Nazadnje pregledano: 27/05/2019

Mobilno gostovanje v EU

Pravila EU o gostovanju kot doma določajo, da vam pri uporabi mobilnega telefona zunaj domače države v kateri koli državi EU ni treba plačati dodatnih stroškov gostovanja. Ta pravila veljajo za klice (na mobilne in stacionarne telefone), pošiljanje sporočil SMS in za prenos podatkov v tujini. Ta pravila tudi veljajo za dohodne klice in sporočila med gostovanjem, če oseba, ki ste jo poklicali, uporablja drugega ponudnika storitev.

Kadar potujete v EU, za uporabo teh storitev plačate enako ceno, kot bi jo plačali doma. Vaš operater vam enostavno zaračuna oziroma odšteje storitve gostovanja iz količine domačega tarifnega načrta/paketa.

Praktični primer

Ni dodatnih stroškov za dohodne in odhodne klice med gostovanjem

Michael živi na Irskem, z mobilnim operaterjem je sklenil pogodbo, ki vključuje gostovanje. Zaradi pravil EU o gostovanju kot doma mu ni treba skrbeti, da bo plačal dodatne stroške za klice na številke v EU, ki jih opravi med poslovnim potovanjem v Španiji. Osebe, ki Michaela pokličejo iz Irske, bodo klic plačale po domači ceni. Če Michael pokliče lokalno špansko številko, svojo družino na Irskem ali v drugi državi EU, bodo klici zaračunani po domačih cenah, ki veljajo za notranje klice na Irskem.

Pogoji

Možnost gostovanja kot doma je namenjena ljudem, ki občasno potujejo zunaj države, v kateri živijo, ali v kateri delajo oziroma študirajo. Ni namenjena stalnemu gostovanju. Če več časa preživite doma kot v tujini ali več uporabljate mobilni telefon doma kot v tujini, lahko prosto gostujete po domačih cenah, kadar potujete v EU. To se šteje za „pošteno uporabo storitev gostovanja".

Če svoj mobilni telefon stalno uporabljate v tujini, vam lahko mobilni operater zaračuna uporabo storitev gostovanja. Za te stroške veljajo omejitve (glej spodaj politiko poštene uporabe).

Pri prestopu meje v EU boste prejeli sporočilo vašega mobilnega operaterja o stroških gostovanja in o politiki poštene uporabe.

Politika poštene uporabe

Mobilni operaterji lahko uporabijo t. i. politiko poštene uporabe in tako zagotovijo, da imajo vsi uporabniki gostovanja pri potovanju v EU dostop in koristi od gostovanja kot doma (tj. regulirane storitve gostovanja po domači ceni). Mobilni operaterji lahko uporabijo pravične, razumne in sorazmerne nadzorne mehanizme, da preprečijo zlorabo teh pravil.

Politika poštene uporabe in omejitve prenosa podatkov

Pri gostovanju kot doma ni količinskih omejitev za klice in sporočila SMS, vendar veljajo pravila in omejitve za uporabo podatkov po domači ceni glede na vrsto pogodbe, ki ste jo sklenili.

V nekaterih primerih (glej spodaj) boste morebiti pri nerazumno veliki količini podatkovnega gostovanja po domači ceni morali plačati pribitek za podatkovno gostovanje, ki bo enak veleprodajni (ki velja po vsej EU) cenovni kapici za prenos podatkov (4,5 evra/GB podatkov leta 2019 + DDV).Domači operater za uporabo storitev podatkovnega gostovanja plača tujemu operaterju največ to veleprodajno ceno gostovanja.

Omejitve prenosa podatkov – predplačniške kartice

Uporabniki predplačniških kartic (kar pomeni, da za uporabo mobilnega telefona plačajo vnaprej) lahko gostujejo po domačih cenah. Vendar pa lahko ponudnik mobilnih storitev uporabi omejitev gostovanja kot doma za storitve prenosa podatkov, če uporabnik plača na enoto in je domača cena na enoto za podatke nižja od 4,5 evra na GB .

Če mobilni operater uporabi količinsko omejitev gostovanja kot doma za prenos podatkov, mora biti ta omejitev najmanj količina, ki se izračuna tako, da se dobroimetje na predplačniški kartici deli s 4,5 evra, čim uporabnik začne uporabljati storitve podatkovnega gostovanja. Uporabnik ima na voljo količino podatkovnega gostovanja, ki jo je plačal vnaprej. Dobroimetje lahko dokupi med gostovanjem v tujini.

Praktični primer

Gostovanje s predplačniško kartico – omejitve prenosa podatkov

Jana živi na Slovaškem in ima predplačniško kartico z 20 evri dobroimetja (vključno z DDV) na mobilnem telefonu, ki vključuje klice, sporočila SMS in podatkovne storitve. Ko gre na počitnice v Španijo, ima še 12 evrov dobroimetja (brez DDV) na kartici. To pomeni, da ima med počitnikovanjem v Španiji na voljo količino podatkov, ki je enaka vrednosti preostalega dobroimetja na predplačniški kartici. Na voljo ima najmanj 2,6 GB podatkov gostovanja (12 evrov/4,5 evra = 2,6).

Omejitve prenosa podatkov – nacionalni paketi z omejenim prenosom podatkov

Če ima uporabnik v domačem paketu določeno količino podatkov, je ta količina na voljo tudi pri gostovanju kot doma brez dodatnih stroškov. To pomeni, da se uporaba med gostovanjem omeji s količino domačega paketa.

Če pa ima uporabnik zelo poceni prenos mobilnih podatkov na enoto (manj kot 2,25 evra/GB leta 2019), lahko operater za prenos podatkov pri gostovanju uporabi omejitev poštene uporabe, ki je manjša od količine domačega paketa. Omejitev se izračuna na podlagi maloprodajne cene za domači mobilni paket kot v primeru neomejenih podatkov (glej spodaj). Operater mora uporabnika vnaprej obvestiti o tej omejitvi in ga opozoriti, ko je ta mejna vrednost dosežena. Uporabnik lahko nadaljuje z gostovanjem, vendar bo operater zaračunal pribitek. Ta pribitek bo veleprodajna cenovna kapica za gostovanje = 4,5 evra/GB + DDV leta 2019. Cenovna kapica se bo po letu 2019 še znižala.

Omejitve prenosa podatkov – nacionalni paketi z neomejenim prenosom podatkov

Uporabnikom s pogodbo, po kateri plačajo fiksno mesečno pristojbino in ki vsebuje paketne storitve z neomejenim prenosom podatkov, mora mobilni operater zagotoviti večjo količino podatkov za prenos po domačih cenah. Točna količina bo odvisna od cene, ki jo uporabnik plača za mobilni paket. Vrednost podatkov za prenos v gostovanju mora biti najmanj dvakratna količini, ki se izračuna tako, da se cena mobilnega paketa (brez DDV) deli z veleprodajno cenovno kapico za gostovanje ( 4,5 evra leta 2019).

Na primer: uporabnik plača 40 evrov (brez DDV) za mobilni paket z neomejeno količino klicev, sporočil SMS in podatkov. Pri gostovanju po domačih cenah v EU dobi neomejeno količino klicev in sporočil SMS ter najmanj 17,7 GB podatkov (2x(40 evrov/ 4,5 evra) =17,7).

Operater mora uporabnika obvestiti o količini podatkov pri gostovanju kot doma. Če uporabnik med gostovanjem preseže to količino, bo pribitek veleprodajna cenovna kapica za gostovanje = 4,5 evra/GB + DDV leta 2019. Cenovna kapica se bo po letu 2019 še znižala.

Druge pogodbe

Operaterji lahko ponudijo pogodbe brez storitev gostovanja ali alternativne pogodbe s storitvami gostovanja s tarifami, za katere ne veljajo pravila gostovanja kot doma (če denimo gostujete zunaj EU), vendar mora te možnosti posebej izbrati uporabnik. Ker lahko mobilni operaterji zaračunajo nižje cene, morajo uporabniki pri različnih ponudnikih poiskati najboljšo ponudbo, ki ustreza njihovim posebnim potrebam.

Politika poštene uporabe – spremljanje

V okviru politike poštene uporabe lahko operater spremlja in preverja uporabo gostovanja v 4-mesečnem obdobju. Če uporabnik v tem času porabi več časa za gostovanje v tujini kot za domačo uporabo in uporaba storitev gostovanja presega domačo uporabo , lahko operater od uporabnika zahteva pojasnilo. To lahko uporabnik stori v 14 dneh. Če še naprej porabi več časa za gostovanje v tujini kot za domačo uporabo in uporaba storitev gostovanja še naprej presega domačo uporabo, lahko operater začne uporabljati pribitek za uporabo storitev gostovanja. Pribitki (brez DDV) so omejeni, in sicer:

Omejitve za prenos podatkov se bodo vsako leto 1. januarja postopno zmanjševale, in sicer: 3,5 evra, 3 evre do 2,5 evra leta 2022. Po letu 2019 se lahko kapica spremeni po opravljenem pregledu veleprodajnih trgov gostovanja leta 2019.

Politika poštene uporabe – čezmejni delavci

Če v eni državi EU prebivate, v drugi pa delate, lahko izberete mobilnega operaterja v eni ali drugi državi in gostujete po novem načelu kot doma s kartico SIM iz države, v kateri prebivate, ali države, v kateri delate. Politika poštene uporabe gostovanja kot doma se uporablja: če se najmanj enkrat dnevno prijavite v omrežje domačega operaterja, se bo to štelo za dnevno prisotnost v državi, v kateri imate pogodbo (tudi če isti dan potujete v tujino).

Klici v drugo državo iz domače države

Pravila EU tudi omejujejo znesek, ki vam ga lahko zaračuna operater, kadar kličete ali pošljete SMS v drugo državo EU iz domače države. Operater vam tako lahko zaračuna največ 0,19 evra (+ DDV) na minuto klica in največ 0,06 evra (+ DDV) na SMS v drugo državo EU.

Ne pozabite: kadar kličete ali pošljete SMS v drugo državo EU med gostovanjem v EU, boste klic plačali po domači ceni v matični državi.

Gostovanje zunaj EU

Gostovanje (zlasti podatkovno gostovanje) zunaj EU je lahko drago, zato pri svojem operaterju preverite ceno gostovanja zunaj EU preden odpotujete, da se izognete visokim stroškom gostovanja.

Gostovanje pri potovanju z ladjo ali letalom

Kadar potujete z ladjo ali letalom v EU, lahko gostujete po domačih cenah, če ste povezani s prizemnim mobilnim omrežjem. Če so mobilne storitve zagotovljene prek satelitskih sistemov, se načelo gostovanja kot doma ne uporablja več in vam lahko zaračunajo neregulirane storitve gostovanja (ni cenovne kapice).

Varstvo osebnih podatkov

Operater mora upoštevati relevantna pravila glede varstva osebnih podatkov in lahko uporabi vaše podatke (ki jih že ima za namene izdaje računa) samo za preverjanje in primerjavo vaše uporabe gostovanja z domačo porabo.

Ko se zalomi – pravice potrošnika

Če menite, da ponudnik storitev ni spoštoval pravil gostovanja kot doma in vam je med potovanjem v EU zaračunal storitve gostovanja, se obrnite na operaterja in uporabite pritožbeni postopek za ugovor dodatnim stroškom.

Če niste zadovoljni z odgovorom operaterja, se lahko obrnete na zadevni nacionalni regulativni organ, običajno nacionalni regulativni organ za telekomunikacije, ki bo razrešil zadevo.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Javna posvetovanja

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: