Nazadnje pregledano: 13/02/2023

Skladnost proizvodov

Preden lahko začnete prodajati proizvod v državi EU, morate poskrbeti, da je skladen s predpisi, ki se uporabljajo v tej državi in po vsej EU. Ko je proizvod odobren za prodajo v eni državi, ga je načeloma mogoče prodajati kjer koli v EU. V praksi si posamezne države EU v nekaterih primerih pridržijo pravico, da omejijo dostop do svojega trga za proizvode, ki se že prodajajo v drugi državi EU.

Pri vsakem koraku dajanja proizvoda na trg je treba upoštevati različna pravila: načrtovanje, proizvodnja, uvoz (za proizvode, proizvedene zunaj EU), distribucija in končna prodaja potrošnikom ali končnim uporabnikom. Vključeni so lahko številni različni akterji.

S pomočjo interaktivne vsebine v nadaljevanju si oglejte, kaj počnejo posamezni akterji in kakšne so njihove obveznosti v EU.

Predpisi o proizvodih za različne poslovne profile

Proizvajalci

Proizvajalec je fizična ali pravna oseba (V tem primeru 27 držav članic EU), ki proizvede proizvod (ali naroči njegovo zasnovo ali proizvodnjo) in ga nato da na trg pod lastnim imenom ali blagovno znamko.

Kot proizvajalec imate enake obveznosti ne glede na to, ali imate sedež v EU ali zunaj nje. Od faze načrtovanja naprej morate poznati predpise in standarde, ki veljajo za vaš proizvod. Kot proizvajalec morate:

Opozorilo

Kot proizvajalec morate zagotoviti, da so vaši proizvodi v skladu z zakonodajo EU. Če niso, jih ne smete tržiti na trgu EU. Če vaši proizvodi niso več skladni z zakonodajo EU, jih morate umakniti ali odpoklicati. Če se izkaže, da proizvodi, ki ste jih dali na trg EU (V tem primeru 27 držav članic EU, Združeno kraljestvo, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Turčija.), predstavljajo tveganje za zdravje in varnost ali okolje, morate o tem obvestiti lokalni nacionalni organ en in to informacijo objaviti na podjetniškem portalu za obveščanje o varnosti izdelkov en .

Pooblaščeni predstavniki

Ne glede nato, ali imajo proizvajalci sedež v EU ali zunaj nje, lahko imenujejo pooblaščenega zastopnika v EU (V tem primeru 27 držav članic EU), ki v njihovem imenu opravlja nekatere naloge, vključno s sodelovanjem z nacionalnimi organi za nadzor trga in zagotavljanjem potrebne dokumentacije navedenim organom za dokaz skladnosti proizvoda (primeri: izjava EU o skladnosti in tehnična dokumentacija).

Uvoznik je fizična ali pravna oseba (V tem primeru 27 držav članic EU) s sedežem v EU, ki da proizvod iz države nečlanice EU na trg EU. Kot uvoznik morate zagotoviti, da je proizvajalec izpolnil svoje obveznosti v zvezi s proizvodi, ki jih uvažate.

Preden date proizvod na trg, morate zagotoviti, da:

Bodite pozorni na podrobne obveznosti za proizvajalce: kot uvoznik morate preveriti, ali je vaš uvoz skladen s predpisi.

Če že prodajate blago v eni od držav EU in bi ga želeli prodajati v drugi državi EU, lahko vaše podjetje predloži izjavo o vzajemnem priznavanju.

Opozorilo

Kot uvoznik morate zagotoviti, da so proizvodi, ki jih uvažate, v skladu z zakonodajo EU. Če niso, jih ne smete uvoziti. Če ste jih že uvozili, jih morate umakniti ali odpoklicati. Če se izkaže, da proizvodi, ki ste jih dali na trg EU, predstavljajo tveganje za zdravje in varnost ali okolje, morate o tem obvestiti vaš nacionalni organ en in to informacijo objaviti na podjetniškem portalu za obveščanje o varnosti izdelkov en .

Distributer je posameznik ali pravna oseba (Posameznik, podjetje ali drug subjekt, ki ima zakonite pravice in prevzema obveznosti.) v dobavni verigi, ki na trgu EU zagotovi razpoložljivost proizvoda, ki ga je dobil od dobavitelja, npr. proizvajalca, uvoznika ali drugega distributerja. Distributerji vključujejo „trgovce na drobno", ki dobavljajo proizvode končnim uporabnikom, in „trgovce na debelo", ki dobavljajo proizvode trgovcem na drobno.

Kot distributer morate zagotoviti, da je proizvod skladen z zakonodajo EU, ko je dan na trg. Če se predpisi spremenijo po tem, ko je bil proizvod dan na trg, vam ni treba več preverjati njegove skladnosti.

Vedeti morate tudi:

Nacionalnemu organu za nadzor trga morate biti na zahtevo sposobni dokazati, da ste preverili, ali je dobavitelj proizvoda (proizvajalec, uvoznik ali drug distributer) spoštoval vse ustrezne predpise. Navesti morate tudi identiteto proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika, tako da organ za nadzor trga lažje pridobi izjavo EU o skladnosti, tehnično dokumentacijo in druge ustrezne dokumente.

Če že prodajate blago v eni od držav EU in bi ga želeli prodajati v drugi državi EU, lahko vaše podjetje predloži izjavo o vzajemnem priznavanju.

Ponudniki storitev skladišč in odpremnih centrov ponujajo storitve, kot so skladiščenje proizvodov, ki se prodajajo na spletu, in njihovo dostavo distributerjem.

Ponudnik, ki ponuja tudi storitve, kot so pakiranje proizvodov, dostava strankam in/ali upravljanje vračil, se lahko šteje za distributerja in mora izpolnjevati ustrezne obveznosti.

Glej obveznosti za distributerje.

Posredniki, ki zagotavljajo spletne storitve, se ukvarjajo z dejavnostmi gostovanja, kot so shranjevanje informacij, ki jih sporočijo končni uporabniki storitev prek spletnih trgovin ali platform. 

Kot ponudnik spletnih storitev vam ni treba preverjati skladnosti proizvodov, ki se prodajajo na vaši spletni strani ali platformi. Vendar pa vam lahko nacionalni organi naročijo, da prenehate prodajati določen proizvod ali da ga umaknete ali spremenite elemente, povezane z njim, na primer sliko ali opis.

Glej tudi:

Daj to stran v skupno rabo: