Forretninger
Senest tjekket: 02/04/2022

Registrerede partnerskaber

I mange EU-lande kan du gøre dit partnerskab officielt uden at blive gift via et registreret partnerskab (nogle gange også kaldet borgerligt partnerskab).

Registrerede partnerskaber gør det muligt for to personer, der bor sammen som et par, at registrere deres partnerskab hos de offentlige myndigheder i deres bopælsland.

Der er store forskelle på dette område blandt EU-landene. Disse forskelle går bl.a. på:

Find ud af, hvilke regler der gælder for dig

Er der to eller flere EU-lande involveret – f.eks. hvis I flytter efter at have registreret jeres partnerskab eller registrerer det i udlandet?

Formueret og retten til underholdsbidrag for registrerede partnere anvendes ikke ens i alle EU-lande. De rettigheder, du har med et registreret partnerskab i ét land, kan være væsentligt anderledes i et andet.

Tjek, hvilket lands lovgivning der gælder for jeres partnerskabLinket fører til en anden website. Det har afgørende betydning for jeres rettigheder og forpligtelser som registrerede partnere.

Anerkendelse af registrerede partnerskaber

Registreret partnerskab betragtes som ligestillet med eller svarende til ægteskab i nogle EU-lande.

Alle de lande, som tillader ægteskab mellem personer af samme køn, anerkender generelt også registrerede partnerskaber indgået mellem personer af samme køn i andre lande.

I de lande, der ikke tillader ægteskab mellem personer af samme køn, men som har indført en eller anden form for registreret partnerskab, vil et ægteskab mellem personer af samme køn indgået i udlandet normalt give de samme rettigheder som et registreret partnerskab.

Lovgivningen i disse EU-lande giver ikkemulighed for registreret partnerskab:

Flytning til udlandet med din registrerede partner

Der hvor registreret partnerskab betragtes som ligestillet med eller svarende til ægteskab, giver det dig samme rettigheder i forbindelse med indvandring: din registrerede partner har ret til at følge med dig, hvis du bosætter dig i et af disse lande.

Hvis du flytter til et EU-land, der ikke anerkender registreret partnerskab overhovedet, vil jeres partnerskab blive betragtet som et behørigt dokumenteret langvarigt forhold. Dit værtsland skal lette indrejsen og opholdet for din partner.

Læs mere om din ret til ophold i udlandet.

Eksempel

Mulighed for at blive – takket være registreret partnerskab

Nina, der er iværksætter fra EU-land "A", undersøgte en forretningsmulighed i land "B" og ønskede, at hendes registrerede partner, Hans – der på det tidspunkt var arbejdsløs – skulle følge med hende dertil.

Selv om land "B" ikke anerkender registreret partnerskab, fungerede partnerskabet som bevis for, at de havde et langvarigt forhold, og Hans fik lov til at flytte med Nina, skønt han ikke selv rådede over finansielle midler.

Spørgsmål og svar

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: