Nazadnje pregledano: 26/08/2022

Zaščita modela

Vaše pravice

Z registracijo modela pridobite izključno pravico (Imetnik intelektualne lastnine lahko drugim prepove uporabo zadevne intelektualne lastnine) do uporabe modela , kar zajema izdelovanje, ponujanje, dajanje na trg, uvažanje, izvažanje ali uporabljanje izdelka, v katerega je model vgrajen ali na katerega je pritrjen. Tretje strani lahko z vašim dovoljenjem v svojih izdelkih uporabljajo vaš model.

Kaj zajema zaščita modela

Če želite zaščititi videz celotnega izdelka ali samo njegovega dela, vložite prijavo za registracijo modela. Model sestavljajo značilnosti linij, obrisov, barv, oblike, teksture in/ali materialov izdelka.

Kako zaščititi model

Kadar oblikujete nov model, ki izpolnjuje zahteve glede novosti ali individualneega značaja, ga boste morda želeli registrirati.

Če želite model zaščititi samo v eni državi EU, ga registrirajte pri nacionalnem uradu za intelektualno lastnino en .

Če poslujete v različnih državah EU, lahko model zaščitite kot registrirani model Skupnosti . Za petletno zaščito boste plačali 350 evrov, model pa morate registriratiOdpri na zunanji povezavi pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino. bg Odpri na zunanji povezavi .

Če želite model na ravni EU zaščititi za krajše obdobje, denimo treh let, lahko uporabite možnost neregistriranega modela Skupnosti. Modela v tem primeru ni treba registrirati in plačati pristojbine. Zaščita v okviru neregistriranega modela Skupnosti se uporablja od trenutka, ko se model javno razkrije. Po preteku obdobja, zaščite ni več mogoče podaljšati.

Več informacij o postopku regostracije je na voljo na spletnih straneh o modelih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino bg Odpri na zunanji povezavi .

Poleg zgoraj navedenega postopka so modeli upravičeni tudi do zaščite po zakonodaji o avtorskih pravicah, pod pogojem, da izpolnjujejo pogoje za obe vrsti zaščite: izvirnost v okviru avtorskega varstva ter novost in individualni značaj v okviru zaščite modela.

Za izvirni model velja zaščita v okviru avtorskega varstva, in sicer takoj od oblikovanja dela, ne da bi ga bilo treba predhodno registrirati.

Praktični primer

Kristel je modna kreatorka iz Estonije, ki je sešila novo slavnostno obleko. Svoje izdelke prodaja tudi v Latviji in Litvi. Svojo kreacijo želi zaščititi in konkurenčnim podjetjem preprečiti kopiranje obleke, zato se odloči, da bo svoj izdelek registrirala kot model. Čeprav ve, da bi lahko obleko zaščitila brezplačno (kot neregistrirani model Skupnosti), se zaveda omejitev takšne zaščite – tovrstna zaščita namreč zajema samo namerno kopiranje obleke, ne pa tudi ločenega oblikovanja podobne kreacije. Ker je prepričana, da bo obleka, za kreiranje katere je porabila ogromno časa, uspešen izdelek (tudi v Latviji in Litvi), se Kristel raje odloči za zaščito v okviru registriranega modela Skupnosti, ki za obdobje petih let (z možnostjo podaljšanja vsakih pet let do skupaj 25 let) stane 350 evrov.

Za zaščito na mednarodni ravni zunaj EU morate model registrirati en es fr pri Mednarodnem uradu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino en es fr . Zaščita velja v 67 državah en .

Informacije za posamezne države so na voljo spodaj.

Izberite državo

Glej tudi

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Pravice intelektualne lastnine – evropska služba za pomoč

Brezplačno svetovanje in izobraževanje o upravljanju intelektualne lastnine pri projektih, ki jih sofinancira EU, in pri transnacionalnih poslovnih projektih

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: