Nazadnje pregledano: 13/02/2023

Železničarji

Dnevni počitek

Delavci morajo imeti najmanj 12 ur dnevnega počitka doma v 24-urnem obdobju. Enkrat vsakih sedem dni se lahko ta dnevni počitek skrajša na minimalno 9 ur. V tem primeru mora delodajalec razliko med skrajšanim počitkom in predpisanim 12-urnim počitkom dodati naslednjemu dnevnemu počitku doma.

Minimalni dnevni počitek zunaj doma znaša 8 zaporednih ur v 24-urnem obdobju, slediti mu mora dnevni počitek doma.

Čas vožnje in odmori strojevodij

Delovna izmena strojevodij sme trajati največ 9 ur podnevi in največ 8 ur ponoči med dvema dnevnima počitkoma. V 2-tedenskem obdobju smejo strojevodje opraviti največ 80 ur vožnje.

Strojevodje morajo imeti glede na svoj delovni čas zagotovljen naslednji odmor:

Če sta na vožnji dva strojevodja, veljajo nacionalni predpisi o odmoru.

Odmor za druge delavce na vlaku

Drugi delavci na vlaku morajo imeti po več kot 6 urah dela najmanj 30-minutni odmor.

Tedenski počitek

Delodajalci morajo delavcem zagotoviti 24-urni minimalni neprekinjeni tedenski počitek ter 12-urni dnevni počitek v 7-dnevnem obdobju. Vsak delavec mora imeti na leto 104 počitke, ki trajajo 24 ur, vključno z 52 24-urnimi tedenskimi počitki, ki vključujejo:

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: