Paskutinį kartą tikrinta 2019-08-13

Produktų atitiktis

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

Yra nustatyti kelių produktų kategorijų ES standartai ir techninės specifikacijos. Gamintojai turi užtikrinti, kad jų produktai atitiktų visas susijusias ES taisykles – tik tuomet jais bus galima laisvai prekiauti ES.

Gamintojai privalo įvertinti riziką ir užtikrinti, kad jų produktai, prieš patekdami į ES rinką, atitiktų ES taisykles. Tokia procedūra vadinama atitikties vertinimu. Gamintojai turi išsiaiškinti, kada patys gali atlikti savo produktų atitikties vertinimą, ir kada jiems reikia pasitelkti į pagalbą notifikuotąją įstaigą.

Gamintojai turi parengti techninių dokumentų rinkinį su visais dokumentais, įrodančiais, kad produktas atitinka techninius reikalavimus. Sužinokite, kaip parengti techninius dokumentus ir ES atitikties deklaraciją.

Yra tam tikrų produktų, kurie turi atitikti su energijos vartojimo efektyvumu susijusius būtiniausius reikalavimus. Tai vadinamieji ekologinio projektavimo reikalavimai, kuriais siekiama sumažinti neigiamą poveikį aplinkai per visą produkto gyvavimo ciklą.

Pasidalyti šiuo puslapiu: