At leve og rejse
Senest tjekket: 11/04/2019

Konkurrence mellem virksomheder

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Fra og med den 30. marts 2019 ophører EU-lovgivningen med at gælde for Storbritannien, med mindre en ratificeret udtrædelsesaftale fastsætter en anden dato, eller Rådet og Storbritannien bliver enige om at forlænge den toårige forhandlingsperiode. Her kan du læse mere om de juridiske konsekvenser for virksomheder:

Illoyal praksis som f.eks. ulovlige kontakter og aftaler, prisaftaler og markedsdeling er forbudt i henhold til EU's konkurrenceregler. Læs om, hvad du kan og ikke kan gøre for at sikre dig, at du driver forretning på en fair måde, herunder regler om fusioner og statsstøtte.

Du kan anmelde forretningsmetoder, som du mener er konkurrencebegrænsende, og kræve erstatning, hvis du kan bevise, at din virksomhed har betalt for meget eller har lidt et tab som følge af et kartels adfærd eller en virksomheds misbrug af sin dominerende stilling på markedet.

Del denne side: