Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 02/04/2022

Nereģistrētas un reģistrētas partnerattiecības

Dažās ES dalībvalstīs savas partnerattiecības varat noformēt oficiāli neprecoties; jūs varat tur izveidot civilu jeb nereģistrētu savienību vai reģistrētu partnerību.

Nereģistrēta savienība ir veids, kādā divi cilvēki, kas dzīvo kopā kā pāris, šīs attiecības var reģistrēt kompetentajās savas mītnes valsts iestādēs.

Šajā jomā ir būtiskas atšķirības starp valstīm, jo īpaši attiecībā uz:

Pārbaudiet noteikumus, kas piemērojami jūsu situācijā

Vai ir iesaistītas vairākas valstis (piemēram, tāpēc ka pārceļaties uz dzīvi ārzemēs pēc attiecību reģistrēšanas vai reģistrējaties ārzemēs)?

Reģistrētu partneru tiesības jautājumā par īpašumtiesībām un uzturlīdzekļu pensiju nepiemēro vienādi visās ES valstīs: tiesības, kas izriet partnerattiecībām vienā valstī, var ievērojami atšķirties no tiesībām citā valstī.

Noskaidrojiet, kādi tiesību akti attiecas uz jūsu partnerībuAtidaryti kaip išorės nuorodą, jo tam būs būtiska ietekme attiecībā uz jūsu tiesībām un pienākumiem kā reģistrētiem partneriem.

Nereģistrētu partnerattiecību atzīšana

Dažas ES valstis uzskata nereģistrētas savienības un reģistrētas partnerattiecības par laulībai līdzvērtīgām vai pielīdzināmām .

Visas valstis, kurās atļautas viendzimuma laulības, kopumā atzīst arī reģistrētas viena dzimuma cilvēku partnerattiecības, kas izveidotas jeb reģistrētas citās valstīs.

Valstīs, kurās viendzimuma laulības nav atļautas, bet kurās tādā vai citādā veidā ir ieviestas reģistrētas partnerattiecības, ārzemēs noslēgta viendzimuma laulība parasti jums dod tādas pašas tiesības kā reģistrētas partnerattiecības.

Tomēr reģistrētas partnerattiecības nav paredzētas šādu valstu tiesību aktos:

Ja ar savu nereģistrēto partneri pārceļaties uz dzīvi ārzemēs

Ja jūsu nereģistrētā savienība tiek uzskatīta par laulībai līdzvērtīgu vai pielīdzināmu, tā jums dod tādas pašas tiesības imigrācijas jomā: jūsu reģistrētais partneris var jūs pavadīt, ja pārceļaties uz dzīvi šajās valstīs.

Ja vēlaties pārcelties uz citu ES dalībvalsti, kur reģistrētas partnerattiecības neatzīst, jūsu partnerattiecības uzskatīs par ilgstošām attiecībām, kuras ir pienācīgi apliecinātas. Jūs uzņemošajai valstij ir pienākums atvieglot jūsu partnera ieceļošanu un uzturēšanos tās teritorijā.

Plašāka informācija par tiesībām uzturēties ārzemēs.

Piemērs no dzīves

Partneris drīkst pārcelties uz citu valsti, pateicoties reģistrētām partnerattiecībām

Nina ir uzņēmēja vienā ES dalībvalstī un pašlaik savas uzņēmējdarbības sakarībā dzīvo citā valstī. Viņa vēlas, lai viņas reģistrētais partneris Hanss, kurš ir bez darba, viņai tur pievienojas.

Kaut arī šī valsts neatzīst reģistrētas partnerattiecības, pats fakts, ka tādas ir, viņiem ļauj pierādīt, ka viņu attiecības ir ilgstošas, un Hansam tiek atļauts pārcelties pie Ninas, kaut arī viņam pašam nav savas naudas.

Bieži uzdotie jautājumi

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: