Nazadnje pregledano: 14/10/2021

Starševska skrb

Ali ima brexit posledice za vas?

Starša sta odgovorna za otrokovo vzgojo, šolanje in premoženje. Pravico imata tudi, da sta otrokova zakonita zastopnika.

V vseh državah EU se starševska skrb samodejno prizna materi otroka in z njo poročenemu očetu otroka. Navadno starša skupaj izvršujeta starševsko skrb.

Starševske pravice in dolžnosti neporočenega očeta otroka države urejajo različno.

Predpisi o starševski skrbi po državah:

Izberite državo:

  Še imate vprašanja?

  Dodelitev otroka in pravica do stikov

  Vsaka država s svojimi predpisi ureja dodelitev otroka v varstvo in vzgojo ter pravico do stikov. Nacionalni predpisi določajo:

  Toda vse države EU priznavajo pravico otroka do osebnega odnosa in stikov z obema staršema, tudi kadar starša živita v različnih državah.

  Kadar se starša ločita oziroma razvežeta, je treba določiti, ali bo otrok živel samo pri enem od njiju ali izmenično pri obeh. O tem se lahko starša sporazumno dogovorita.

  Sodišče odloča o vzgoji in varstvu otroka ter stikih otroka s staršema

  Če se starša ne moreta sporazumeti o dodelitvi otroka in stikih, bo o tem verjetno odločalo sodišče.

  Če starša ne živita v isti državi, o pravicah in dolžnostih staršev do otroka odloča sodišče v državi otrokovega prebivališča.

  Če se starša o tem izrecno dogovorita, lahko sodišče, ki vodi postopek razveze, odloči tudi o pravicah in dolžnostih razvezanih staršev.

  Pri odločanju o dodelitvi otroka v varstvo in vzgojo, stikih otroka s staršema in prebivališču otroka sodišče upošteva otrokove koristi.

  Priznavanje in izvrševanje sodne odločbe

  Odločitev sodišča države EU o starševski skrbi priznavajo vse druge države EU brez kakršnegakoli dodatnega postopka.

  Izvrševanje odločitve je urejeno s standardnim postopkom.

  Informacije o priznavanju in izvrševanjuOdpri na zunanji povezavi sodnih odločb v zvezi s starševsko skrbjo v državah članicah EU.

  Za pomoč v posameznih primerih glede starševske skrbi se lahko obrnete na pristojne organe držav članic. Pristojni organi za zakonske spore in spore v zvezi s starševsko skrbjo po državahOdpri na zunanji povezavi

  Opozorilo

  Izjema: Danska

  Predpisi EU v zvezi s starševsko skrbjo, denimo glede sodne pristojnosti, priznavanja in izvrševanja sodnih odločb, se ne uporabljajo za Dansko.

  Pogosta vprašanja

  Zakonodaja EU

  Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

  Potrebujete pomoč podporne službe?

  Obrnite se na specializirane službe za pomoč

  Daj to stran v skupno rabo: