Nazadnje pregledano: 23/06/2022

Železničarji

Dnevni počitek

Delavci morajo imeti najmanj 12 ur dnevnega počitka doma v 24-urnem obdobju. Enkrat vsakih sedem dni se lahko ta dnevni počitek skrajša na minimalno 9 ur. V tem primeru mora delodajalec razliko med skrajšanim počitkom in predpisanim 12-urnim počitkom dodati naslednjemu dnevnemu počitku doma.

Minimalni dnevni počitek zunaj doma znaša 8 zaporednih ur v 24-urnem obdobju, slediti mu mora dnevni počitek doma.

Čas vožnje in odmori strojevodij

Delovna izmena strojevodij sme trajati največ 9 ur podnevi in največ 8 ur ponoči med dvema dnevnima počitkoma. V 2-tedenskem obdobju smejo strojevodje opraviti največ 80 ur vožnje.

Strojevodje morajo imeti glede na svoj delovni čas zagotovljen naslednji odmor:

Če sta na vožnji dva strojevodja, veljajo nacionalni predpisi o odmoru.

Odmor za druge delavce na vlaku

Drugi delavci na vlaku morajo imeti po več kot 6 urah dela najmanj 30-minutni odmor.

Tedenski počitek

Delodajalci morajo delavcem zagotoviti 24-urni minimalni neprekinjeni tedenski počitek ter 12-urni dnevni počitek v 7-dnevnem obdobju. Vsak delavec mora imeti na leto 104 počitke, ki trajajo 24 ur, vključno z 52 24-urnimi tedenskimi počitki, ki vključujejo:

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Lokalna pomoč za podjetja

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network  svetuje brezplačno.

Več služb za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: