Nazadnje pregledano: 16/12/2022

Gostovanje: uporaba mobilnega telefona v EU

Kadar potujete zunaj matične države v drugo državo EU, vam ni treba plačati dodatnih pristojbin za uporabo mobilnega telefona. Temu rečemo gostovanje ali gostovanje kot doma. Vaši klici (v mobilno in stacionarno omrežje), besedilna sporočila (SMS) in podatkovne storitve (brskanje po spletu, pretakanje glasbe in videoposnetkov itd.) se zaračunajo po domačih stopnjah, tj. po enaki ceni za klice, besedilna sporočila in podatke kot v domači državi.

Enako pravilo se uporablja tudi za klice ali besedilna sporočila, ki jih prejmete med bivanjem v tujini – za prejem klicev ali besedilnih sporočil med gostovanjem vam ne bodo zaračunali več, tudi če oseba, ki vas je poklicala, uporablja drugega ponudnika storitev.

Praktični primer

Ni dodatnih stroškov za dohodne in odhodne klice med gostovanjem

Michael živi na Irskem in ima sklenjeno pogodbo z irskim mobilnim operaterjem, pri katerem plača 0,10 evra na minuto klica in 0,05 za sporočilo SMS znotraj Irske. Ni mu treba skrbeti, da bo med poslovnim potovanjem v Španiji plačal več za dohodne in odhodne klice na številke EU.

Osebe, ki Michaela pokličejo iz Irske, bodo klic plačale po običajni domači ceni. Če Michael pokliče lokalno špansko številko, svojo družino na Irskem ali osebo v drugi državi EU, bodo klici zaračunani po domačih cenah, in sicer 0,10 evra na minuto. Cena besedilnih sporočil znotraj Španije, na Irsko ali v drugo državo EU bo 0,05 evra – tako kot doma.

Kaj je gostovanje

Gostovanje kot doma je namenjeno ljudem, ki uporabljajo mobilni telefon, kadar občasno potujejo zunaj države, v kateri živijo oziroma s katero imajo stalno povezavo, tj. v kateri delajo ali študirajo. Gostujete, kadar več časa preživite doma kot v tujini ali pogosteje uporabljate mobilni telefon doma kot v tujini. Zato vam bodo klice, besedilna sporočila in uporabo podatkov v EU zaračunali po domačih cenah. To se šteje za „pošteno uporabo storitev gostovanja“.

Pri prestopu meje v EU morate prejeti sporočilo vašega mobilnega operaterja o stroških gostovanja in o politiki poštene uporabe.

Opozorilo

Če stalno uporabljate svoj mobilni telefon v tujini, denimo če se preselite v tujino in še vedno uporabljate SIM kartico iz domače države, vam lahko mobilni operater zaračuna dodatne stroške gostovanja. Vendar so ti stroški omejeni v skladu s politiko poštene uporabe.

Politika poštene uporabe – ali je uporaba podatkov omejena

Mobilni operaterji lahko uporabijo t. i. politiko poštene uporabe in tako zagotovijo, da imajo vsi uporabniki gostovanja pri potovanju v EU dostop in koristi od gostovanja kot doma (tj. storitve gostovanja po domači ceni). To pomeni, da lahko vaš mobilni operater uporabi pravične, razumne in sorazmerne nadzorne mehanizme za preprečevanje zlorabe.

Med gostovanjem količina klicev in besedilnih sporočil (SMS) ni omejena. Vsi klici ali besedilna sporočila, ki niso vključeni v vašo pogodbo, se zaračunajo po enaki stopnji kot v domači državi. Vendar pa veljajo pravila in omejitve glede podatkov, ki se zaračunajo po domačih cenah. Te omejitve so odvisne od vrste pogodbe.

V nekaterih primerih (gl. spodaj) boste morebiti morali plačati pribitek za podatkovno gostovanje, ki bo enak veleprodajni cenovni kapici za prenos podatkov, ki velja po vsej EU. Ta v letu 2022 znaša 2 evra/GB podatkov + DDV, sčasoma pa se bo zmanjšal. Od leta 2027 naprej bo pribitek omejen na 1 evro/GB + DDV.

Imam predplačniško kartico

Uporabniki predplačniških kartic (kar pomeni, da za uporabo mobilnega telefona plačajo vnaprej) lahko svoj telefon uporabljajo v drugih državah EU brez dodatnih stroškov. Če plačujete na enoto in je domača cena na enoto manj kot 2 evra na GB, lahko mobilni operater omeji prenos podatkov med gostovanjem.

Če mobilni operater določi količinsko omejitev podatkov, mora biti omejitev najmanj enaka vrednosti, ki se izračuna tako, da se znesek dobroimetja, ki ga imate ob začetku podatkovnega gostovanja na svoji predplačniški kartici, deli z 2 evroma. Uporabnik ima na voljo količino podatkovnega gostovanja, ki jo je plačal vnaprej. Dobroimetje lahko dokupi med potovanjem.

Praktični primer

Gostovanje s predplačniško kartico – omejitve prenosa podatkov

Jana živi na Slovaškem in ima za mobilni telefon predplačniško kartico s 15 evri dobroimetja (vključno z DDV) za klice, sporočila SMS in podatkovne storitve. Ko gre na počitnice v Španijo, ima še 12 evrov dobroimetja (brez DDV) na kartici. To pomeni, da ima med počitnikovanjem v Španiji na voljo količino podatkov, ki je enaka vrednosti preostalega dobroimetja na predplačniški kartici. Na voljo ima najmanj 6 GB podatkov gostovanja (12 evrov/2 evra = 6).

Moja pogodba vključuje omejeno količino podatkov

Če vaša pogodba za mobilni telefon določa omejeno količino podatkov, lahko to količino med potovanjem v EU uporabite brez dodatnih stroškov. Količina podatkov, ki jo določa pogodba, je vaša omejitev pri gostovanju.

Če pa imate zelo poceni prenos mobilnih podatkov na enoto (manj kot 1 evro/GB leta 2022 in se bo sčasoma še pocenil), lahko operater za prenos podatkov pri gostovanju uporabi omejitev, ki temelji na politiki poštene uporabe. Ta omejitev je lahko manjša od količine domačega paketa.

Omejitev temelji na ceni iz vaše domače pogodbe za mobilno telefonijo. Operater vas mora vnaprej obvestiti o tej omejitvi in opozoriti, ko je ta mejna vrednost dosežena. Z gostovanjem podatkov lahko nadaljujete, ko ste dosegli omejitev, vendar vam bo operater zaračunal več. Vendar bo ta pribitek omejen na veleprodajno cenovno kapico (2 evra/GB + DDV leta 2022).

Moja pogodba vključuje neomejeno količino podatkov

Če imate pogodbo, po kateri plačate fiksno mesečno pristojbino in ki vsebuje paketne storitve z neomejenim prenosom podatkov, mora mobilni operater zagotoviti večjo količino podatkov za prenos. Točna količina bo odvisna od tega, koliko plačate za mobilni paket. Vendar mora količina podatkov ustrezati najmanj dvakratniku količine, ki se izračuna tako, da se cena mobilnega paketa (brez DDV) deli z veleprodajno cenovno kapico za gostovanje (2 evra + DDV leta 2022).

Vaš operater vas mora obvestiti o količini podatkov, ki jo lahko prenesete med gostovanjem. Če to količino med gostovanjem presežete, vam bo zaračunal več. Vendar bo ta pribitek omejen na veleprodajno cenovno kapico (2 evra/GB + DDV leta 2022).

Praktični primer

Pogodba za neomejeno količino podatkov – količina za gostovanje

Paulina plačuje v Luksemburgu 40 evrov (brez DDV) za mobilni paket, ki vsebuje neomejeno količino klicev, besedilnih sporočil (SMS) in podatkov. Med počitnicami v Italiji ima na voljo neomejeno količino klicev in sporočil SMS ter najmanj 40 GB podatkov (2x(40 evrov/2 evra) = 40).

Druge pogodbe

Operaterji lahko ponudijo pogodbe brez storitev gostovanja ali alternativne pogodbe s storitvami gostovanja s tarifami, za katere ne veljajo pravila EU (če denimo gostujete zunaj EU). Vendar mora tako možnost posebej izbrati uporabnik.

Nadzorovanje uporabe gostovanja

V okviru politike poštene uporabe lahko operater spremlja in preverja uporabo gostovanja v 4-mesečnem obdobju. Če ste v tem času porabili več časa za gostovanje v tujini kot za domačo uporabo IN uporaba storitev gostovanja presega domačo uporabo, lahko operater od vas zahteva pojasnilo. To boste morali storiti v 14 dneh.

Če še naprej porabite več časa za gostovanje v tujini kot za domačo uporabo in vaša uporaba storitev gostovanja še naprej presega domačo uporabo, lahko operater začne uporabljati pribitek za uporabo storitev gostovanja. Pribitki (brez DDV) so omejeni na:

Gostovanje za čezmejne delavce

Če v eni državi EU prebivate, v drugi pa delate, lahko izberete mobilnega operaterja v eni ali drugi državi in gostujete s SIM kartico bodisi iz države, v kateri prebivate, ali države, v kateri delate. Politika poštene uporabe zagotavlja: dokler se najmanj enkrat dnevno prijavite v omrežje domačega operaterja, se bo to štelo za dnevno prisotnost v državi, v kateri imate pogodbo (tudi če isti dan potujete v tujino).

Ali lahko gostujem med potovanjem z ladjo ali letalom

Da, vendar bodite previdni. Pri potovanju z ladjo ali letalom vam za uporabo mobilnega telefona ne smejo zaračunati več, če ste povezani s prizemnim mobilnim omrežjem, na primer v pristanišču, na reki ali na letališču. Če pa so mobilne storitve zagotovljene prek satelitskih sistemov, se pravila EU ne uporabljajo več in vam lahko zaračunajo neregulirane storitve gostovanja (ni cenovne kapice). Da bi se izognili dodatnim stroškom, med vožnjo na svoji napravi izključite gostovanje ali vključite način letenja.

Gostovanje zunaj EU

Režim gostovanja kot doma je na voljo tudi v državah Evropskega gospodarskega prostora: na Islandiji, v Lihtenštajnu in na Norveškem. Države zunaj EU/EGP v režim gostovanja kot doma niso vključene, vendar ga številni operaterji ponujajo tudi v državah EU/EGP.

Stroški gostovanja (zlasti prenosa podatkov) zunaj EU/EGP so lahko zelo visoki. Da bi se izognili visokim računom, pred potovanjem pri svojem mobilnem operaterju preverite stroške gostovanja zunaj EU/EGP.

Ko se zalomi – pravice potrošnika

Če menite, da ponudnik storitev ni spoštoval vaših pravic, se obrnite na operaterja in uporabite zadevni pritožbeni postopek.

Če niste zadovoljni z odgovorom operaterja, se lahko obrnete na zadevni nacionalni regulativni organ en Odpri na zunanji povezavi, običajno nacionalni regulativni organ za telekomunikacije, ki bo obravnaval vaš primer.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: