Nazadnje pregledano: 02/04/2020

Skladnost proizvodov

Koronavirus, medicinska in zaščitna oprema

Za več kategorij proizvodov veljajo vseevropski standardi in tehnične specifikacije. Preden se lahko z vašimi proizvodi prosto trguje v Evropski uniji, morate zagotoviti, da so skladni z ustreznimi predpisi EU.

Proizvajalci so dolžni izvesti analizo tveganja in zagotoviti, da so njihovi proizvodi skladni s predpisi EU, preden se dajo na trg EU. Ta postopek se imenuje postopek ugotavljanja skladnosti. Preverite, ali lahko postopek ugotavljanja skladnosti izvedete sami ali se morate za pomoč obrniti na priglašeni organ.

Proizvajalci morajo zbrati tehnično dokumentacijo z vsemi dokumenti, ki dokazujejo, da je njihov proizvod skladen s tehničnimi zahtevami. Preberite, kako pripraviti tehnično dokumentacijo in izjavo EU o skladnosti.

Določeni izdelki morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede energijske učinkovitosti. Govorimo o zahtevah glede ekološkega načrtovanja izdelkov, njihov namen pa je zmanjšati škodljive vplive na okolje v celotni življenjski dobi izdelka.

Daj to stran v skupno rabo: