Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Posodobitev : 29/01/2018

Stalno prebivališče (po 5 letih) za družinske člane, ki niso državljani EU

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

  • Vprašanja in odgovori na podlagi Skupnega poročila Evropske unije in Združenega kraljestva z dne 8. decembra 2017English
  • Publikacije EU o brexituEnglish
  • Informacije in smernice vlade Združenega kraljestva glede brexitaEnglish

Pred iztekom petega leta neprekinjenega zakonitega prebivanja naj vaši družinski člani, ki niso državljani EU, zaprosijo za dovoljenje za stalno prebivanje v državi EU, kjer živite.

Dovoljenje za stalno prebivanje pogosto izdajo brezplačno (ali zaračunajo enake stroške kot svojim državljanom za osebno izkaznico). Dovoljenje naj bi veljalo 10 let in se samodejno podaljšuje (brez pogojev ali zahtev).

Vaši družinski člani, ki niso državljani EU, morajo prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje priložiti dokazilo, da so pet let zakonito prebivali v državi – denimo veljavno dovoljenje za začasno prebivanje, izdano pred petimi leti.

Če pri izdaji dovoljenja za stalno prebivanje za svojega družinskega člana, ki ni državljan EU, naletite na težave, se lahko obrnete na našo službo za pomoč.

Vaš družinski član, ki ni državljan EU, bo morda kljub dovoljenju za stalno prebivanje potreboval vizum za potovanje v druge države EU. Več o potnih listinah za družinske člane, ki niso državljani EU.

Javna posvetovanja
    Potrebujete pomoč podporne službe?
    Pomoč in svetovanje