Forretninger
Senest tjekket: 01/04/2022

Pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer

Som ferierejsende, der bestiller en pakkerejse og/eller et sammensat rejsearrangement, giver EU-reglerne dig et højt niveau af forbrugerbeskyttelse. Hvis du køber en pakke, har du veldefinerede rettigheder inden og under bestillingsprocessen og helt frem til feriens afslutning, som f.eks. retten til at modtage oplysninger forud for indgåelsen af aftalen, rejsearrangørens ansvar for levering af alle de rejseydelser, der er inkluderet i pakken, samt beskyttelse mod konkurs. Disse rettigheder gælder ved pakker købt online eller ansigt-til-ansigt hos en rejsearrangør, rejseagent eller enhver anden forhandler, der fungerer som arrangør af pakken. Der gælder mere begrænsede rettigheder ved såkaldte "sammensatte rejsearrangementer".

Advarsel

Disse regler dækker ikke enkeltstående rejseydelser (som en flyrejse eller indkvartering, som er bestilt hver for sig), visse typer af forretningsrejser, pakker, som sælges på grundlag af en rammeaftale på lejlighedsvis og almennyttig basis til en begrænset gruppe rejsende, samt pakker, der varer under 24 timer, med mindre de omfatter indkvartering.

Pakkerejser – samme rettigheder med forskellige typer pakker

Når du bestiller en pakkerejse, køber du en kombination af to eller flere typer rejseydelser for samme rejse eller ferie. Disse ydelser kan omfatte transport, indlogering, billeje eller under særlige omstændigheder andre turistydelser. Din pakke kan være arrangeret på forhånd – bestå af en række ydelser sammensat af en rejsearrangør eller rejseagent – eller det kan være en mere skræddersyet pakke, hvor du selv har valgt ydelserne, inden aftalen indgås. I begge tilfælde gælder EU-reglerne, så længe din pakkerejse er købt på en bestemt måde.

Hvad er en pakkerejse?

Din rejse betragtes som en pakke, hvis:

1. du bestiller rejseydelser, der er sammensat af eller med hjælp fra en forhandler som en rejsearrangør eller et online eller fysisk rejsebureau, gennem én enkelt aftale

eller

2. du bestiller rejseydelser gennem særskilte aftaler med forskellige leverandører, og én af følgende betingelser er opfyldt:

En kombination af en rejseydelse såsom indlogering og en anden turistydelse, f.eks. en guidet rundvisning, entre til en koncert eller et sportsarrangement eller leje af sportsudstyr, kan kun betragtes som en pakke, hvis den anden ydelse udgør mindst 25 % af rejsens samlede værdi, eller hvis den er et hovedelement af turen.

Eksempel

Bestilling af pakkerejse

Michel fra Belgien besluttede sig for at bestille sin sommerferie hos et rejsebureau på nettet. Den pakke han valgte – en ferie på to uger i Italien – inkluderede fly, hotel og en række dagsudflugter. Prisen på denne altomfattende pakke var meget attraktiv, og Michel besluttede sig for at bestille ferien. Han afsluttede sin bestilling, underskrev aftalen og betalte for ferien gennem onlinerejsebureauet.

Pakkerejser – din ret til klar og nøjagtig information

Inden du bestiller en pakke, skal salgsstedet (f.eks. bestillingswebsitet eller -appen) eller din rejseagent give dig alle standardoplysningerne om pakken, f.eks.:

Du skal også have klar information om dine rettigheder, på basis af en EU-standardformular, der forklarer dig, at du er blevet tilbudt en pakkerejse, og hvilke rettigheder du har.

Pakkerejser – ændringer eller opsigelse af aftalen

Prisforhøjelse:Arrangøren må kun hæve prisen på pakken, hvis bestemte omkostninger stiger (f.eks. benzinpriserne). Det skal forklares tydeligt i aftalen og må ikke ske senere end 20 dage, før pakkerejsen starter. Hvis prisstigningen er større end 8 % af pakkens pris, har du ret til at opsige aftalen uden at skulle betale et opsigelsesgebyr.

Hvis du ikke har mulighed for at rejse, må du:

Disse rettigheder er uafhængige af de rettigheder, du eventuelt har gennem en afbestillingsforsikring, du selv har tegnet.

Aflysning fra rejsearrangørens side: Hvis rejsearrangøren annullerer handlen inden pakkerejsens start, har du under normale omstændigheder ret til refusion og eventuelt kompensation.

Aflysning under særlige omstændigheder: I tilfælde af naturkatastrofer eller alvorlige sikkerhedsproblemer på bestemmelsesstedet, som med sandsynlighed kan påvirke pakkerejsen, må rejsearrangøren aflyse rejsen. Du har som rejsende også ret til at aflyse rejsen uden omkostninger af samme årsager. I sådanne tilfælde har du ret til at få alle de penge, du allerede har betalt, tilbage, men du har ikke ret til yderligere kompensation.

Advarsel

På grund af coronaviruspandemien tilbyder rejsearrangørerne vouchere, som du kan indløse senere som et alternativ til erstatning. Som kunde har du dog ret til at anmode om kontant tilbagebetaling.

Pakkerejser – ansvar for levering af alle rejseydelserne

Rejsearrangøren er ansvarlig for levering af alle de rejseydelser, der er inkluderet i pakken.

Hvis en rejseydelse ikke kan leveres som aftalt, f.eks. hvis rejsearrangøren ikke kan gennemføre en aftalt ydelse eller ikke kan gøre det på den aftalte måde (f.eks. transport til eller fra bestemmelsesstedet, levere den aftalte type indlogering eller gennemføre en guidet rundvisning, som du har bestilt), skal rejsearrangøren løse problemet uden yderligere omkostninger for dig.

Hvis det er umuligt at sørge for alternative muligheder eller du med en gyldig begrundelse ikke er tilfreds med den mulighed, du får tilbudt, og pakken omfatter transport (f.eks. flyrejse), skal rejsearrangøren tilbyde dig hjemtransport. Hvis rejseydelserne ikke lever op til den aftalte standard, og dette ikke kan løses på stedet, har du muligvis også ret til kompensation.

Pakkerejser – bistand til rejsende

Hvis du får problemer under din pakkerejse, f.eks. hvis du har helbredsproblemer eller mister dit pas, skal rejsearrangøren yde bistand, f.eks. informere dig om sundhedsydelser eller konsulær bistand og hjælpe dig med at finde alternative rejsemuligheder, hvis det er nødvendigt.

Sammensatte rejsearrangementer

Sammensatte rejsearrangementer er to eller flere rejseydelser, som du køber hos forskellige forhandlere med særskilte aftaler, men hvor ydelserne er forbundet med hinanden. Rejseydelser betragtes som sammensatte rejseydelser, når én forhandler formidler bestillingen af de efterfølgende ydelser, og de købes med henblik på den samme rejse eller ferie.

Der er kun tale om sammensatte rejsearrangementer, hvis kombinationen af rejseydelser ikke udgør en pakke (se ovenfor), og hvis en forhandler:

eller

En kombination af en rejseydelse såsom indlogering og en anden turistydelse såsom en guidet rundvisning eller entre til en koncert kan kun betragtes som et sammensat rejsearrangement, hvis den yderligere ydelse udgør mindst 25 % af rejsens samlede værdi, eller hvis den er et hovedelement af turen.

Eksempel

Bestilling af sammensatte rejsearrangementer

Laura fra Italien bestilte og betalte for en flyrejse til Irland direkte hos flyselskabet. Kort efter at have modtaget e-mailbekræftelsen af rejsen, modtog hun en e-mail med et link til en hotelkæde i Irland med et godt tilbud til hendes ophold i Irland. Laura besluttede sig for at tage imod tilbuddet og indgik en aftale med hotelkæden samme dag.

Sammensatte rejsearrangementer – klar og nøjagtig information

Den forhandler, der formidler dit sammensatte rejsearrangement, skal give dig klar information om dine rettigheder gennem en standardiseret EU-formular, der forklarer dig, at du er blevet tilbudt et sammensat rejsearrangement (ikke en pakkerejse), og hvilke grundlæggende rettigheder du har.

Ansvar for fejl i forbindelse med bestillingen

Disse regler gælder for både pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer.

Når du bestiller en ferie har den ansvarlige forhandler (rejseagenten eller onlinerejsebureauet) ansvaret, hvis noget af følgende sker i løbet af bestillingsprocessen:

Forhandlere er ikke ansvarlige for bestillingsfejl, som kan tilskrives dig, eller for problemer, som anses for uundgåelige eller skyldes ekstraordinære omstændigheder.

Beskyttelse i tilfælde af konkurs

Disse regler gælder for både pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer.

Hvis den forhandler, som du har bestilt din ferie hos, går konkurs, er du omfattet af en beskyttelse i tilfælde af konkurs. Det kan være en fond, en forsikring eller en anden mekanisme i dit EU-land. Den vil refundere alle de betalinger, du har foretaget, og vil om nødvendigt sørge for din hjemrejse, hvis tranport indgik i pakkerejsen eller det sammensatte rejsearrangement.

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: