Uzturēšanās un ceļošana
Pēdējā pārbaude: 15/02/2019

Darba laiks, brīvdienas un atvaļinājums

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja vien ratificētā izstāšanās līgumā nebūs noteikts cits datums vai Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, nelems par divu gadu sarunu perioda pagarināšanu, visi ES tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada 30. marta. Vairāk par juridiskajām sekām attiecībā uz uzņēmumiem:

Kā darba devējam jums jāzina ES minimālie standarti attiecībā uz darba laiku, atpūtu, pārtraukumiem, ikgadējo atvaļinājumu un nakts darbu. Ir iespējamas atkāpes no konkrētiem darba laika noteikumiem, ja to pieļauj attiecīgās dalībvalsts tiesību akti.

Atcerieties, ka jebkurš jūsu darbinieks (sieviete vai vīrietis) neatkarīgi no darba līguma veida var pieprasīt vecāku atvaļinājumu bērna piedzimšanas vai adopcijas gadījumā. Abiem vecākiem ir tiesības uz vismaz 4 mēnešiem bērna kopšanas atvaļinājuma (katram).

Kopīgot šo lapu: