Poslovanje v Evropi
Nazadnje pregledano: 02/06/2021

Stalno prebivališče (po 5 letih) za družinske člane, ki niso državljani EU

Pred iztekom petega leta neprekinjenega zakonitega prebivanja naj vaši družinski člani, ki niso državljani EU, zaprosijo za dovoljenje za stalno prebivanje v državi EU, kjer živite.

Dovoljenje za stalno prebivanje pogosto izdajo brezplačno (ali zaračunajo enake stroške kot svojim državljanom za osebno izkaznico). Dovoljenje naj bi veljalo 10 let in se samodejno podaljšuje (brez pogojev ali zahtev).

Vaši družinski člani, ki niso državljani EU, morajo prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje priložiti dokazilo, da so pet let zakonito prebivali v državi – denimo veljavno dovoljenje za začasno prebivanje, izdano pred petimi leti.

Če pri izdaji dovoljenja za stalno prebivanje za svojega družinskega člana, ki ni državljan EU, naletite na težave, se lahko obrnete na našo službo za pomoč.

Opozorilo

Vaš družinski član, ki ni državljan EU, bo morda kljub dovoljenju za stalno prebivanje potreboval vizum za potovanje v druge države EU. Več o potnih listinah za družinske člane, ki niso državljani EU.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Ali ima brexit posledice za vas?

Vprašanja in odgovori – pravice državljanov EU in Združenega kraljestva, kot so navedene v sporazumu o izstopu

ssS 1. januarjem 2021 bodo začela veljati nova pravila za državljane EU, ki živijo v Združenem kraljestvu ali ki se selijo v Združeno kraljestvo. Enaka pravila bodo veljala za državljane Združenega kraljestva, ki živijo v državi EU ali se vanjo selijo.

V Združenem kraljestvu/EU imam stalno prebivališče ali ga bom pridobil/-a v prehodnem obdobju.

Načeloma boste vi in vaši družinski člani v državi gostiteljici še naprej imeli stalno prebivališče. To vključuje družinske člane, ki niso državljani EU. V Združenem kraljestvu pa morate vseeno zaprositi za nov status rezidenta v okviru sheme EU za pridobitev statusa . V EU se čim prej pozanimajte pri organih države gostiteljice, ali morate zaprositi za nov status rezidenta.

Prebivam v Združenem kraljestvu/EU, vendar še nimam pravice do stalnega prebivanja

Načeloma lahko vi in vaši družinski člani še naprej prebivate v vaši državi gostiteljici. To vključuje družinske člane, ki niso državljani EU. V Združenem kraljestvu pa morate vseeno zaprositi za nov status rezidenta v okviru sheme EU za pridobitev statusa. V EU se čim prej pozanimajte pri organih države gostiteljice, ali morate zaprositi za nov status rezidenta.

Želim se preseliti v Združeno kraljestvo/EU.

V skladu s sedanjimi pravili EU se lahko vi in vaši družinski člani do 31. decembra 2020 preselite v Združeno kraljestvo ali v državo EU. To vključuje družinske člane, ki niso državljani EU. V Združenem kraljestvu pa morate vseeno zaprositi za nov status v okviru sheme EU za pridobitev statusa.. V EU se čim prej pozanimajte pri organih države gostiteljice, ali se morate registrirati in zaprositi za nov status rezidenta.

Želim oditi v Združeno kraljestvo/EU z namenom kratkoročnega bivanja.

Sedanja pravila o prijavi prihoda, prijavi prebivališča v tujini, prijavi družinskih članov, ki so državljani EU, prijavi družinskih članov, ki niso državljani EU, se še naprej uporabljajo, in sicer vsaj do 31. decembra 2020.

Potrebujem pomoč

Če menite, da vaše pravice na podlagi prava EU niso spoštovane, se obrnite na naše službe za pomoč.

Podrobne informacije o izvajanju sporazuma o izstopu in o pravicah državljanov

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: