau kaip 3 mėnesius

Jeigu esate darbuotojas

Kitoje ES šalyje dirbančių samdomų arba komandiruotų darbuotojų ar savarankiškai dirbančių asmenų sutuoktiniai, išlaikomi vaikai ir anūkai, kurie nėra ES piliečiai, gali joje kartu ir jiems nereikia atitikti jokių kitų sąlygų.

Jeigu esate pensininkas

Kitoje ES šalyje gyvenančių pensininkų sutuoktiniai, vaikai ir anūkai, kurie nėra ES piliečiai, gali joje gyventi kartu, jei šie pensininkai turi sau ir visai savo šeimai:

 • pakankamai pajamų gyventi be finansinės paramos,
 • visapusišką sveikatos draudimą toje šalyje.

Jeigu esate studentas

Kitoje ES šalyje gyvenančių studentų sutuoktiniai, išlaikomi vaikai ir anūkai gali joje gyventi kartu, jeigu:

 • esate užsiregistravęs patvirtintoje mokymo įstaigoje,
 • jei turite pakankamai pajamų visai savo šeimai gyventi be finansinės paramos,
 • jei visa jūsų šeima apdrausta visapusišku sveikatos draudimu toje šalyje.

Leidimo gyventi šalyje kortelė

Sutuoktiniai, vaikai ir anūkai, kurie nėra ES piliečiai, per 3 mėnesius nuo atvykimo priimančiosios šalies valdžios institucijų (dažnai savivaldybės arba vietos policijos poskyrio) turi paprašyti leidimo gyventi šalyje dokumento.

Sužinokite, kaip gauti leidimo gyventi šalyje kortelę savo šeimos nariams, kurie nėra ES piliečiai.

Vienodos sąlygos

Sutuoktiniams, vaikams ir anūkams, kurie nėra ES piliečiai, buvimo naujojoje šalyje laikotarpiu turėtų būti užtikrinamos tos pačios sąlygos kaip ir tos šalies piliečiams, visų pirma dėl galimybių ir pagalbos įsidarbinti, užmokesčio, priėmimo į mokyklas.

Reikalavimas išvykti ir išsiuntimas iš šalies

Sutuoktiniai, vaikai ir anūkai gali gyventi kartu priimančiojoje šalyje tol, kol atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip nebėra, nacionalinės valdžios institucijos gali pareikalauti, kad jie išvyktų.

Išimtiniais atvejais jūsų priimančiosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti juos išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba reikalavimas išvykti jiems turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos išsiuntimo iš šalies priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Atsitikimas

Irina yra Jungtinėje Karalystėje gyvenanti vokietė. Jos rusė mama paprašė leidimo gyventi Jungtinėje Karalystėje. Tam jos buvo paprašyta pateikti pasą.

Didžiosios Britanijos valdžios institucijos informavo Iriną, kad leidimo išdavimas gali užtrukti iki 1 metų. Irinos mama sunerimo, kad laiku neatgavusi paso ji negalės grįžti į Rusiją Kalėdoms arba po to negalės įvažiuoti į Jungtinę Karalystę.

Pagal ES teisės aktus Didžiosios Britanijos valdžios institucijos turėjo išduoti leidimą gyventi šalyje per 6 mėnesius ir tuo laikotarpiu paso laikyti negalėjo.

Mirtis

Jei teisėtai gyvenote kitoje ES šalyje ir mirėte dar neįgijęs teisės nuolat gyventi toje šalyje, sutuoktiniai, vaikai ir anūkai, kurie nėra ES piliečiai, gali joje likti, jei joje gyveno ne trumpiau kaip 1 metus prieš jūsų mirtį.

Kad galėtų likti gyventi šalyje, jie dar privalo atitikti tokias pačias gyvenimo kitoje ES šalyje sąlygas, kokios taikomos ES piliečiams.

Pasitikrinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Ištuoka

Jei išsiskiriate prieš gaudamas leidimą nuolat gyventi priimančiojoje šalyje (tam paprastai reikia joje pragyventi 5 metus), jūsų sutuoktiniai, vaikai ir anūkai, kurie nėra ES piliečiai, gali joje pasilikti:

 • jei jie joje gyveno bent 1 metus ir
 • jei jūsų santuoka truko ne trumpiau kaip 3 metus prieš pradedant skyrybų procedūrą.

Kad galėtų likti gyventi šalyje, jie dar privalo atitikti tokias pačias gyvenimo kitoje ES šalyje sąlygas, kokios taikomos ES piliečiams.

Pasitikrinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Teisė nuolat gyventi šalyje

Sutuoktiniai, vaikai ir anūkai, kurie nėra ES piliečiai, įgyja teisę nuolat gyventi priimančiojoje šalyje, jeigu jie be pertraukos teisėtai joje gyveno ilgiau kaip 5 metus.

Jie gali pasilikti joje tiek, kiek nori, net jei nedirba ir jiems reikia finansinės paramos. Jie turėtų turėti tokias pačias teises, galėti naudotis tokiomis pačiomis privilegijomis ir išmokomis, kaip ir tos šalies piliečiai.

Jų gyvenimo šalyje tęstinumui įtakos neturi:

 • laikinas išvykimas (trumpiau kaip 6 mėnesiai per metus),
 • ilgesnis išvykimas (privalomoji karinė tarnyba),
 • vienas ne ilgesnis kaip 12 mėnesių iš eilės išvykimas dėl svarbių priežasčių, pavyzdžiui, nėštumo ir gimdymo, sunkios ligos, darbo, profesinio mokymo arba komandiruotės kitoje šalyje.

Jie gali netekti teisės nuolat gyventi šalyje, jei joje negyvena ilgiau kaip 2 metus iš eilės.

Mirtis

Jei buvote samdomas darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo kitoje ES šalyje ir mirėte dar neįgijęs teisės nuolat joje gyventi, sutuoktiniai, vaikai ir anūkai gali likti nuolat joje gyventi, jeigu:

 • mirėte atsitikus nelaimei darbe ar dėl profesinės ligos arba
 • prieš mirtį buvote be pertraukos pragyvenęs toje šalyje bent 2 metus.

Nuolatinio gyventojo kortelė

Sužinokite, kaip gauti nuolatinio gyventojo kortelę, patvirtinančią jūsų šeimos narių besąlygišką teisę pasilikti šalyje.

Reikalavimas išvykti ir išsiuntimas iš šalies

Sutuoktiniai, vaikai ir anūkai, kurie nėra ES piliečiai, gali kartu gyventi kitoje ES šalyje tol, kol jie atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip nebėra, nacionalinės valdžios institucijos gali pareikalauti, kad jie išvyktų.

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti juos išsiųsti viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia labai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba reikalavimas išvykti jiems turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos išsiuntimo iš šalies priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai