Pēdējā pārbaude: 20/06/2022

Darba zaudēšana citā ES valstī

Ja strādājat citā ES valstī un darbu zaudējat, tad tas, kura valsts jums maksās bezdarbnieka pabalstu, būs atkarīgs no jūsu darba situācijas un pastāvīgās dzīvesvietas, nevis no pilsonības.

Kā rīkoties, ja pirms darba zaudēšanas...

...dzīvojāt un strādājāt citā ES valstī

Plānojat tur palikt?

Ja zaudējat darbu un izvēlaties palikt tajā ES valstī, kurā bijāt nodarbināts, bezdarbnieka pabalsts jums jāpieprasa tur.

Reģistrējieties par darba meklētāju vietējā nodarbinātības dienestā. Pret jums izturēsies tāpat kā pret šīs valsts pilsoņiem.

Īpaša uzmanība jāpievērš:

 • darba periodiem, kas vajadzīgi, lai varētu saņemt bezdarbnieka pabalstu,
 • likmēm, pēc kurām pabalsts tiek aprēķināts,
 • pabalsta saņemšanas ilgumam.

Ja jums vajadzīgs apliecinājums par iepriekšējiem nodarbinātības periodiem un sociālo nodrošinājumu citā ES valstī, jums, iespējams, būs jālūdz veidlapa U1 (kādreizējā veidlapa E 301) valstī, kurā strādājāt iepriekš.

Pat ja neiesniegsiet veidlapu U1, darbinieki, kas izskatīs pieprasījumu, šo informāciju no otras valsts iestādēm varēs iegūt paši. Tomēr, ja iesniegsiet šo veidlapu, tas varētu paātrināt pieprasījuma izskatīšanu.

Atgriezīsities mājās?

Ja pēc darba zaudēšanas izvēlaties atgriezties piederības valstī, jums jāsazinās ar savas valsts nodarbinātības dienestu un jānoskaidro, vai jums vēl ir tiesības uz bezdarbnieka pabalstu pēc ārzemēs pavadītā laika.

Ja pabalsts jums pienākas, jums būs:

 • pašam tur jāreģistrējas par darba meklētāju un
 • jālūdz veidlapa U1 (kādreizējā veidlapa E 301) valstī, kurā pēdējo reizi strādājāt.

Pat ja veidlapu U1 neiesniegsiet, darbinieki, kas izskatīs pieprasījumu, šo informāciju no otras valsts iestādēm var iegūt paši. Tomēr, ja iesniegsit aizpildītu veidlapu, iestāde jūsu pieprasījumu varēs izskatīt ātrāk.

Ja jums izcelsmes valstī pabalsti nepienākas, varat lūgt atļauju, lai bezdarbnieka pabalstu no valsts, kurā zaudējāt darbu, transfer your unemployment benefit vai nu:

 • atpakaļ uz jūsu piederības valsti, vai arī
 • uz jebkuru citu valsti, kurā vēlaties meklēt darbu.

Pabalstus parasti pārsūta par trim mēnešiem, bet šo termiņu drīkst pagarināt ilgākais līdz sešiem mēnešiem.

...bijāt īslaicīgi norīkots darbā uz citu ES valsti (mazāk nekā 2 gadi)

Ja izvēlaties palikt apdrošināts valstī, no kuras jūs norīkoja, jums bezdarbnieka pabalsts jāizmaksā tur.

Šajā gadījumā jums ir jāreģistrējas par darba meklētāju šīs valsts nodarbinātības dienestā.

...bijāt uz citu ES valsti pārcelts ierēdnis

Ja esat palicis pilnīgi bez darba, varat izvēlēties, vai gribat pabalstu saņemt ES valstī, uz kuru jūs pārcēla, vai jūsu piederības valstī. Lai saņemtu pabalstu, reģistrējieties vienas vai otras valsts nodarbinātības dienestā.

 • Ja izlemjat pabalstu pieprasīt tajā valstī, uz kuru bijāt pārcelts darbā, lūdziet savas piederības valsts nodarbinātības dienestam, lai tas par jums aizpilda veidlapu U1 (agrāk tā bija veidlapa E 301).


  Šajā veidlapā būs norādīti periodi, kuri jāņem vērā, aprēķinot bezdarbnieka pabalstu. Veidlapu nosūtiet tās valsts nodarbinātības dienestam, kurā vēlaties pieprasīt pabalstu.

  Pat ja veidlapu U1 neiesniegsiet, darbinieki, kas izskatīs pieprasījumu, šo informāciju no otras valsts iestādēm varēs iegūt paši. Tomēr, ja iesniegsit aizpildītu veidlapu, iestāde jūsu pieprasījumu varēs izskatīt ātrāk.

 • Ja izlemjat pabalstu pieprasīt savas piederības valstī, jums būs jādodas atpakaļ uz turieni.

Jūsu pabalstus aprēķinās saskaņā ar tās valsts noteikumiem, kur jūs reģistrēsities par darba meklētāju, un vērā ņems visus ārzemēs nostrādātos periodus.

Piemērs no dzīves

Apdomājiet labi, kur reģistrēties par bezdarbnieku!

Mirko no Vācijas strādāja par Vācijas civildienesta ierēdni Īrijā, bet darbu zaudēja. Viņš varēja doties atpakaļ uz Vāciju un tur reģistrēties par darba meklētāju. Tomēr viņš izvēlējās palikt Īrijā un bezdarbnieka pabalstu lūgt tur.

Viņš bija cerējis pabalstā saņemt apmēram 67 % no dienas vidējās izpeļņas, kā tas parasti notiek Vācijā. Taču Īrijā bezdarbnieka pabalsti nav saistīti ar iepriekš nopelnīto. Tāpēc Mirko bija ļoti pārsteigts, uzzinot, ka viņam pienākas tikai vienotas likmes pabalsta summa, proti, 204,30 eiro nedēļā.

...strādājat vienā, bet dzīvojat citā ES valstī (regulāri šķērsojat robežu)

Ja regulāri šķērsojat robežu (kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais) un zaudējat darbu, bezdarbnieka pabalstu varat pieprasīt tikai tajā valstī, kurā dzīvojat.

Uzmanību

Izņēmums

Ja pēdējā nodarbinātības periodā, kurā regulāri šķērsojāt robežu, jūs mājup devāties retāk nekā reizi nedēļā, varat izvēlēties, kurā valstī pieteikties bezdarbnieka pabalsta saņemšanai (dzīvesvietas valstī vai valstī, kurā bija jūsu pēdējā darbavieta).

Tāds noteikums ir kopš 2010. gada 1. maija, lai gan dažos nodarbinātības centros tas varbūt joprojām nav zināms. Ja jums ir problēmas ar bezdarbnieka pabalsta maksājumiem uz ārvalstīm, sazinieties ar mūsu palīdzības dienestiem Atidaryti kaip išorės nuorodą.

Pabalsta apjoms

Tas, vai jums pienākas bezdarbnieka pabalsts un cik liels, ir atkarīgs no tās valsts noteikumiem, kurā dzīvojat, un no tā, cik ilgi esat nostrādājis ārzemēs.

Tās valsts (vai valstu) iestādēm, kur esat strādājis, palūdziet veidlapu U1 (kādreizējo veidlapu E 301), kurā norādīti periodi, kas jāņem vērā, aprēķinot bezdarbnieka pabalstu).

Aizpildītā veidlapa jānosūta valsts nodarbinātības dienestam valstī, kurā vēlaties pieprasīt pabalstu, lai ņemtu vērā sociālās apdrošināšanas vai nodarbinātības periodus citās valstīs.

Pat ja neiesniegsiet aizpildītu veidlapu U1, darbinieki, kas izskatīs pieprasījumu, šo informāciju no attiecīgo valstu iestādēm var iegūt paši. Tomēr, ja iesniegsit aizpildītu veidlapu, iestāde jūsu pieprasījumu varēs izskatīt ātrāk.

Vajadzīga palīdzība, lai atrastu darbu?

Ja jums vajadzīga palīdzība, lai atrastu jaunu darbu valstī, kur palikāt bez darba, varat reģistrēties par darba meklētāju šīs valsts nodarbinātības dienestā. Tad jums būs jāievēro prasības, kādas ir abās valstīs: dzīvesvietas valstī (kura maksā jūsu pabalstu) un pēdējās darbavietas valstī (kurā jūs arī meklējat darbu).

Uzmanību

Lai neciestu jūsu pabalsti, galvenais ir izpildīt dzīvesvietas valsts prasības.

Piemērs no dzīves

Noskaidrojiet, kur varat pieteikties bezdarbnieka pabalsta saņemšanai!

Artūrs no Vācijas zaudēja darbu 2008. gadā un uzreiz pārcēlās uz Ungāriju, lai strādātu tur. Viņš ieguva darba līgumu uz vienu gadu Budapeštā, bet saglabāja dzīvesvietu Vācijā un regulāri tur atgriezās.

Kad viņš atkal palika bez darba, viņš būtu varējis pabalstu pieprasīt Ungārijā. Tomēr viņš nolēma atgriezties Vācijā un bez grūtībām varēja pabalstu saņemt tur.

Uzmanību

Cita valsts — citi pabalsti

Katrā ES valstī ir savi noteikumi par bezdarbnieka pabalstiem. Līdz ar to var būt tā, ka dzimtenē jums bezdarbnieka pabalsts pienākas 24 mēnešus, bet citā valstī — tikai 12 mēnešus.

Ir vērts salīdzināt attiecīgo valstu pabalstus, īpašu uzmanību pievēršot šādiem aspektiem:

 • darba periodiem, kas jābūt nostrādātiem, lai varētu saņemt bezdarbnieka pabalstu,
 • likmēm, pēc kurām pabalsts tiek aprēķināts,
 • pabalsta maksāšanas ilgumam.

Uzziniet par bezdarbnieka pabalstu valstī, kura ir atbildīga par tā maksāšanu:

Izvēlieties valsti

Pārcelšanās uz citu ES valsti, lai meklētu darbu

Noteiktos apstākļos jūsu bezdarbnieka pabalstu var izmaksāt citā ES valstī, kamēr tur meklējat darbu. Pabalstus parasti pārreģistrē uz trim mēnešiem, bet šo periodu var pagarināt līdz ilgākais sešiem mēnešiem.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: