Pēdējā pārbaude: 04/07/2022

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

Ja jūsu produktam ir konkrēta ģeogrāfiskā izcelsme un reputācija — īpaša kvalitāte vai citas īpašības, kas uz to tieši attiecināmas,— varat to aizsargāt ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (ĢIN).

Ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm aizsargā:

Jūsu tiesības

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsargā jūsu produktus no reģistrētā nosaukuma neatļautas izmantošanas vai atdarināšanas un garantē patērētājiem produkta patieso izcelsmi. Šie noteikumi garantē, ka jūs un visi citi ražotāji konkrētajā ģeogrāfiskajā apgabalā varat izmantot attiecīgo apzīmējumu, ja vien tiek ievērotas noteiktas prasības.

ES kvalitātes shēmas

Saskaņā ar ES kvalitātes shēmām ir aizsargāti tādu produktu nosaukumi, kuriem pastāv nesaraujama saikne starp produkta kvalitāti vai īpašībām un ģeogrāfisko izcelsmi en . Kvalitātes shēmas:

Uzziniet vairāk par ES kvalitātes shēmām en .

To produktu nosaukumu saraksts en , par kuriem ir iesniegti reģistrācijas pieteikumi vai kuriem ir reģistrēts ACVN, AĢIN vai ĢIN.

Kā iesniegt lūgumu reģistrēt ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Uzziniet, kā reģistrēt sava produkta nosaukumu en , pamatojoties uz ES kvalitātes shēmām.

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Eiropas Palīdzības dienests intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos

Bezmaksas konsultācijas un mācības par intelektuālā īpašuma pārvaldību ES līdzfinansētos projektos vai starptautiskos tirdzniecības līgumos.

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: