Uzturēšanās un ceļošana
Pēdējā pārbaude: 22/04/2020

Pagaidu darbs ar aģentūru starpniecību

Vai jūs skar “Brexit”?

Vienādi darba nosacījumi

Ja ar aģentūru starpniecību nodarbināt pagaidu darbiniekus, jums noteikti ir pienākums viņiem piedāvāt vismaz tādus pašus darba un nodarbinātības pamatnosacījumus kā pastāvīgajiem darbiniekiem. Tas ietver atalgojumu, darba laiku, virsstundu darbu, pārtraukumus, atpūtas laiku, nakts maiņas un atvaļinājumus. Jums ir jānodrošina, ka viņiem tāpat kā pastāvīgajiem darbiniekiem ir pieejamas koplietošanas telpas un iespējas, tādas kā ēdnīcas, bērnu pieskatīšanas iestādes un transporta pakalpojumi, ja vien nav objektīvi iemesli atšķirīgai attieksmei.

Jums ir jāinformē ar aģentūru starpniecību nodarbināti pagaidu darbinieki, ja ir pieejams vakants postenis. Kolīdz viņiem beidzas pagaidu darba norīkojums, ja vēlaties, varat viņus pieņemt darbā nepastarpināti.

Atkāpes

Stingri noteiktos apstākļos ir pieļaujamas dažas ierobežotas atkāpes:

Veselība un drošums

Pirms darba sākuma jums ir jāinformē ar aģentūru starpniecību nodarbināti pagaidu darbinieki par jebkāda veida iespējamiem riskiem, kurus viņi uzņemas, tostarp par jebkāda veida speciālu kvalifikāciju, prasmēm vai medicīnisku novērošanu, kura ir nepieciešama.

Beļģijā, Horvātijā, Francijā, Grieķijā, Polijā, Portugālē, Slovēnijā, Spānijā jūs nevarat izmantot ar aģentūru starpniecību darbā pieņemtus pagaidu darbiniekus atsevišķiem darbiem, kas tiek uzskatīti par viņu veselībai un drošībai īpaši bīstamiem, piemēram, darbiem, kas ir saistīti ar azbesta nojaukšanu un aizvākšanu, fumigantu izmantojumu, saskari ar radiāciju vai vielām, kas ir kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas.

Saistītās tēmas

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Jūsu EURES padomdevējs

Jūsu EURES padomdevējs pastāstīs par darba noteikumiem un palīdzēs jums darbā pieņemšanas procedūrās gan jūsu valstī, gan pierobežas reģionos.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: