Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 25/04/2018

Ceļošanai Eiropā nepieciešamie dokumenti

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

Dodoties uz citu dalībvalsti, jums būtu jāzina, kādi dokumenti būs vajadzīgi uz robežas. Ko darīt tad, ja jūsu dzīvesbiedrs, bērni vai citi radinieki nav ES pilsoņi? Kādi dokumenti viņiem vajadzīgi, lai varētu iebraukt citā ES dalībvalstī?

Uzziniet vairāk te:

Skatīt arī:

Ikkondividi din il-paġna: