Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 26/07/2022

Automašīnas apdrošināšanas derīgums ES

Obligātās un brīvprātīgās apdrošināšanas derīgums

Kad reģistrējat automašīnu kādā ES valstī, jābūt apdrošinātai automašīnas īpašnieka civiltiesiskajai atbildībai. Šī obligātā apdrošināšana ir spēkā arī visās pārējās ES valstīs. Tā aizsargā jūs, ja esat izraisījis negadījumu, kurā kāda persona (izņemot vadītāju) ir guvusi traumas vai tās mantai nodarīts kaitējums. Tomēr tā nesedz pārējos izdevumus (piemēram, jūsu automašīnas remontu).

Taču jūs varat papildus noslēgt brīvprātīgās apdrošināšanas līgumu, ko mēdz saukt par kasko un kas jūs apdrošina arī pret citiem riskiem. Šī apdrošināšana nodrošina papildu segumu pret tādiem riskiem kā vadītāja miesas bojājumi, jūsu transportlīdzeklim nodarītie zaudējumi, transportlīdzekļa vai tajā esošo mantu zādzība un vandālisms, kā arī piedāvā juridisko palīdzību.

Uz kasko apdrošināšanu neattiecas ES mēroga noteikumi. Pirms braucat uz ārzemēm, noskaidrojiet pie apdrošinātāja, kādi tieši noteikumi attiecas uz jums. Apdrošinātāji katrā valstī var piemērot atšķirīgus noteikumus. Līdz ar to jūsu apdrošināšanai var būt ierobežots derīgums (piemēram, viens mēnesis ārzemēs) vai tā var būt atkarīga no attāluma (piemēram, tā darbojas 150 km no robežas ar jūsu mītnes valsti). Dažās valstīs var nebūt seguma noteiktiem riskiem (kā zādzībai).

Automašīnas apdrošināšana uzņēmējvalstī

Jums jāreģistrē sava automašīna valstī, kur parasti dzīvojat. Automašīna uzņēmējvalstī nav jāreģistrē, ja varat pierādīt, ka tur uzturaties tikai uz laiku – piemēram, tur studējat.

Reģistrējot automašīnu, jums vajadzēs uzrādīt dokumentu, kas apliecina, ka tā ir apdrošināta.

Par reģistrēšanu atbildīgajām iestādēm ir jāatzīst polises, ko izdevusi apdrošināšanas sabiedrība,

Ja pārceļaties uz citu ES valsti un jums tur jāpārreģistrē automašīna, noskaidrojiet pie apdrošinātāja, vai jūsu pašreizējais apdrošināšanas līgums tur būs spēkā.

Principā varat apdrošināt savu auto arī citā ES valstī, kas nav jūsu dzīvesvietas valsts. Tomēr allaž pārbaudiet, vai apdrošināšanas sabiedrība piedāvā pakalpojumus arī starptautiskā mērogā.

Piemērs

Vai manā izcelsmes valstī noslēgtā apdrošināšana būs derīga arī ārzemēs?

Lāslo no Slovēnijas pārcēlās uz Īriju, vezdams līdzi automašīnu, kurai bija Slovēnijas apdrošināšanas standartpolise.

Īrijā viņam vajadzēs piereģistrēt automašīnu šīs valsts iestādēs un noskaidrot, vai viņš var turpināt braukt ar Slovēnijā izdotu polisi. Ja ne, viņam būs jāslēdz jauns apdrošināšanas līgums Īrijā.

Uzziniet vairāk par valstu noteikumiem, kas attiecas uz automašīnu apdrošināšanu:

Izvēlieties valsti

Eiropas Komisija neatbild par ārēju vietņu saturu.

Jauna apdrošināšanas līguma noslēgšana ārzemēs

Ja jūsu pašreizējā apdrošināšana nav spēkā valstī, uz kuru pārceļaties, vai tā zaudē spēku, pārreģistrējot automašīnu citur, sazinieties ar valsts zaļās kartes biroju vai informācijas centru un pavaicājiet, kuras apdrošināšanas sabiedrības piedāvā apdrošināt automašīnu ar segumu attiecīgajā valstī.

Apdrošināšanas prēmijas un bonus-malus sistēma

Transportlīdzekļu apdrošināšanas prēmijas dažādās ES valstīs ir atšķirīgas. Tas izskaidrojams ar atšķirīgajām valstu līgumtiesībām, riska novērtēšanas metodēm un zaudējumu atlīdzināšanas sistēmām vai sarežģītu un dārgi izmaksājošu starptautisko prasību izskatīšanu.

Dažās ES valstīs jūsu apdrošināšanas vēsture var ietekmēt apdrošināšanas prēmijas summu. To sauc arī par bonus-malus sistēmu. Ja iepriekšējā gada laikā neesat pieprasījis zaudējumu atlīdzību, apdrošinātājs var jums piešķirt atlaidi, kad pārslēdzat līgumu. Ja zaudējumu atlīdzība ir pieprasīta, jums, iespējams, būs jāmaksā vairāk.

Varat no sava apdrošinātāja jebkurā brīdī pieprasīt izziņu par zaudējumu atlīdzības pieprasījumiem, kas saistīti ar jums pēdējo piecu gadu laikā. Apdrošinātājam tā jāsagatavo 15 dienu laikā.

Ja jums jānoslēdz jauns automašīnas apdrošināšanas līgums citā ES valstī, jaunajam apdrošinātājam, aprēķinot prēmiju, nav pienākuma ņemt vērā jūsu iepriekšējo apdrošināšanas vēsturi (bonus-malus datus vai citas atlaides, kas jums varētu pienākties).

Daži apdrošinātāji gan ņem vērā līdzšinējos bonus-malus datus, tāpēc iepriekš to pajautājiet vairākām sabiedrībām.

Piemērs

Man ir laba transportlīdzekļa vadītāja vēsture manā izcelsmes valstī. Tad kāpēc ārzemju apdrošinātājs prasa augstāku prēmiju?

Roza ir no Itālijas un nesen pārcēlās uz Franciju. Viņa Itālijā bez satiksmes negadījumiem ir braukusi jau 10 gadus, tāpēc Itālijas apdrošinātājs viņai bija noteicis samērā zemas apdrošināšanas prēmijas.

Francijā vairāki apdrošinātāji atteicās atzīt Rozas braukšanas pieredzi Itālijā, bet viņa turpināja meklēt un beigās atrada apdrošināšanas sabiedrību, kura piekrita to atzīt, tāpēc Rozai galu galā bija jāmaksā daudz zemāka apdrošināšanas prēmija.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: