Nazadnje pregledano: 02/07/2020

Gostovanje: uporaba mobilnega telefona v EU

Ali ima brexit posledice za vas?

Kadar potujete zunaj matične države v drugo državo EU, vam ni treba plačati dodatnih pristojbin za uporabo mobilnega telefona. Temu rečemo gostovanje ali gostovanje kot doma. Vaši klici (v mobilno in stacionarno omrežje), besedilna sporočila (SMS) in podatkovne storitve se zaračunajo po domačih stopnjah, tj. po enaki ceni za klice, besedilna sporočila in podatke kot v domači državi.

Enako pravilo se uporablja tudi za klice ali besedilna sporočila, ki jih prejmete med bivanjem v tujini – za prejem klicev ali besedilnih sporočil med gostovanjem vam ne bodo zaračunali več, tudi če oseba, ki vas je poklicala, uporablja drugega ponudnika storitev.

Praktični primer

Ni dodatnih stroškov za dohodne in odhodne klice med gostovanjem

Michael živi na Irskem in ima sklenjeno pogodbo z irskim mobilnim operaterjem, pri katerem plača 0,10 € na minuto klica in 0,05 za sporočilo SMS znotraj Irske. Ni mu treba skrbeti, da bo med poslovnim potovanjem v Španiji plačal več za dohodne in odhodne klice na številke EU.

Osebe, ki Michaela pokličejo iz Irske, bodo klic plačale po običajni domači ceni. Če Michael pokliče lokalno špansko številko, svojo družino na Irskem ali osebo v drugi državi EU, bodo klici zaračunani po domačih cenah, in sicer 0,10 € na minuto. Cena besedilnih sporočil znotraj Španije, na Irsko ali v drugo državo EU bo 0,05 € - tako kot doma.

Kaj je gostovanje

Gostovanje kot doma je namenjeno ljudem, ki uporabljajo mobilni telefon, kadar občasno potujejo zunaj države, v kateri živijo oziroma s katero imajo stalno povezavo, tj. v kateri delajo ali študirajo. Gostujete, kadar več časa preživite doma kot v tujini ali pogosteje uporabljate mobilni telefon doma kot v tujini. Zato vam bodo klice, besedilna sporočila in uporabo podatkov v EU zaračunali po domačih cenah. To se šteje za „pošteno uporabo storitev gostovanja".

Pri prestopu meje v EU morate prejeti sporočilo vašega mobilnega operaterja o stroških gostovanja in o politiki poštene uporabe.

Opozorilo

Če stalno uporabljate svoj mobilni telefon v tujini, denimo če se preselite v tujino in še vedno uporabljate SIM kartico iz domače države, vam lahko mobilni operater zaračuna dodatne stroške gostovanja. Vendar so ti stroški omejeni v skladu s politiko poštene uporabe.

Politika poštene uporabe – ali je uporaba podatkov omejena

Mobilni operaterji lahko uporabijo t. i. politiko poštene uporabe in tako zagotovijo, da imajo vsi uporabniki gostovanja pri potovanju v EU dostop in koristi od gostovanja kot doma (tj. storitve gostovanja po domači ceni). To pomeni, da lahko vaš mobilni operater uporabi pravične, razumne in sorazmerne nadzorne mehanizme za preprečevanje zlorabe.

Med gostovanjem količina klicev in besedilnih sporočil (SMS) ni omejena. Vsi klici ali besedilna sporočila, ki niso vključeni v vašo pogodbo, se zaračunajo po enaki stopnji kot v domači državi. Vendar pa veljajo pravila in omejitve glede podatkov, ki se zaračunajo po domačih cenah. Te omejitve so odvisne od vrste pogodbe.

V nekaterih primerih (glej spodaj) boste morebiti morali plačati pribitek za podatkovno gostovanje, ki bo enak veleprodajni (ki velja po vsej EU) cenovni kapici za prenos podatkov (3,50 /GB podatkov leta 2020 + DDV).

Imam predplačniško kartico

Uporabniki predplačniških kartic (kar pomeni, da za uporabo mobilnega telefona plačajo vnaprej) lahko svoj telefon uporabljajo v drugih državah EU brez dodatnih stroškov. Če plačujete na enoto in je domača cena na enoto manj kot 3,50 € na GB, lahko mobilni operater uporabi omejitev prenosa podatkov med gostovanjem.

Če mobilni operater uporabi količinsko omejitev podatkov, mora biti ta omejitev najmanj količina, ki se izračuna tako, da se dobroimetje na predplačniški kartici deli s 3,50 €, čim uporabnik začne uporabljati storitve podatkovnega gostovanja. Uporabnik ima na voljo količino podatkovnega gostovanja, ki jo je plačal vnaprej. Dobroimetje lahko dokupi med potovanjem.

Praktični primer

Gostovanje s predplačniško kartico – omejitve prenosa podatkov

Jana živi na Slovaškem in ima predplačniško kartico z 20 € dobroimetja (vključno z DDV) na mobilnem telefonu, ki vključuje klice, sporočila SMS in podatkovne storitve. Ko gre na počitnice v Španijo, ima še 12 € dobroimetja (brez DDV) na kartici. To pomeni, da ima med počitnikovanjem v Španiji na voljo količino podatkov, ki je enaka vrednosti preostalega dobroimetja na predplačniški kartici. Na voljo ima najmanj 3,4 GB podatkov gostovanja (12/ 3,50 = 3,4).

Moja pogodba vključuje omejeno količino podatkov

Če vaša pogodba za mobilni telefon določa omejeno količino podatkov, lahko to količino med potovanjem v EU uporabite brez dodatnih stroškov. Količina podatkov, ki jo določa pogodba, je vaša omejitev pri gostovanju.

Če pa imate zelo poceni prenos mobilnih podatkov na enoto (manj kot 1,75 /GB leta 2020), lahko operater za prenos podatkov pri gostovanju uporabi omejitev poštene uporabe. Ta omejitev je lahko manjša od količine domačega paketa.

Omejitev temelji na ceni iz vaše domače pogodbe za mobilno telefonijo. Operater vas mora vnaprej obvestiti o tej omejitvi in opozoriti, ko je ta mejna vrednost dosežena. Z gostovanjem podatkov lahko nadaljujete, ko ste dosegli omejitev, vendar vam bo operater zaračunal več. Ta pribitek bo omejen na veleprodajno cenovno kapico za gostovanje = 3,50 /GB + DDV leta 2020.

Moja pogodba vključuje neomejeno količino podatkov

Če imate pogodbo, po kateri plačate fiksno mesečno pristojbino in ki vsebuje paketne storitve z neomejenim prenosom podatkov, mora mobilni operater zagotoviti večjo količino podatkov za prenos. Točna količina bo odvisna od tega, koliko plačate za mobilni paket. Vendar mora biti količina podatkov najmanj dvakratna količini, ki se izračuna tako, da se cena mobilnega paketa (brez DDV) deli z veleprodajno cenovno kapico za gostovanje (3,50 leta 2020).

Vaš operater vas mora obvestiti o količini podatkov, ki jo lahko prenesete med gostovanjem. Če to količino med gostovanjem presežete, vam bo zaračunal več. Vendar bo ta pribitek omejen na veleprodajno cenovno kapico 3,50 /GB + DDV leta 2020.

Praktični primer

Pogodba za neomejeno količino podatkov – količina za gostovanje

Paulina plačuje v Luksemburgu 40 € (brez DDV) za mobilni paket, ki vsebuje neomejeno količino klicev, besedilnih sporočil (SMS) in podatkov. Med počitnicami v Italiji ima na voljo neomejeno količino klicev in sporočil SMS ter najmanj 22,8 GB podatkov (2x(40 €/3,50 ) =22,8).

Druge pogodbe

Operaterji lahko ponudijo pogodbe brez storitev gostovanja ali alternativne pogodbe s storitvami gostovanja s tarifami, za katere ne veljajo pravila EU (če denimo gostujete zunaj EU). Vendar mora tako možnost posebej izbrati uporabnik.

Nadzorovanje uporabe gostovanja

V okviru politike poštene uporabe lahko operater spremlja in preverja uporabo gostovanja v 4-mesečnem obdobju. Če ste v tem času porabili več časa za gostovanje v tujini kot za domačo uporabo IN uporaba storitev gostovanja presega domačo uporabo, lahko operater od vas zahteva pojasnilo. To boste morali storiti v 14 dneh.

Če še naprej porabite več časa za gostovanje v tujini kot za domačo uporabo in vaša uporaba storitev gostovanja še naprej presega domačo uporabo, lahko operater začne uporabljati pribitek za uporabo storitev gostovanja. Pribitki (brez DDV) so omejeni na:

Gostovanje za čezmejne delavce

Če v eni državi EU prebivate, v drugi pa delate, lahko izberete mobilnega operaterja v eni ali drugi državi in gostujete s SIM kartico bodisi iz države, v kateri prebivate, ali države, v kateri delate. Politika poštene uporabe zagotavlja: dokler se najmanj enkrat dnevno prijavite v omrežje domačega operaterja, se bo to štelo za dnevno prisotnost v državi, v kateri imate pogodbo (tudi če isti dan potujete v tujino).

Ali lahko gostujem med potovanjem z ladjo ali letalom

Pri potovanju z ladjo ali letalom vam za uporabo mobilnega telefona ne smejo zaračunati več, če ste povezani s prizemnim mobilnim omrežjem. Če so mobilne storitve zagotovljene prek satelitskih sistemov, se pravila EU ne uporabljajo več in vam lahko zaračunajo neregulirane storitve gostovanja (ni cenovne kapice).

Gostovanje zunaj EU

Stroški gostovanja (zlasti prenosa podatkov) zunaj EU so lahko zelo visoki. Da bi se izognili visokim računom, pred potovanjem pri svojem mobilnem operaterju preverite stroške gostovanja zunaj EU.

Ko se zalomi – pravice potrošnika

Če menite, da ponudnik storitev ni spoštoval vaših pravic, se obrnite na operaterja in uporabite zadevni pritožbeni postopek.

Če niste zadovoljni z odgovorom operaterja, se lahko obrnete na zadevni nacionalni regulativni organen, običajno nacionalni regulativni organ za telekomunikacije, ki bo obravnaval vašo zadevo.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: