Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Posodobitev : 12/05/2017

Starševska skrb

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

 • Vprašanja in odgovori na podlagi Skupnega poročila Evropske unije in Združenega kraljestva z dne 8. decembra 2017English
 • Publikacije EU o brexituEnglish
 • Informacije in smernice vlade Združenega kraljestva glede brexitaEnglish

Starša sta odgovorna za otrokovo vzgojo, šolanje in premoženje. Pravico imata tudi, da sta otrokova zakonita zastopnika.

V vseh državah EU se starševska skrb samodejno prizna materi otroka in z njo poročenemu očetu otroka. Navadno starša skupaj izvršujeta starševsko skrb.

Starševske pravice in dolžnosti neporočenega očeta otroka države urejajo različno.

Predpisi o starševski skrbi po državah:

Izberite državo:

Dodelitev otroka in pravica do stikov

Vsaka država s svojimi predpisi ureja dodelitev otroka v varstvo in vzgojo ter pravico do stikov. Nacionalni predpisi določajo:

 • komu se dodeli otroka
 • ali se otroka dodeli enemu staršu ali obema
 • kdo odloča o vzgoji otroka
 • kdo skrbi za otrokovo premoženje in podobna vprašanja

Toda vse države EU priznavajo pravico otroka do osebnega odnosa in stikov z obema staršema, tudi kadar starša živita v različnih državah.

Kadar se starša ločita oziroma razvežeta, je treba določiti, ali bo otrok živel samo pri enem od njiju ali izmenično pri obeh. O tem se lahko starša sporazumno dogovorita.

Sodišče odloča o vzgoji in varstvu otroka ter stikih otroka s staršema

Če se starša ne moreta sporazumeti o dodelitvi otroka in stikih, bo o tem verjetno odločalo sodišče.

Če starša ne živita v isti državi, o pravicah in dolžnostih staršev do otroka odloča sodišče v državi otrokovega prebivališča.

Če se starša o tem izrecno dogovorita, lahko sodišče, ki vodi postopek razveze, odloči tudi o pravicah in dolžnostih razvezanih staršev.

Pri odločanju o dodelitvi otroka v varstvo in vzgojo, stikih otroka s staršema in prebivališču otroka sodišče upošteva otrokove koristi.

Priznavanje in izvrševanje sodne odločbe

Odločitev sodišča države EU o starševski skrbi priznavajo vse druge države EU brez kakršnegakoli dodatnega postopka.

Izvrševanje odločitve je urejeno s standardnim postopkom.

Informacije o priznavanju in izvrševanju sodnih odločb v zvezi s starševsko skrbjo v državah članicah EU.

Za pomoč v posameznih primerih glede starševske skrbi se lahko obrnete na pristojne organe držav članic. Pristojni organi za zakonske spore in spore v zvezi s starševsko skrbjo po državah

Izjema: Danska

Predpisi EU v zvezi s starševsko skrbjo, denimo glede sodne pristojnosti, priznavanja in izvrševanja sodnih odločb, se ne uporabljajo za Dansko.

Zakonodaja EU
 • Pristojnost, priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko skrbjo čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje