Pēdējā pārbaude: 11/04/2019

Grāmatvedība

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Noskaidrojiet, vai jūsu uzņēmumam ir jāievēro ES vai attiecīgās valsts grāmatvedības noteikumi. Uz mazajiem uzņēmumiem, kas nodarbina lielākais 50 darbiniekus, attiecas vienkāršoti grāmatvedības noteikumi, bet noteikumi, kas ir jāpiemēro mikrouzņēmumiem ir pat vēl vienkāršāki un atkarīgi no tā, kur uzņēmums reģistrēts.

Ja jūsu uzņēmums ir biržā kotēts ES uzņēmums, konsolidētie pārskati ir jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS). Vairums ES valstu ļauj izmantot SFPS arī biržā nekotētiem uzņēmumiem. Ārpussavienības valstu uzņēmumiem, kas tirgojas ar ES uzņēmumiem, ieteicams ievērot SFPS vai līdzvērtīgus valsts grāmatvedības standartus.

 

Kopīgot šo lapu: