Uzturēšanās un ceļošana
Pēdējā pārbaude: 02/01/2023

Darba laiks, brīvdienas un atvaļinājums

Kā darba devējam jums jāzina ES minimālie standarti attiecībā uz darba laiku, atpūtu, pārtraukumiem, ikgadējo atvaļinājumu un nakts darbu. Ir iespējamas atkāpes no konkrētiem darba laika noteikumiem, ja to pieļauj attiecīgās dalībvalsts tiesību akti.

Atcerieties, ka jebkurš jūsu darbinieks (sieviete vai vīrietis) neatkarīgi no darba līguma veida var pieprasīt vecāku atvaļinājumu bērna piedzimšanas vai adopcijas gadījumā. Abiem vecākiem ir tiesības uz vismaz 4 mēnešiem bērna kopšanas atvaļinājuma (katram).

Kopīgot šo lapu: