Nazadnje pregledano: 02/04/2022

Drugi sorodniki

Če ste državljan EU in se preselite v drugo državo EU, da bi tam živeli, delali ali študirali, se vam lahko v skladu s predpisi EU v tujini pridružijo družinski člani. Na tej strani boste našli informacije o tem, kako lahko družinski člani (razen zakonskega partnerja in otrok) prebivajo z vami kot vzdrževani družinski člani.

Opozorilo

Za državljane EU, ki ne živijo v drugi državi EU, veljajo samo nacionalni predpisi.

Prebivanje v tujini do 3 mesecev

Sorodniki, ki so državljani EU, morajo imeti samo veljavno nacionalno osebno izkaznico ali potni list.

Če niso državljani EU, potrebujejo veljaven potni list in včasih tudi vstopni vizum (odvisno, iz katere države prihajajo).

Več o pogojih za pridobitev vizuma in izjemah.

Opozorilo

Pred odhodom v tujino na diplomatsko-konzularnem predstavništvu države, v katero odhajate, preverite, ali družinski člani, ki niso državljani EU, potrebujejo vstopni vizum in koliko časa traja postopek.

Nacionalna osebna izkaznica vedno pri roki

V številnih državah EU morate nacionalno osebno izkaznico ali potni list imeti vedno pri sebi.

Če teh osebnih dokumentov nimate pri sebi, vas lahko oglobijo ali začasno pridržijo, vendar vas samo zaradi tega ne morejo prisilno vrniti v domovino.

Preverite, ali morate v državi gostiteljici imeti osebne dokumente pri sebi:

Izberite državo

Prijava prihoda

V nekaterih državah EU se morate v razumnem roku po prihodu v državo prijaviti pri pristojnih organih. Če tega ne storite, vam lahko izrečejo kazen, na primer globo.

Prebivanje v tujini, daljše od 3 mesecev

Vaši družinski člani imajo pravico, da kot vzdrževani družinski člani prebivajo z vami več kot 3 mesece.

Sorodniki lahko prebivajo z vami, kadar:

  • so resno bolni in jih morate osebno negovati ali
  • jih preživljate.

Partner lahko prebiva z vami, če je vajino razmerje dolgotrajno.

Organi v državi gostiteljici bodo vsak primer obravnavali posebej in pri tem upoštevali osebne okoliščine in lokalne pogoje.

Zakonodaja EU vašemu partnerju ali vzdrževanim sorodnikom jamči:

  • da bodo organi države EU obravnavali njihovo prošnjo za prebivanje z vami,
  • da bodo čim prej prejeli pisno odločbo,
  • da se lahko pritožijo, če bo prošnja zavrnjena. V odločbi morajo biti navedeni razlogi za zavrnitev, posledice za vašega partnerja ali sorodnike ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Za delavce

Če delate v drugi državi, denimo ste zaposleni, samozaposleni ali bili tja napoteni na delo, bodo pristojni organi to upoštevali pri presoji, ali vašemu partnerju oziroma sorodnikom dovoliti prebivanje.

Za upokojence in študente

Upokojenci in študenti morajo dokazati, da imajo (zase in sorodnike):

  • zadostna sredstva za preživljanje in da ne potrebujejo denarne socialne pomoči,
  • ustrezno zdravstveno zavarovanje v državi gostiteljici.

Nacionalni organi ne smejo zahtevati, da je dohodek višji od zneska, pri katerem bi bila vaša družina upravičena do osnovne denarne socialne pomoči.

Prijava prebivanja

Vaši sorodniki ali partner morajo vložiti prošnjo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja ali dovoljenja za prebivanje pri ustreznih organih (pogosto upravni enoti ali pristojni policijski postaji) v treh mesecih po prihodu.

Zapustitev države in izgon

Vaši sorodniki lahko prebivajo z vami v državi gostiteljici, dokler izpolnjujejo pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujejo več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustijo državo.

V izjemnih primerih jim lahko pristojni organi v državi prebivanja izrečejo ukrep izgona, če lahko dokažejo, da predstavljajo resno nevarnost za javni red ali varnost države.

Prejeti morajo pisno odločbo o izgonu ali zahtevek, da zapustijo državo, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon ter način in rok pritožbe.

Stalno prebivanje

Vaši sorodniki ali partner lahko pridobijo samodejno pravico do stalnega prebivanja, če so v državi gostiteljici zakonito in neprekinjeno prebivali pet zaporednih let.

Ostanejo lahko torej tako dolgo, kot želijo, tudi če so brezposelni ali če potrebujejo socialno pomoč. Pripadajo jim enake pravice in ugodnosti kot državljanom te države.

Pravico do stalnega prebivanja lahko izgubijo, če živijo zunaj zadevne države več kot dve zaporedni leti.

Več informacij:

Smrt

Če delavec (ali samozaposleni) na delu v drugi državi EU umre, preden izpolni pogoj za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, njegovi sorodniki oziroma partner, ki so v času smrti živeli z delavcem kot družinski člani, pridobijo pravico do stalnega prebivanja v primeru:

  • da je bila smrt delavca posledica nezgode pri delu ali poklicne bolezni ali
  • da je delavec v času smrti v državi prebival neprekinjeno že vsaj dve leti.

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: