Nazadnje pregledano: 06/05/2022

Starševska skrb

Starša sta odgovorna za otrokovo vzgojo, šolanje in premoženje. Pravico imata tudi, da sta otrokova zakonita zastopnika.

V vseh državah EU se starševska skrb samodejno prizna materi otroka in z njo poročenemu očetu otroka. Navadno starša skupaj izvršujeta starševsko skrb.

Starševske pravice in dolžnosti neporočenega očeta otroka države urejajo različno.

Predpisi o starševski skrbi po državah:

Izberite državo:

 • Avstrijaatsl
 • Belgijabesl
 • Bolgarijabgsl
 • Hrvaškacrsl
 • Cipercysl
 • Češkaczsl
 • Danskadken
 • Estonijaeesl
 • Finskafisl
 • Francijafrsl
 • Nemčijadesl
 • Grčijagrsl
 • Madžarskahusl
 • Irskaiesl
 • Italijaitsl
 • Latvijalvsl
 • Litvaltsl
 • Luksemburglusl
 • Maltamtsl
 • Nizozemskanlsl
 • Poljskaplsl
 • Portugalskaptsl
 • Romunijarosl
 • Slovaškasksl
 • Slovenijasisl
 • Španijaessl
 • Švedskasesl

Dodelitev otroka in pravica do stikov

Vsaka država s svojimi predpisi ureja dodelitev otroka v varstvo in vzgojo ter pravico do stikov. Nacionalni predpisi določajo:

Toda vse države EU priznavajo pravico otroka do osebnega odnosa in stikov z obema staršema, tudi kadar starša živita v različnih državah.

Kadar se starša ločita oziroma razvežeta, je treba določiti, ali bo otrok živel samo pri enem od njiju ali izmenično pri obeh. O tem se lahko starša sporazumno dogovorita.

Sodišče odloča o vzgoji in varstvu otroka ter stikih otroka s staršema

Če se starša ne moreta sporazumeti o dodelitvi otroka in stikih, bo o tem verjetno odločalo sodišče.

Če starša ne živita v isti državi, o pravicah in dolžnostih staršev do otroka odloča sodišče v državi otrokovega prebivališča.

Če se starša o tem izrecno dogovorita, lahko sodišče, ki vodi postopek razveze, odloči tudi o pravicah in dolžnostih razvezanih staršev.

Pri odločanju o dodelitvi otroka v varstvo in vzgojo, stikih otroka s staršema in prebivališču otroka sodišče upošteva otrokove koristi.

Priznavanje in izvrševanje sodne odločbe

Odločitev sodišča države EU o starševski skrbi priznavajo vse druge države EU brez kakršnegakoli dodatnega postopka.

Izvrševanje odločitve je urejeno s standardnim postopkom.

Informacije o priznavanju in izvrševanjuOdpri na zunanji povezavi sodnih odločb v zvezi s starševsko skrbjo v državah članicah EU.

Za pomoč v posameznih primerih glede starševske skrbi se lahko obrnete na pristojne organe držav članic. Pristojni organi za zakonske spore in spore v zvezi s starševsko skrbjo po državahOdpri na zunanji povezavi

Opozorilo

Izjema: Danska

Predpisi EU v zvezi s starševsko skrbjo, denimo glede sodne pristojnosti, priznavanja in izvrševanja sodnih odločb, se ne uporabljajo za Dansko.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: