Nazadnje pregledano: 01/04/2022

Potovalni paketi in povezani potovalni aranžmaji

Ob nakupu počitniškega paketa in/ali povezanega potovalnega aranžmaja ste v skladu s pravili EU deležni visoke ravni varstva potrošnikov. Pred in med celotnim postopkom nakupa počitniškega paketa in do konca potovanja imate zagotovljene natančno opredeljene pravice, denimo pravico do predpogodbenih informacij, odgovornost organizatorja potovanja za pravilen potek potovalnih storitev, zajetih v potovalnem paketu, in zavarovanje za primer plačilne nesposobnosti. Te pravice veljajo za potovalne pakete, kupljene na spletu ali osebno pri organizatorju potovanj, potovalni agenciji ali katerem koli prodajalcu, ki deluje kot organizator potovanja. Za t. i. povezane potovalne aranžmaje so pravice bolj omejene.

Opozorilo

Ta pravila ne veljajo za samostojne potovalne storitve (denimo letalski let ali namestitev, ki ste ju kupili ločeno), nekatere vrste poslovnih potovanj, turistične pakete, ki se na podlagi okvirne pogodbe ter občasno in na nepridobitni osnovi prodajo zaključeni skupini potnikov, ter potovanja, ki trajajo manj kot 24 ur in ne vključujejo nastanitve.

Potovalni paketi – enake pravice za različne vrste potovanj

Nakup počitniškega paketa pomeni nakup kombinacije dveh ali več različnih vrst potovalnih storitev za isto potovanje/počitnice. Potovalne storitve lahko zajemajo prevoz, namestitev, najem vozila ali po posebnih pogojih druge turistične storitve. Paketi so lahko različni: vnaprej dogovorjeni aranžmaji vsebujejo različne storitve, ki jih pripravi organizator potovanj ali potovalna agencija; turistični aranžmaji po meri s storitvami, ki jih pred sklenitvijo pogodbe izberete sami. V obeh primerih se uporabljajo pravila EU ob upoštevanju določenih pogojev.

Kaj je potovalni paket?

Za potovalni paket se štejejo naslednje storitve:

1. Nakup potovalnih storitev, ki jih pripravi ali vam jih pomaga sestaviti prodajalec, denimo organizator potovanj ali potovalna agencija (na spletu ali v njenih prostorih) v okviru enotne pogodbe.

ali

2. Potovalne storitve po ločenih pogodbah s posameznimi ponudniki, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

Kombinacija ene potovalne storitve, denimo namestitve, in ene turistične storitve, na primer vodeni ogled ali obisk koncerta ali športne prireditve, najem športne opreme, velja za potovalni paket samo v primeru, da druga turistična storitev znaša 25 % ali več celotne vrednosti potovanja oziroma p redstavlja bistveni element potovanja.

Praktični primer

Rezervacija počitniškega potovalnega paketa

Michel iz Belgije je sklenil, da bo svoje poletne počitnice rezerviral prek spletne potovalne agencije. Dvotedenski počitniški paket v Italiji je vključeval letalski prevozi, nastanitev v hotelu in različne dnevne izlete. Ker je bila skupna cena tega paketa „vse vključeno v ceno" zelo ugodna, se je Michel odločil za nakup. Dokončal je rezervacijo, podpisal pogodbo in prek spletne potovalne agencije plačal za potovanje.

Potovalni paketi – pravica do jasnih in točnih informacij

Pred nakupom potovalnega paketa vam morajo na prodajnem mestu (spletišča ali aplikacije za rezervacije) ali potovalni agenciji zagotoviti vse standardne informacije o potovalnem paketu, denimo:

Prav tako vam morajo zagotoviti jasne informacije o vaših pravicah, in sicer s standardiziranim obrazcem EU, ki navaja, da kupujete potovalni paket, in pojasni vaše pravice.

Potovalni paketi – spremembe ali prenehanje pogodbe

Povišanje cene:organizator potovanja sme povišati ceno potovalnega paketa samo, če se povečajo posamezni stroški (na primer cene goriva). Možnost podražitve mora biti jasno navedena v pogodbi in se lahko zgodi najpozneje 20 dni pred začetkom potovanja. Če podražitev preseže 8 % celotne cene paketa, lahko odstopite od pogodbe brez dodatnih stroškov.

Če ne morete potovati, lahko:

Te pravice niso povezane s katerimi koli drugimi pravicami, ki izhajajo iz vaše morebitne zavarovalne police glede odpovedi rezervacij.

Odpoved organizatorja potovanja: Če v normalnih okoliščinah organizator odpove potovalni paket pred začetkom potovanja, imate pravico do vračila denarja in ustreznega nadomestila.

Odpoved v izjemnih okoliščinah: Organizator potovanja sme odpovedati potovalni paket v primeru naravne nesreče ali ob resnih varnostnih problemih v turistični destinaciji, ki bi lahko vplivali na potovanje. Kot potnik imate tudi pravico, da potovalni paket odpoveste iz istih razlogov. V tem primeru ste upravičeni do celotnega povračila vseh stroškov, niste pa upravičeni do dodatnega nadomestila.

Opozorilo

Zaradi pandemije koronavirusa organizatorji namesto povračila ponujajo vavčerje, ki jih potniki lahko uporabijo kasneje. Vendar lahko potniki zahtevajo povračilo v gotovini.

Potovalni paketi – odgovornost za pravilen potek potovalnih storitev

Organizator potovanja je odgovoren za pravilen potek vseh potovalnih storitev, zajetih v potovalnem paketu.

Če dogovorjene potovalne storitve ni mogoče opraviti, kadar ponudnik dogovorjene storitve denimo ne more zagotoviti ali je ne more zagotoviti v dogovorjeni obliki (npr. zagotovitev prevoza do potovalne destinacije in iz nje, dogovorjene vrste nastanitve ali izvedbe zakupljenega vodenega ogleda), mora organizator težave rešiti brezplačno.

Kadar potovalni paket vključuje prevoz (denimo letalski let) in če ni mogoče zagotoviti nadomestne rešitve ali če iz upravičenih razlogov zavrnete ponujeni aranžma, vam mora organizator omogočiti vrnitev domov. Če standardi potovalnih storitev ne ustrezajo dogovorjenim in se o rešitvi ne morete dogovoriti na kraju samem, ste upravičeni do odškodnine.

Potovalni paketi – pomoč potnikom

Če se med preživljanjem počitnic v okviru potovalnega paketa znajdete v težavah – denimo v primeru zdravstvenih težav ali izgube potnega lista – vam mora organizator potovanja ponuditi pomoč. Dati vam mora npr. informacije o zdravstvenih storitvah in konzularni pomoči ter vam po potrebi poiskati nadomestni način potovanja.

Povezani potovalni aranžmaji

Povezani potovalni aranžma so potovalne storitve (vsaj dve), ki jih kupite pri različnih prodajalcih v ločenih pogodbah, a so kljub temu povezane. Storitve veljajo za povezane potovalne aranžmaje, kadar isti prodajalec omogoči stranki nakup še drugih storitev za isto potovanje oziroma počitnice.

O povezanem potovalnem aranžmaju lahko govorimo, samo kadar kombinacija potovalnih storitev ne ustreza opredelitvi potovalnega paketa (glej zgoraj) in če vam prodajalec omogoča:

ali

Kombinacija ene potovalne storitve, na primer namestitve, in ene turistične storitve, na primer vodeni ogled ali obisk koncerta, velja za povezani potovalni aranžma samo v primeru, da dodatna storitev znaša 25 % ali več celotne vrednosti potovanja oziroma predstavlja bistveni element potovanja.

Praktični primer

Povezani potovalni aranžmaji

Italijanka Laura je rezervirala in plačala letalsko vozovnico za počitnice na Irskem neposredno pri letalskem prevozniku. Potem ko je po e-pošti dobila potrditev leta, je prejela elektronsko sporočilo s povezavo za hotelsko verigo na Irskem, v katerem je bila ponudba za ugodno namestitev na Irskem. Laura se je odločila, da ponudbo sprejme in je s hotelsko verigo še isti sklenila pogodbo.

Povezani potovalni aranžmaji – jasne in točne informacije

Prodajalec, ki omogoča povezane potovalne aranžmaje, vam mora zagotoviti jasne informacije o vaših pravicah, in sicer s standardiziranim obrazcem EU, ki navaja, da vam ponuja povezani potovalni aranžmaj (in ne potovalni paket), in pojasni vaše pravice.

Odgovornost za napake pri rezervaciji

Ta pravila veljajo za potovalne pakete in povezane potovalne aranžmaje.

Odgovorni prodajalec (potovalna agencija ali spletna potovalna agencija) je odškodninsko odgovoren, kadar se vam pri nakupu počitniškega paketa zgodi naslednje:

Za napake pri nakupu, ki jih storite sami ali veljajo za neizogibne ali so posledica izjemnih okoliščin, prodajalec ne nosi odškodninske odgovornosti.

Zavarovanje v primeru stečaja

Ta pravila veljajo za potovalne pakete in povezane potovalne aranžmaje.

Če gre prodajalec, pri katerem ste kupili počitniški paket, v stečaj, ste upravičeni do zavarovanja za primer plačilne nesposobnosti. To je lahko jamstveni sklad, zavarovalnica ali kateri koli drug mehanizem v zadevni državi EU. Ta bo poskrbel za povračilo vseh stroškov, ki ste jih imeli, in po potrebi za vašo vrnitev domov, če je bil prevoz vključen v vaš potovalni paket ali povezan potovalni aranžma.

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: