Pēdējā pārbaude: 16/09/2022

Veselīguma un uzturvērtības norādes

Ražotājiem un importētājiem ir atļauts reklamēt pārtikas produktu uzturvērtību un/vai veselīgumu, ja:

Uzturvērtības un veselīguma norādes nedrīkst:

Ražotājiem un importētājiem ir jābūt zinātniskai dokumentācijai, kas apliecina attiecīgo norādi par produktu (un pēc pieprasījuma tā ir jāiesniedz valsts iestādēm).

Uzturvērtības norādes

ES tiesību akti atļauj atsevišķas uzturvērtības norādes, kuras varat izmantot, ja:

Uzturvērtības norādes, kas atļautas saskaņā ar ES tiesību aktiem

Veselīguma norādes

Regulāri atjaunināts saraksts ar atļautām un neatļautām veselīguma norādēm ir pieejams ES Uzturvērtības un veselīguma norāžu reģistrā en . Pārtikas uzņēmumi, kas darbojas ES, var izmantot atļautās veselīguma norādes tikai tad, ja tās atbilst īpašajām un vispārējām prasībām. Nacionālās iestādes kontrolē norāžu izmantojumu, veicot pārbaudes un piemērojot tiesību aktus.

Jaunu norāžu atļaušana

Vēlaties izmantot norādi, kuras vēl nav ES Uzturvērtības un veselīguma norāžu reģistrā? Jūsu uzņēmums var pieteikties atļaujas saņemšanai: iesniedzamā informācija norādīta ES regulas 15. pantā . Lai uzzinātu vairāk par atļaujas piešķiršanas procedūru, skatiet Eiropas Komisijas portālu, kas veltīts pārtikas produktiem en .

Informācija, kas ir vajadzīga ar uzturvērtības un veselīguma norādēm saistītiem pieteikumiem

Nacionālās iestādes, kurām iesniedzami ar uzturvērtības un veselīguma norādēm saistīti pieteikumi en

Marķēšanas noteikumi

Veselīguma norādi var izmantot tikai tad, ja to papildina šāda informācija marķējumā, noformējums un reklāma:

Skatīt arī:

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: